Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe RPFS d.o.o.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe RPFS d.o.o..

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 29.07.2019 do 14.00 ure.

RPFS_razpis_SLO.pdf

Attachments