Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Izvajanje storitev za zniževanje NUSZ za potrebe DUTB

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Izvajanje storitev za zniževanje NUSZ za potrebe DUTB.«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN005209/2019-W01.

Attachments