Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN005541/2019-B01.

Attachments