Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Engrotuš

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 10. 4. 2020 do 15.00 ure

razpis prodaja terjatev - Engrotuš 2020-3.pdf

Attachments