Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Sklepi izredne seje Upravnega odbora DUTB

Seznanitev s predlaganimi ukrepi Vlade RS za omilitev gospodarske škode in solidarnostno znižanje plač in prejemkov

Ljubljana, 2. april 2020 –  Člani Upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so na včerajšnji izredni seji obravnavali ukrepe Vlade RS za omilitev posledic gospodarske škode zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in v skladu z njimi sprejeli naslednja sklepa.

Člani Upravnega odbora so se seznanili s smernicami iz nabora ukrepov Vlada Republike Slovenije za omilitev posledic epidemije za državljane in gospodarstvo z dne 23.3.2020, ki vsebujejo priporočila in ukrepe za ohranjanje delovnih mest, izboljšanje socialnega položaja ljudi, ohranitev delovanja podjetij, pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, znižanje sejnin in plač, pomoč kmetijstvu ter z ukrepi na področju javnih naročil. DUTB bo skladno s svojimi pristojnostmi upoštevala navedene smernice in zagotovila implementacijo le-teh v družbah, s katerimi aktivno upravlja.

Zavedajoč se resnosti trenutne situacije in v skladu s priporočili Vlade RS na področju plač in prejemkov, ki so podrobneje navedena v predlaganem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, so člani Upravnega odbora DUTB sprejeli tudi sklep o znižanju sejnin in plač. S 1.4.2020 se neizvršnim direktorjem, ki imajo sklenjeno pogodbo o poslovodenju, zniža fiksni del nadomestila s sejninami za 30%, izvršnim  direktorjem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pa se znižajo  plače za 15%.

Attachments