Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Dobava strojne opreme za potrebe prenove informacijskega sistema DUTB

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Dobava strojne opreme za potrebe prenove informacijskega sistema DUTB".

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN003342/2020-W01.

Attachments