Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe CPK d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper - Capodistria, matična številka: 5069041000. 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 6. 7. 2020 do 15.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - CPK.pdf

NDA_slo.pdf


Attachments