Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI BANKART D.O.O.


Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup 0,8880 % poslovni delež v družbi BANKART procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, z zaporedno št. deleža 94383, ki je v imetništvu prodajalca.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 03.08.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 10:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

OBRAZCI poznavanje stranke (KYC).zip

Attachments