Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2020 do vključno 2022

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2020 do vključno 2022".

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN004495/2020-W01.

Attachments