Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Objava javne namere za izkaz interesa pri bodočem poslovnem sodelovanju razvoja nepremičninskih projektov v obliki javno-zasebnega partnerstva

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) obvešča širšo javnost, da ima predvidoma namen v bodoče za en ali več nepremičninskih projektov objaviti razpis zbiranja zavezujočih ponudb za izbor najugodnejšega zasebnega partnerja pri skupnem razvoju nepremičnin v lasti DUTB (t. i. javno-zasebno partnerstvo). DUTB še nima dokončno oblikovanega seznama nepremičnin, ki bodo na voljo za omenjeni tip poslovnega sodelovanja, zato vljudno vabi vse potencialno zainteresirane ponudnike k izkazu interesa za sodelovanje.

Naročnik predmetno vsebino objavlja z namenom zagotavljanja načela gospodarnosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, transparentnosti ter enakopravne obravnave ponudnikov. Na ta način želi DUTB tudi pridobiti čim širši nabor zainteresiranih ponudnikov ter vsebinsko določiti tip in vrsto nepremičnin, ki bi bile najbolj primerne za učinkovit javno-zasebni partnerski razvoj.

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu ter interno zastavljeno vsebino javno-zasebnega sodelovanja (glej priponko k objavi z naslovom »JZP-smernice«) DUTB poziva vse zainteresirane ponudnike (fizične ali pravne osebe) k izkazu interesa za skupni razvoj nepremičnin. Ključni segmenti nepremičnin, primerni za predmetni tip poslovnega sodelovanja, so:

  • razvoj nepozidanih stavbnih zemljišč (stanovanjska, poslovna, industrijska raba);
  • dokončanje nedokončanih kompleksov (stanovanjski, poslovni, industrijski kompleksi);
  • ustvarjanje dodane vrednosti nepremičnini s sprejemi/spremembami prostorskih aktov, razvojem komunalne infrastrukture, ipd.

Vloga ponudnika za izkazan interes po javno-zasebnem partnerskem sodelovanju naj vsebuje:

  • opis in osnovna predstavitev ponudnika;
  • podatek o ustvarjenih letnih prihodkih zadnjih 3 (treh) poslovnih let;
  • osnovni opis večjih referenčnih projektov zadnjih 3 (treh) poslovnih let;
  • segment nepremičninskih projektov, ki se ponudniku zdijo najbolj interesantni (upoštevajoč navedene v prejšnjem odstavku).

DUTB na podlagi te objave ne bo sklepala nobenega pisnega dogovora s ponudniki, ampak je izvedba le-te zgolj informativne narave. DUTB bo vse ponudnike pozvala na kratek sestanek z namenom izmenjave informacij, predlogov, stališč ter identifikacije ključnih problemov pri izvedbi javno-zasebnega partnerstva na predvidenih bodočih nepremičninskih projektih. Naročnik si pridržuje pravico da, v primeru nejasnosti, pozove ponudnike k dodatnim pojasnilom oziroma dopolnitvi njihovih dopisov.

 

Roka za oddajo izkazanega interesa ni. Objava namere o poslovnem sodelovanju je pretežno informativne narave in DUTB potencialna povpraševanja sprejema do preklica.

 

Vaše povpraševanje pričakujemo v obliki elektronskega dopisa na naslov:  andrej.lazar@dutb.eu

 

Attachments