Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe SPEKTER INVEST

​Zbiranje ponudb za odkup terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družbe SPEKTER INVEST, gradbeni inženiring in poslovne storitve, d.o.o. - V STEČAJU, Sv. Duh 18, 4220 Škofja Loka, matična številka 5588642000, davčna številka SI 86860569 (v nadaljevanju: Družba).

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do Družbe.

SPEKTER INVEST - Javni razpis .pdf

SPEKTER INVEST - Collateral.pdf

Attachments