Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb ONISAC in PM & A FA - POTEKA

​Zbiranje ponudb za odkup terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družb:

- ONISAC, igre na srečo in gostinstvo d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, mat. št. 2087103000 in

- PM & A FA finančno svetovanje d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, mat. št. 5715423000.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do Družb.

Tender_prodaja terjatev_ONISAC-PM in A FA.pdf

Attachments