Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe METEORIT d.o.o.-v stečaju

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe METEORIT proizvodnja, inženiring, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju, Spodnje Hoče, Miklavška cesta 82, 2311 Hoče, matična številka 5930707000.

Razpis za zbiranje ponudb_METEORIT d.o.o.-v stečaju.PDF

Attachments