Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb na Kosovu

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ("Prodajalec"), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup dela terjatev Prodajalca do družb BIRRA PEJA SH.A., DUKAGJINI SH.P.K., GEKOS SH.P.K., JONA MED SH.P.K, LESNA SH.P.K., LINE GROUP SH.P.K., N.P.T.AGRO - TRADE SH.P.K., QENDRA KARDIALE E KOSOVES - SH.P.K., TOBAKOS SH.P.K., NTP AGJENSIONI I TURIZMIT MCM. 

JAVNI RAZPIS_Kosovo_2.10.2017- SLO.PDF

Attachments