Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe NUBA d.o.o. - v stečaju

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (»Prodajalec«), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe NUBA, svetovanje in investiranje, d.o.o. – v stečaju, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična št. 2170400000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 03.01.2018 do 14.00 ure.

JAVNI RAZPIS_Nuba_SLO.pdf

Attachments