Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe GORIŠKE OPEKARNE d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe GORIŠKE OPEKARNE d.d., Merljaki 7, 5292 Renče, mat. št. 5095085000.

Goriške opekarne - razpis_prodaja terjatev.pdf 

Attachments