Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe STANFIN d.o.o.

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe STANFIN d.o.o., Ob dolenjski železnici 42 Ljubljana, matična številka: 1685147000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 27.11.2017 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujocih ponudb_STANFIN.docx.pdf

 

Attachments