Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Vabilo za izkaz interesa v zvezi s prodajnim postopkom večinskega lastniškega deleža v družbi MLM, d.d.

Mariborska livarna Maribor, d.d., (»MLM« ali »Družba«) je priznan proizvajalec aluminijastih tlačnih ulitkov in odkovkov iz medenine s sedežem v Mariboru. MLM je Tier 1 / Tier 2 dobavitelj, ki ga odlikuje razširjena mreža kupcev ter dolgoročna partnerstva s številnimi priznanimi dobavitelji v evropski avtomobilski industriji. Proizvodnja MLM je močno vertikalno integrirana, ima lasten razvoj orodji, orodjarno, visokotlačno livarno, kovačijo, galvanizacijo in površinsko ter mehansko obdelavo. Proizvodne površine s strateško lego v Srednji Evropi obsegajo preko 57.000 kvadratnih metov, imajo dobro avtocestno povezavo in omogočajo priložnost za dodatno širitev poslovnih dejavnosti. Okvirni letni prihodek Družbe znaša 40 milijonov EUR, Družba ima preko 450 zaposlenih in posluje skladno z najvišjimi standardni v avtomobilistični industriji. MLM je privlačna investicijska priložnost, saj  število novih naročil s strani priznanih in uglednih poslovnih partnerjev nenehno narašča.

DUTB (»Prodajalec«) načrtuje prodajo večinskega lastniškega deleža v MLM, skupaj z vsemi terjatvami ter obveznostmi do Družbe (»Prodajni postopek«), v skladu s potrjeno prisilno poravnavo.

Prodajalec je pooblastil družbo Ernst & Young Svetovanje, d.o.o., ("EY«) za ekskluzivnega finančnega svetovalca pri Prodajnem postopku. Za kakršnekoli dodatne informacije oziroma vprašanja v zvezi s Prodajnim postopkom se prosimo obrnite na Marka Rikato, telefon: +386 41 851 942, e-pošta: marko.rikato@si.ey.com ali Nado Simoneti, telefon: +386 31 611 703, e-pošta: nada.simoneti@si.ey.com, oba Ernst & Young Svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Attachments