Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MERIT INŽENIRING d.o.o.- v stečaju

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe MERIT INŽENIRING, podjetje za inženiring in marketing, d.o.o. - v stečaju, matična številka 1990853000.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 24.11.2017 do 14:00 ure.

Tender_prodaja terjatev_Merit inženiring.pdf 

Attachments