Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENGROTUŠ d.o.o.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje, matična številka 5494516000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 19. 1. 2018 do 12:00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb_Engrotuš.pdf

Attachments