Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za manjšinske deleže v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja predmetna javna razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic različnih izdajateljev in poslovnega deleža v neposredni lasti Prodajalca.

Javni razpis - manjšinski deleži (delniške družbe).pdf

Javni razpis - manjšinski deleži (družbe z omejeno odgovornostjo).pdf 

OBRAZCI (poznavanje stranke - KYC).zip

Attachments