Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe BETI d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe BETI Tekstilna industrija d.d., Tovarniška cesta 2, 8330 Metlika, mat. št. 5043794000.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 26.01.2018 do 14.00 ure.

BETI - razpisna dokumentacija.pdf

Attachments