Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MESTNA VRATA d.o.o.

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe MESTNA VRATA poslovanje z nepremičninami, promet, gostinstvo, trgovina, posredništvo, gradbeništvo, razvedrilne dejavnosti, najemi in storitve d.o.o., Kosovelova ulica 16, 3000 Celje, matična št. 2298082000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 4. 1. 2018 do 14:00 ure.

Razpisna dokumentacija_ MESTNA VRATA.pdf 

Attachments