Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup lastniškega deleža v družbi IEDC - Poslovna šola Bled, d.o.o.


Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup lastniškega deleža v družbi IEDC - Poslovna šola Bled, d.o.o. Predmet prodaje je 1,94% poslovni delež v družbi. 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 2.3.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 12. ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.


Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - IEDC.pdf

OBRAZCI (poznavanje stranke - KYC).zip

Attachments