Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s fizičnimi osebami - ZAKLJUČENO

Družba za za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s fizičnimi osebami.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno  16.05.2018 do 14. ure.

Tender_prodaja terjatev_Paket FO.pdf

Attachments