Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Terme Dobrna d.d.

Družba za upravljanje terjatev d.d. in mali delničar (v nadaljevanju: Prodajalca) objavljata javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup skupno 170.129 navadnih delnic družbe TERME DOBRNA d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, matična številka 5053587000 (v nadaljevanju: Družba), kar predstavlja 24,57 % osnovnega kapitala Družbe.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 19.03.2018 do 16.00 ure.

Razpis Terme Dobrna.pdf

Attachments