Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ELEKTROTEHNA

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe A.D."ELEKTROTEHNA"UL. 4. JULA BR. 51, PODGORICA, ČRNA GORA, registrska številka 40006214, PIB: 02199734.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 03.05.2018 do 14:00 ure.

Javni razpis_Elektrotehna.pdf

 

Attachments