Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe REZIDENT d.o.o.- v stečaju (izbrisana družba) - ZAKLJUČEN!

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe REZIDENT Gradbeni inženiring d.o.o. - v stečaju (IZBRISAN dne 25.02.2016), matična številka 2226910000.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 05.03.2018 do 14:00 ure.

Javni razpis _Rezident.pdf

Attachments