Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Semenarna - PODALJŠANJE

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe SEMENARNA LJUBLJANA, d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13. 12. 2019 do 14.00 ure. 

20191203_Javni razpis Semenarna - PODALJŠANJE.pdf


Attachments