Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI DUP1 D.O.O.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja predmetni javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za odkup 100 % poslovnega deleža v družbi DUP1, družba za upravljanje premoženja 1, d.o.o., ki je v neposredni lasti prodajalca.

Predmet prodaje je 100 % poslovni delež družbe DUP1, družba za upravljanje premoženja 1, d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6849156000, davčna številka SI 88363007, z zaporedno št. deleža 243817, ki je v imetništvu prodajalca.

Družba DUP 1, d.o.o., ki je predmet prodaje, je v postopku nakupa premoženja (tj. POSLOVNE CELOTE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ BIOPLINA) iz stečajne mase stečajnega dolžnika Branko GJERKEŠ, Pod logom 18, 9224 Turnišče, ki je pred stečajem posloval kot samostojni podjetnik BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ s.p., Dobrovnik 115C, 9223 Dobrovnik, pod matično številko: 3272761000 ter davčno številko: SI 78269954 (v nadaljevanju: »Dolžnik«). Stečajni postopek zoper dolžnika poteka pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti, pod opravilno št. St 5726/2014.

Podrobnejši opis poslovne celote za proizvodnjo električne energije iz bioplina sestavlja je naveden v prioženem besedilu razpisa.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 10.08.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 10:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.


Zbiranje nezavezujočih ponudb - DUP1 (bioplinarna).pdf

OBRAZCI poznavanje stranke (KYC).zip

Attachments