Skip Navigation LinksNadzorniSvetiUpraveKreditniOdboriFactorBanke

Nadzorni sveti, uprave, kreditni odbori Factor banke

    ČLANI NADZORNEGA SVETA RAZŠIRJEN KREDITNI ODBOR BANKE   UPRAVA 
Naziv komitenta ŠT.POG. DATUM POGODBE PRIIMEK IME PRIIMEK IME FUNKCIJA PRIIMEK IME
ABA PLUS D.O.O. 7699     Dragonja Ciril predsednik uprave
       Valenčič Dušan član uprave
ACH, D.D.LJUBLJANA 7140 03.09.2010 Falatov Peter, predsednik   Dragonja Ciril, član uprave
    Horvat Darko, Lipovšek Bogdan, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej,Potčnik Jožica   Valenčič Dušan
ACH, D.D.LJUBLJANA 10881 24.01.2013 Falatov Peter predsednik, Lipovšek Bogdan, Milevoj Boris,    Dragonja Ciril predsednik uprave
    Potočnik Jožica, Mihatovič Vera, Bajec Darko   Valenčič Dušan član uprave
ACH, D.D.LJUBLJANA 10881016 24.07.2013 Falatov Peter predsednik, Lipovšek Bogdan, Milevoj Boris,    Dragonja Ciril predsednik uprave
    Potočnik Jožica, Mihatovič Vera   Valenčič Dušan član uprave
AHA PLASTIK D.O.O. 7330     Pesjak Boris, predsednik
       Valenčič Dušan, član
       Dragonja Ciril , član uprave
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 10415 14.06.2006 Falatov Peter, predsednik, Potočnik Jožica, Lozej Samo   
    Horvat Darko , Mihatovič Vera,  Lipovšek Bogdan   
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 10415 15.02.2010  Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Pesjak Boris, predsednik
     Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Valenčič Dušan, član
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 10415 12.06.2008    Dragonja Ciril , član uprave
       Valenčič Dušan, član
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 6938 15.02.2010  Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Pesjak Boris, predsednik
     Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Dušan Valenčič član , Ciril Dragonja član
     Milevoj Boris član KO 
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 6939 09.02.2010  Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Pesjak Boris, predsednik
     Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Valenčič Dušan, član
     Milevoj Boris, član kreditnega odb.  
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 6940 15.02.2010  Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Boris Pesjak, predsednik
     Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Dušan Valenčič član , Ciril Dragonja član
     Milevoj Boris član KO 
BIO GORIVA D.O.O.-V STEČAJU 10858 08.05.2012  Milevoj Boris član KO Pesjak Boris, predsednik KO
     Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Dušan Valenčič član , Ciril Dragonja član
     Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi 
CEING, d.o.o. 10446     Pesjak Boris, predsednik
       Dragonja Ciril, član
CEING, d.o.o. 10446 07.01.2011    Pesjak Boris, predsednik
       Valenčič Dušan član  
CG INVEST, D.D.- V STEČAJU 5987 26.05.2008 Falatov Peter predsednik, Potočnik Jožica, Kodrin Andreja   Pesjak Boris, predsednik
    Mihatovič Vera, Horvat Darko   Dragonja Ciril, član
CG INVEST, D.D.- V STEČAJU 6074 30.07.2008 Falatov Peter predsednik, Potočnik Jožica, Kodrin Andreja   Pesjak Boris, predsednik
    Lipovšek Bogdan, Mihatovič Vera, Horvat Darko   Polona Čeč pooblastilo uprave
MAKSIMA INVEST D.D. - V STEČAJU 7586 10.11.2011  Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Pesjak Boris, predsednik
     Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Valenčič Dušan član,  Dragonja Ciril član
     Milevoj Boris  član KO 
MERKUR, D.D. - V STEČAJU 7494/6304  Falatov Peter, Lipovšek Bogdan, Kodrin Andreja, Potočnik Jožica   
    Mihatovič Vera, Horvat Darko   
MERKUR, D.D. - V STEČAJU 7495/6387 11.6.2009 Falatov Peter, Horvat Darko, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica   
  7496/7082 26.5.2010 Falatov Peter, Mihatovič Vera, Potočnik Jožica,Horvat Darko   
MERKUR, D.D. - V STEČAJU 10854 14.03.2012 Falatov Peter, predsednik   Pesjak Boris, predsednik uprave
  1085401  Lipovšek Bogdan, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej, Potočnik Jožica   Dragonja Ciril, član uprave
MPM D.O.O. 6257 10.02.2009    Pesjak Boris, predsednik
       Valenčič Dušan član , Dragonja Ciril član
MPM D.O.O. 6896 23.12.2009    Pesjak Boris, predsednik
       Valenčič Dušan član  
MPM D.O.O. 7277 08.12.2010    Pesjak Boris, predsednik
       Valenčič Dušan član,  Dragonja Ciril član
MPM D.O.O. 7606 09.01.2012    Pesjak Boris, predsednik ko
       Valenčič Dušan član  
MPM D.O.O. 7872 01.12.2012  Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
     Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Ciril Dragonja, predsednik uprave
     Peternelj Mojca Sektor obvladovanja tveganj in upravljanja tveganih naložb Valenčič Dušan, član uprave  
MPM D.O.O. 7873 01.12.2012  Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
     Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Ciril Dragonja, predsednik uprave
     Peternelj Mojca Sektor obvladovanja tveganj in upravljanja tveganih naložb Valenčič Dušan, član uprave  
MPM D.O.O. 7874 01.12.2012  Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
     Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Ciril Dragonja, predsednik uprave
     Peternelj Mojca Sektor obvladovanja tveganj in upravljanja tveganih naložb Valenčič Dušan, član uprave  
MPM D.O.O. 7875 01.12.2012  Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
     Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Ciril Dragonja, predsednik uprave
     Peternelj Mojca Sektor obvladovanja tveganj in upravljanja t.naložb: Valenčič Dušan, član uprave  
OPIP D.O.O. 7652     Ciril Dragonja, član uprave
       Valenčič Dušan član  
PC KOMENDA D.O.O. 6990     Pesjak Boris, predsednik
       Valenčič Dušan član , Dragonja Ciril član
PETIN D.O.O. 6045     Pesjak Boris, predsednik pooblastilo Perme Kuželj Breda
       Dragonja Ciril
PETIN D.O.O. 10578     Pesjak Boris - pooblastilo Lampret Kričej Mojca
       Ciril Dragonja, član uprave
PETIN D.O.O. 10578013 02.11.2010  Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
     Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Valenčič Dušan član,  Dragonja Ciril član
     Milevoj Boris član KO 
PINUS TKI d.d. 7956 28.03.2013 Falatov Peter predsednik,    Ciril Dragonja, predsednik uprave
    Milevoj Boris, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica, Mihatovič Vera   Valenčič Dušan član  
PINUS TKI d.d. 10754 22.09.2009 Falatov Peter predsednik,      Dragonja Ciril član
    Horvat Darko, Lipovšek, Mihatovič, Ručigaj, Potočnik   Valenčič Dušan član
PINUS TKI d.d. 10754018 21.03.2011  Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
     Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Valenčič Dušan član,  Dragonja Ciril član
PRIMORJE D.D. - V STEČAJU 7340 09.02.2011 Falatov Peter, predsednik    Pesjak Boris, predsednik
    Horvat Darko, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica   Valenčič Dušan član , Dragonja Ciril član
PRIMORJE D.D. - V STEČAJU 7482 10.08.2011 Falatov Peter, predsednik    Ciril Dragonja, član uprave
    Horvat Darko, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica   Valenčič Dušan član  
PRIMORJE D.D. - V STEČAJU 7724 06.08.2012 Falatov Peter, predsednik    Ciril Dragonja, član uprave
    Horvat Darko, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica   Valenčič Dušan član  
PRIMORJE D.D. - V STEČAJU 7811  Falatov Peter, predsednik    Ciril Dragonja, član uprave
    Horvat Darko, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica   Valenčič Dušan član  
RUMAPLAST - INVEST, D.O.O.- V STEČAJU 7792 01.11.2012 Dragonja Cirli predsednik uprave / pooblastilo Perme Kuželj Breda   Dragonja Cirli predsednik uprave / pooblastilo Perme Kuželj Breda
    Valenčič Dušan, član   Valenčič Dušan, član
TRENDES D.O.O. 7290     Valenčič Dušan član,  Dragonja Ciril član