Skip Navigation LinksPogodbeFactorBanka

Pogodbe FACTOR BANKA

 Banka FACTOR BANKA d.d.

  Kreditojemalec Kreditodajalec Št. pogodbe Znesek v EUR Vrsta posla* Datum pogodbe Zavarovanje
  Naziv Sedež Vrsta Predmet
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ABA PLUS D.O.O. VEROVŠKOVA ULICA 5, LJ. FACTOR BANKA D.D. 7699 712.832,88 kratkoročni kredit 31.05.2012 nepremičnine stanovanjske nepremičnine
2 ABA PLUS D.O.O. VEROVŠKOVA ULICA 5, LJ. FACTOR BANKA D.D. 7699 712.832,88 kratkoročni kredit 31.05.2012 menice menice
3 ABA PLUS D.O.O. VEROVŠKOVA ULICA 5, LJ. FACTOR BANKA D.D. 7699 712.832,88 kratkoročni kredit 31.05.2012 ostala poroštva poroštvo fizične osebe
4 ACH, D.D.LJUBLJANA BARAGOVA ULICA 005, LJ FACTOR BANKA D.D. 7140 5.000.000,00 k.za obratna sredstva 03.09.2010 vrednostni papirji lastniški vp
5 ACH, D.D.LJUBLJANA BARAGOVA ULICA 005, LJ FACTOR BANKA D.D. 7140 5.000.000,00 k.za obratna sredstva 03.09.2010 menice menice
6 ACH, D.D.LJUBLJANA BARAGOVA ULICA 005, LJ FACTOR BANKA D.D. 10881 2.800.000,00 okvirni limit 24.01.2013 menice menice
7 AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, KANAL FACTOR BANKA D.D. 7330 2.700.000,00 kredit vir SID d.d. 14.02.2011 ostala poroštva poroštvo fizične osebe
8 AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, KANAL FACTOR BANKA D.D. 7330 2.700.000,00 kredit vir SID d.d. 14.02.2011 poroštvo pravne osebe
9 AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, KANAL FACTOR BANKA D.D. 7330 2.700.000,00 kredit vir SID d.d. 14.02.2011 premičnine stroji, oprema v skladišču
10 AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, KANAL FACTOR BANKA D.D. 7330 2.700.000,00 kredit vir SID d.d. 14.02.2011 nepremičnine poslovni objekt
11 AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, KANAL FACTOR BANKA D.D. 7330 2.700.000,00 kredit vir SID d.d. 14.02.2011 menice menice
12 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10415 2.310.288,44 okvirni limit 14.06.2006 poslovni deleži poslovni deleži
13 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10415 2.310.288,44 okvirni limit 14.06.2006 menice menice
14 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10415 2.310.288,44 okvirni limit 14.06.2006 ostala poroštva poroštvo pravne osebe
15 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10415005 2.436.288,44 okvirni limit 12.06.2008 poslovni deleži poslovni deleži
16 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10415005 2.436.288,44 okvirni limit 12.06.2008 menice menice
17 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10415005 2.436.288,44 okvirni limit 12.06.2008 ostala poroštva poroštvo pravne osebe
18 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10415006 2.310.288,44 okvirni limit 15.02.2010 poslovni deleži poslovni deleži
19 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10415006 2.310.288,44 okvirni limit 15.02.2010 menice menice
20 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10415006 2.310.288,44 okvirni limit 15.02.2010 ostala poroštva poroštvo pravne osebe
21 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 6938 396.557,80 kratkoročni kredit 15.02.2010 menice menice
22 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 6939 751.000,00 kratkoročni kredit 09.02.2010 menice menice
23 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 6939 751.000,00 kratkoročni kredit 09.02.2010 nepremičnine poslovne nepremičnine
24 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 6940 133.533,63 kratkoročni kredit 15.02.2010 menice menice
25 ALPOS, D.D.- V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 6940 133.533,63 kratkoročni kredit 15.02.2010 vrednostni papirji lastniški vp
26 BIO GORIVA D.O.O.-V STEČAJU GRAJSKI TRG 21, RAČE FACTOR BANKA D.D. 10858 3.500.000,00 okvirni limit 18.05.2012 terjatve odkup terjatev
27 BIO GORIVA D.O.O.-V STEČAJU GRAJSKI TRG 21, RAČE FACTOR BANKA D.D. 10858 3.500.000,00 okvirni limit 18.05.2012 menice menice
28 CEING, d.o.o. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10446 31.218,76 okvirni limit 11.01.2006 menice menice
29 CEING, d.o.o. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10446 31.218,76 okvirni limit 11.01.2006 ostala poroštva poroštvo fizične osebe
30 CEING, d.o.o. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10446 31.218,76 okvirni limit 11.01.2006 nepremičnine stanovanjska stavba
31 CEING, d.o.o. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10446013 72.808,47 pod.okvirnega limita 09.01.2011 menice menice
32 CEING, d.o.o. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10446013 72.808,47 pod.okvirnega limita 09.01.2011 ostala poroštva poroštvo fizične osebe
33 CEING, d.o.o. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, ŠENTJUR FACTOR BANKA D.D. 10446013 72.808,47 pod.okvirnega limita 09.01.2011 nepremičnine stanovanjska stavba
34 CG INVEST, D.D.- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 5987 7.000.000,00 kratkoročni kredit 26.05.2008 menice menice
35 CG INVEST, D.D.- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 5987 7.000.000,00 kratkoročni kredit 26.05.2008 vrednostni papirji zastava lastn. vrednostnih p.
36 CG INVEST, D.D.- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 6074 6.500.000,00 kratkoročni kredit 30.07.2008 menice menice
37 CG INVEST, D.D.- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 6074 6.500.000,00 kratkoročni kredit 30.07.2008 vrednostni papirji zastava lastn. vrednostnih p.
38 CG INVEST, D.D.- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 6074 6.500.000,00 kratkoročni kredit 30.07.2008 ostala poroštva poroštvo pravne osebe
39 CG INVEST, D.D.- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 6074 6.500.000,00 kratkoročni kredit 30.07.2008 garancija garancija prvov.bank izdanih v dobro banke
40 MAKSIMA INVEST D.D. - V STEČAJU TRDINOVA ULICA 4, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 7586 5.194.213,23 kratkoročni kredit 10.11.2011 vrednostni papirji zastava lastn. vrednostnih p.
41 MAKSIMA INVEST D.D. - V STEČAJU TRDINOVA ULICA 4, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 7586 5.194.213,23 kratkoročni kredit 10.11.2011 nepremičnine poslovne nepremičnine
42 MERKUR, D.D. - V STEČAJU CESTA NA OKROGLO 7, NAKLO FACTOR BANKA D.D. 7496 60.457,05 dolgoročni kredit 11.08.2011 menice menice
43 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 6257 1.200.000,00 dolgoročni kredit 10.02.2009 menice menice
44 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 6257 1.200.000,00 dolgoročni kredit 10.02.2009 nepremičnine poslovne nepremičnine
45 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 6896 2.500.000,00 dolgoročni kredit 23.12.2009 menice menice
46 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 6896 2.500.000,00 dolgoročni kredit 23.12.2009 nepremičnine poslovne nepremičnine
47 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7277 550.000,00 kratkoročni kredit 08.12.2010 menice menice
48 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7277 550.000,00 kratkoročni kredit 08.12.2010 nepremičnine poslovne nepremičnine
49 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7606 360.000,00 kratkoročni kredit 09.01.2012 menice menice
50 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7606 360.000,00 kratkoročni kredit 09.01.2012 nepremičnine poslovne nepremičnine
51 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7606 360.000,00 kratkoročni kredit 09.01.2012 ostala poroštva poroštvo fizične osebe
52 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7872 349.250,99 pod.kratkoročnega kredita 01.12.2012 menice menice
53 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7872 349.250,99 pod.kratkoročnega kredita 01.12.2012 nepremičnine poslovne nepremičnine
54 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7872 349.250,99 pod.kratkoročnega kredita 01.12.2012 ostala poroštva poroštvo fizične osebe
55 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7873 550.000,00 pod.kratkoročnega kredita 01.12.2012 menice menice
56 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7873 550.000,00 pod.kratkoročnega kredita 01.12.2012 nepremičnine poslovne nepremičnine
57 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7874 2.500.000,00 reprogram dolgoročnega k. 01.12.2012 menice menice
58 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7874 2.500.000,00 reprogram dolgoročnega k. 01.12.2012 nepremičnine poslovne nepremičnine
59 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7875 1.183.178,75 reprogram dolgoročnega k. 01.12.2012 menice menice
60 MPM D.O.O. TRIGLAVSKA CESTA 17, BOHINJSKA BISTRICA FACTOR BANKA D.D. 7875 1.183.178,75 reprogram dolgoročnega k. 01.12.2012 nepremičnine poslovne nepremičnine
61 OPIP D.O.O. BLATNICA 1, TRZIN FACTOR BANKA D.D. 7652 58.523,34 kratkoročni kredit 19.03.2012 ostala poroštva poroštvo fizične osebe
62 OPIP D.O.O. BLATNICA 1, TRZIN FACTOR BANKA D.D. 7652 58.523,34 kratkoročni kredit 19.03.2012 menice menice
63 PC KOMENDA D.O.O. GLAVARJEVA CESTA 61A, KOMENDA FACTOR BANKA D.D. 6990 580.000,00 dolgoročni kredit 29.03.2010 menice menice
64 PC KOMENDA D.O.O. GLAVARJEVA CESTA 61A, KOMENDA FACTOR BANKA D.D. 6990 580.000,00 dolgoročni kredit 29.03.2010 nepremičnine zemljišče
65 PETIN D.O.O. ZALOŠKA CESTA 165, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 6045 999.438,00 kratkoročni kredit 02.07.2008 nepremičnine poslovne nepremičnine
66 PETIN D.O.O. ZALOŠKA CESTA 165, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 6045 999.438,00 kratkoročni kredit 02.07.2008 ostala poroštva poroštvo fizične osebe
67 PETIN D.O.O. ZALOŠKA CESTA 165, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 6045 999.438,00 kratkoročni kredit 02.07.2008 vrednostni papirji zastava portfelja vp
68 PETIN D.O.O. ZALOŠKA CESTA 165, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 6045 999.438,00 kratkoročni kredit 02.07.2008 vrednostni papirji zastava lastniških vp
69 PETIN D.O.O. ZALOŠKA CESTA 165, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 6045 999.438,00 kratkoročni kredit 02.07.2008 menice menice
70 PETIN D.O.O. ZALOŠKA CESTA 165, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 10578 1.028.003,87 okvirni limit 21.06.2007 vrednostni papirji zastava portfelja vp
71 PETIN D.O.O. ZALOŠKA CESTA 165, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 10578 1.028.003,87 okvirni limit 21.06.2007 menice menice
72 PETIN D.O.O. ZALOŠKA CESTA 165, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 10578 1.028.003,87 okvirni limit 21.06.2007 ostala poroštva poroštvo fizične osebe
73 PETIN D.O.O. ZALOŠKA CESTA 165, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 10578 1.028.003,87 okvirni limit 21.06.2007 vrednostni papirji lastniški vp
74 PETIN d.o.o. – v stečaju NA GRIVI 41, BREZOVICA PRI LJUBLJANI FACTOR BANKA D.D. 1491 200.000,00 Dolgoročni potrošniški k. 20.06.2014 poroštvo poroštvena izjava
75 PETIN d.o.o. – v stečaju NA GRIVI 41, BREZOVICA PRI LJUBLJANI FACTOR BANKA D.D. 1491 200.000,00 Dolgoročni potrošniški k. 20.06.2014 nepremičnine stanovanjska stavba
76 PINUS TKI d.d. GRAJSKI TRG 21, RAČE FACTOR BANKA D.D. 7956 480.000,00 kratkoročni kredit 28.03.2013 menice menice
77 PINUS TKI d.d. GRAJSKI TRG 21, RAČE FACTOR BANKA D.D. 7956 480.000,00 kratkoročni kredit 28.03.2013 nepremičnine stanovanjska stavba
78 PINUS TKI d.d. GRAJSKI TRG 21, RAČE FACTOR BANKA D.D. 7956 480.000,00 kratkoročni kredit 28.03.2013 ostala poroštva poroštvo fizične osebe
79 PINUS TKI d.d. GRAJSKI TRG 21, RAČE FACTOR BANKA D.D. 7956 480.000,00 kratkoročni kredit 28.03.2013 terjatve odstop terjatev
80 PINUS TKI d.d. GRAJSKI TRG 21, RAČE FACTOR BANKA D.D. 10754 500.000,00 okvirni limit 22.09.2009 menice menice
81 PINUS TKI d.d. GRAJSKI TRG 21, RAČE FACTOR BANKA D.D. 10754 500.000,00 okvirni limit 22.09.2009 terjatve odstop terjatev
82 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7340 3.000.000,00 dolgoročni kredit 09.02.2011 nepremičnine poslovne nepremičnine
83 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7340 3.000.000,00 dolgoročni kredit 09.02.2011 menice menice
84 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7340 3.000.000,00 dolgoročni kredit 09.02.2011 vrednostni papirji lastniški vp
85 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7482 854.000,00 dolgoročni kredit 10.08.2011 menice menice
86 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7482 854.000,00 dolgoročni kredit 10.08.2011 depozit depozit
87 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7482 854.000,00 dolgoročni kredit 10.08.2011 terjatve odstop terjatev
88 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7724 6.208.152,95 vnovčena garancija 06.08.2012 menice menice
89 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7724 6.208.152,95 vnovčena garancija 06.08.2012 garancija garancija prvov.bank izdanih v dobro banke
90 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7724 6.208.152,95 vnovčena garancija 06.08.2012 nepremičnine zemljišče
91 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7811 3.125.956,46 vnovčena garancija 26.11.2012 menice menice
92 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7811 3.125.956,46 vnovčena garancija 26.11.2012 garancija garancija prvov.bank izdanih v dobro banke
93 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7811 3.125.956,46 vnovčena garancija 26.11.2012 nepremičnine zemljišče
94 PRIMORJE D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 3, AJDOVŠČINA FACTOR BANKA D.D. 7811 3.125.956,46 vnovčena garancija 26.11.2012 depozit depozit
95 RUMAPLAST - INVEST, D.O.O.- V ST. POLJANSKI NASIP 8, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 7792 2.000.000,00 kratkoročni kredit 01.11.2012 menice menice
96 RUMAPLAST - INVEST, D.O.O.- V ST. POLJANSKI NASIP 8, LJUBLJANA FACTOR BANKA D.D. 7792 2.000.000,00 kratkoročni kredit 01.11.2012 terjatve odstop terjatev
97 TRENDES D.O.O. BLATNICA 1, TRZIN FACTOR BANKA D.D. 7290 1.906.585,00 dolgoročni kredit 29.12.2010 vrednostni papirji lastniški vp
98 TRENDES D.O.O. BLATNICA 1, TRZIN FACTOR BANKA D.D. 7290 1.906.585,00 dolgoročni kredit 29.12.2010 vrednostni papirji zastava portfelja vp
99 TRENDES D.O.O. BLATNICA 1, TRZIN FACTOR BANKA D.D. 7290 1.906.585,00 dolgoročni kredit 29.12.2010 menice menice
100 TRENDES D.O.O. BLATNICA 1, TRZIN FACTOR BANKA D.D. 7290 1.906.585,00 dolgoročni kredit 29.12.2010 nepremičnine stanovanjska nep.

*Isti posel je lahko napisan v več vrsticah, v primeru da je zavarovan z več različnimi vrstami in predmeti zavarovanja ali/in voden na več partijah zaradi specifičnih pogojev.

Vir: Factor banka d.d.