Skip Navigation LinksPogodbeProbanka

Pogodbe PROBANKA

 Banka PROBANKA d.d.

  Kreditojemalec Kreditodajalec Št. pogodbe Znesek v EUR Vrsta posla* Datum pogodbe Zavarovanje
  Naziv Sedež Vrsta Predmet
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AC - SIN, D.O.O., LJUBLJANA BARAGOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA Probanka, d.d. 00258/10 3.600.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 02.06.2010 Drugo zavarovanje Poroštva
2 ACH, D.D., LJUBLJANA BARAGOVA 5, 1000 LJUBLJANA Probanka, d.d. 00207/12 3.000.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 31.07.2012 Poslovne nepremičnine Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
3 AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA ULICA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA Probanka, d.d. D0066/06 5.216.819,36 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 24.11.2006 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
4 AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA ULICA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA Probanka, d.d. D0066/06 5.216.819,36 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 24.11.2006 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
5 AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA ULICA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA Probanka, d.d. D0066/06 5.216.819,36 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 24.11.2006 Poslovne nepremičnine Druge nestanovanjske stavbe
6 AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA ULICA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA Probanka, d.d. D0066/06 5.216.819,36 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 24.11.2006 Poslovne nepremičnine zemljišča, namenjena opravljanju poslovne dejavnosti
7 AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA ULICA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA Probanka, d.d. D0171/11 1.000.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 08.07.2011 Drugo zavarovanje Poroštva
8 ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR Probanka, d.d. D0058/06 4.695.147,22 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 31.08.2006 Drugo zavarovanje Trgovsko blago
9 ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR Probanka, d.d. D0058/06 4.695.147,22 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 31.08.2006 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
10 ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR Probanka, d.d. 00294/09 1.164.700,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 02.05.2009 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
11 AVTOTEHNA D.D. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE Probanka, d.d. D0108/07 4.000.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 12.06.2007 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
12 AVTOTEHNA D.D. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE Probanka, d.d. 00576/09 2.700.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 30.10.2009 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
13 AVTOTEHNA D.D. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE Probanka, d.d. 00618/09 8.000.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 01.12.2009 Delnice in deleži DELNICE PODJETIJ
14 AVTOTEHNA D.D. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE Probanka, d.d. 00306/10 3.500.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 05.07.2010 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
15 AVTOTEHNA D.D. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE Probanka, d.d. 00433/10 3.400.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 21.09.2010 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
16 AVTOTEHNA D.D. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE Probanka, d.d. D0062/12 5.000.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 05.04.2012 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
17 AVTOTEHNA D.D. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE Probanka, d.d. D0062/12 5.000.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 05.04.2012 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
18 AVTOTEHNA D.D. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE Probanka, d.d. D0062/12 5.000.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 05.04.2012 Poslovne nepremičnine Druge nestanovanjske stavbe
19 AVTOTEHNA D.D. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE Probanka, d.d. D0062/12 5.000.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 05.04.2012 Poslovne nepremičnine zemljišča, namenjena opravljanju poslovne dejavnosti
20 CPK D.D. UL. 15. MAJA 14, 6000 KOPER Probanka, d.d. 00218/12 418.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 05.09.2012 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
21 CPK D.D. UL. 15. MAJA 14, 6000 KOPER Probanka, d.d. D0145/12 1.228.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 05.09.2012 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
22 DZS GRAFIK, D.O.O. ULICA JOŽETA JAME 12, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID Probanka, d.d. 00519/10 800.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 10.11.2010 Terjatev/obveznost ni zavarovana Prevzem terjatve
23 DZS GRAFIK, D.O.O. ULICA JOŽETA JAME 12, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID Probanka, d.d. 00292/12 200.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 06.12.2012 Terjatev/obveznost ni zavarovana Prevzem terjatve
24 EUROPET, D.O.O.-V STEČAJU TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE Probanka, d.d. 00559/07 620.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 06.09.2007 Stanovanjske nepremičnine Večstanovanjske stavbe
25 GEOT, D.O.O. - V STEČAJU DIMIČEVA ULICA 012, 1000 LJUBLJANA Probanka, d.d. D0134/09 120.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SPS 04.08.2009 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
26 GEOT, D.O.O. - V STEČAJU DIMIČEVA ULICA 012, 1000 LJUBLJANA Probanka, d.d. 00209/11 234.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 01.06.2011 Drugo zavarovanje Oprema
27 GEOT, D.O.O. - V STEČAJU DIMIČEVA ULICA 012, 1000 LJUBLJANA Probanka, d.d. 00210/11 116.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 01.06.2011 Drugo zavarovanje Oprema
28 HAT D.O.O. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE Probanka, d.d. 00290/10 1.000.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 17.06.2010 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
29 HAT D.O.O. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE Probanka, d.d. 00291/10 4.400.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 17.06.2010 Delnice in deleži DELNICE PODJETIJ
30 KOGRAD IGEM D.O.O. SELOVEC 83, 2373 ŠENTJANŽ Probanka, d.d. L0039/06 2.621.311,55 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 12.04.2006 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
31 KOGRAD IGEM D.O.O. SELOVEC 83, 2373 ŠENTJANŽ Probanka, d.d. L0043/09 1.114.452,06 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 22.06.2009 Poslovne nepremičnine zemljišča, namenjena opravljanju poslovne dejavnosti
32 KOGRAD IGEM D.O.O. SELOVEC 83, 2373 ŠENTJANŽ Probanka, d.d. 00192/10 900.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 23.04.2010 Stanovanjske nepremičnine Večstanovanjske stavbe
33 KOGRAD IGEM D.O.O. SELOVEC 83, 2373 ŠENTJANŽ Probanka, d.d. D0031/11 1.170.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 15.03.2011 Poslovne nepremičnine zemljišča, namenjena opravljanju poslovne dejavnosti, vrednostni papirji
34 LIZ - INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA - V STEČAJU VURNIKOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA Probanka, d.d. D0213/07 2.640.067,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 20.12.2007 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
35 MERKUR, D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO Probanka, d.d. 00485/08 5.000.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 17.07.2008 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
36 MERKUR, D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO Probanka, d.d. 00561/08 10.000.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 19.08.2008 Drugo zavarovanje Zaloge
37 MERKUR, D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO Probanka, d.d. 00097/09 6.000.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 03.03.2009 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
38 MERKUR, D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO Probanka, d.d. 00109/10 1.000.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 18.03.2010 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
39 MERKUR, D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO Probanka, d.d. D0344/10 600.000,00 Sindicirano posojilo gospodarstvu 01.02.2011 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
40 MERKUR, D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO Probanka, d.d. MER443/08 6.069.965,27 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 31.08.2011 Terjatev/obveznost ni zavarovana Druga jamstva
41 MERKUR, D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO Probanka, d.d. 00074/12 120.000,00 Sindicirano posojilo gospodarstvu 20.03.2012 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
42 MERSTEEL, D.O.O. CESTA NA OKROGLO 007, 4202 NAKLO Probanka, d.d. 00443/08 10.000.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 01.07.2008 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
43 MERSTEEL, D.O.O. CESTA NA OKROGLO 007, 4202 NAKLO Probanka, d.d. 00114/13 350.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 19.07.2013 Drugo zavarovanje Oprema
44 MLM D.D. OREŠKO NABREŽJE 9, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. V00175/06 1.040.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 25.10.2006 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča, zaloge
45 MLM D.D. OREŠKO NABREŽJE 9, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. D0165/08 494.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 12.12.2008 Drugo zavarovanje Zaloge
46 MLM D.D. OREŠKO NABREŽJE 9, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. D0165/08 494.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 12.12.2008 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
47 MLM D.D. OREŠKO NABREŽJE 9, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00108/11 500.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 18.03.2011 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča, zaloge
48 MLM D.D. OREŠKO NABREŽJE 9, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00083/12 475.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 26.03.2012 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča, zaloge
49 MLM D.D. OREŠKO NABREŽJE 9, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00146/12 200.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 23.05.2012 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča, zaloge
50 MLM D.D. OREŠKO NABREŽJE 9, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00183/12 200.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 03.07.2012 Drugo zavarovanje Oprema
51 MLM D.D. OREŠKO NABREŽJE 9, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00206/12 200.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 26.07.2012 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
52 MLM D.D. OREŠKO NABREŽJE 9, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00284/12 950.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 30.11.2012 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča, zaloge, oprema
53 MLM D.D. OREŠKO NABREŽJE 9, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00113/13 1.275.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 05.07.2013 Nepreklicna jamstva RS Državna jamstva
54 MOTVOZ D.D. GROSUPLJE TABORSKA 34, 1290 GROSUPLJE Probanka, d.d. D0188/11 1.230.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 22.07.2011 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
55 MOTVOZ D.D. GROSUPLJE TABORSKA 34, 1290 GROSUPLJE Probanka, d.d. 00130/12 317.388,18 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 15.05.2012 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
56 MTB D.O.O. - V STEČAJU MELJSKA CESTA 036, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00540/07 550.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 10.09.2007 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova, Večstanovanjske stavbe
57 MTB D.O.O. - V STEČAJU MELJSKA CESTA 036, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00580/08 1.500.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 22.09.2008 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
58 NFD HOLDING D.D. TRDINOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA Probanka, d.d. D0117/09 7.500.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 23.07.2009 Drugo zavarovanje Poroštva, delnice podjetij
59 PARON D.O.O. SPODNJA REČICA 100, 3270 LAŠKO Probanka, d.d. L0033/07 389.280,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 06.04.2007 Drugo zavarovanje Oprema
60 PARON D.O.O. SPODNJA REČICA 100, 3270 LAŠKO Probanka, d.d. D0131/08 300.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 19.11.2008 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
61 PARON D.O.O. SPODNJA REČICA 100, 3270 LAŠKO Probanka, d.d. D0159/08 135.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 09.12.2008 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
62 PARON D.O.O. SPODNJA REČICA 100, 3270 LAŠKO Probanka, d.d. D0027/10 200.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SPS 28.04.2010 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
63 PARON D.O.O. SPODNJA REČICA 100, 3270 LAŠKO Probanka, d.d. 00296/10 265.462,15 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 18.06.2010 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
64 PARON D.O.O. SPODNJA REČICA 100, 3270 LAŠKO Probanka, d.d. 00034/11 75.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 25.01.2011 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
65 PARON D.O.O. SPODNJA REČICA 100, 3270 LAŠKO Probanka, d.d. 00067/11 165.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 16.02.2011 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
66 PARON D.O.O. SPODNJA REČICA 100, 3270 LAŠKO Probanka, d.d. 00147/11 540.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 18.04.2011 Stanovanjske nepremičnine Večstanovanjske stavbe, oprema, zaloge
67 PARON D.O.O. SPODNJA REČICA 100, 3270 LAŠKO Probanka, d.d. 00007/13 75.120,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 10.01.2013 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča, poroštva
68 PRIMORJE, D.D. - V STEČAJU VIPAVSKA CESTA 003, 5270 AJDOVŠČINA Probanka, d.d. D0121/11 1.219.182,84 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 31.05.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
69 PSL STORITVE D.D. PRISTANIŠKA ULICA 012, 6000 KOPER - CAPODISTRIA Probanka, d.d. 00377/07 12.000.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 07.06.2007 Drugo zavarovanje Poroštva
70 PSL STORITVE D.D. PRISTANIŠKA ULICA 012, 6000 KOPER - CAPODISTRIA Probanka, d.d. 00079/09 8.700.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 19.02.2009 Drugo zavarovanje Poroštva
71 PSL STORITVE D.D. PRISTANIŠKA ULICA 012, 6000 KOPER - CAPODISTRIA Probanka, d.d. 00135/09 700.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 18.03.2009 Drugo zavarovanje Poroštva, delnice podjetij
72 SALIS D.O.O. REŠKA CESTA 047, 6240 KOZINA Probanka, d.d. 00234/12 200.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 05.09.2012 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe, poroštva
73 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. V00030/06 250.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 22.03.2006 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
74 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. D0069/07 650.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 13.04.2007 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
75 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. D0069/07 650.000,00 Kredit gospodarstva financiran iz sredstev SID-a v EUR 13.04.2007 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
76 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00394/10 48.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 17.08.2010 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
77 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00205/11 29.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 26.05.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
78 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00205/11 29.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 26.05.2011 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
79 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00225/11 12.800,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 09.06.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
80 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00225/11 12.800,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 09.06.2011 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
81 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00246/11 54.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 29.06.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
82 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00246/11 54.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 29.06.2011 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
83 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00259/11 7.900,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 12.07.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
84 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00259/11 7.900,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 12.07.2011 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
85 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00271/11 32.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 26.07.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
86 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00271/11 32.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 26.07.2011 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
87 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00292/11 39.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 18.08.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
88 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00292/11 39.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 18.08.2011 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
89 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. D0226/11 160.877,43 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 31.08.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
90 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. D0226/11 160.877,43 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 31.08.2011 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
91 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00305/11 32.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 06.09.2011 Drugo zavarovanje Poroštva
92 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00306/11 24.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 06.09.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
93 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00306/11 24.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 06.09.2011 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
94 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00367/11 15.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 25.10.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
95 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00367/11 15.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 25.10.2011 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
96 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00372/11 36.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 07.11.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
97 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00372/11 36.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 07.11.2011 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
98 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00436/11 20.900,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 28.12.2011 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
99 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00436/11 20.900,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 28.12.2011 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
100 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00013/12 14.300,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 17.01.2012 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
101 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00013/12 14.300,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 17.01.2012 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
102 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00087/12 53.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 29.03.2012 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
103 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00087/12 53.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 29.03.2012 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
104 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00110/12 14.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 24.04.2012 Poslovne nepremičnine Upravne in pisarniške stavbe
105 TERMOTEHNA D.O.O. - V STEČAJU CESTA XIV. DIVIZIJE 62, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00110/12 14.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 24.04.2012 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
106 TOMING-CONSULTING D.O.O. ŠALEŠKA 21, 3320 VELENJE Probanka, d.d. 00176/08 500.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 27.03.2008 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
107 TOMING-CONSULTING D.O.O. ŠALEŠKA 21, 3320 VELENJE Probanka, d.d. 00189/08 700.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 28.03.2008 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
108 TOMING-CONSULTING D.O.O. ŠALEŠKA 21, 3320 VELENJE Probanka, d.d. 00191/08 571.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 28.03.2008 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
109 TOMING-CONSULTING D.O.O. ŠALEŠKA 21, 3320 VELENJE Probanka, d.d. 00138/09 1.500.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 19.03.2009 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
110 TOMING-CONSULTING D.O.O. ŠALEŠKA 21, 3320 VELENJE Probanka, d.d. 00580/10 1.400.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 15.12.2010 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
111 TOMING-CONSULTING D.O.O. ŠALEŠKA 21, 3320 VELENJE Probanka, d.d. 00027/11 1.200.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 19.01.2011 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
112 TOMING-CONSULTING D.O.O. ŠALEŠKA 21, 3320 VELENJE Probanka, d.d. 00129/11 200.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 08.04.2011 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
113 TOMING-CONSULTING D.O.O. ŠALEŠKA 21, 3320 VELENJE Probanka, d.d. D0031/11Z 142.263,51 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 27.02.2013 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
114 TT OKROGLICA D.D. DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA Probanka, d.d. D0172/10 625.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 09.07.2010 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča, poroštva
115 TT OKROGLICA D.D. DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA Probanka, d.d. D0184/12 400.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 06.12.2012 Drugo zavarovanje Oprema
116 TT OKROGLICA D.D. DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA Probanka, d.d. D0184/12 400.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 06.12.2012 Poslovne nepremičnine Industrijske stavbe in skladišča
117 VEGRAD D.D.-V STEČAJU STARI TRG 35, 3320 VELENJE Probanka, d.d. 00405/06 368.345,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 31.07.2006 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
118 VEGRAD D.D.-V STEČAJU STARI TRG 35, 3320 VELENJE Probanka, d.d. L0140/07 284.200,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 30.08.2007 Terjatev/obveznost ni zavarovana Menica
119 VIPA D.D. - V LIKVIDACIJI LOKARJEV DREVORED 1, 5270 AJDOVŠČINA Probanka, d.d. 00593/10 1.500.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 22.12.2010 Delnice in deleži Delnice bank
120 ZIL INŽENIRING D.D. LJUBLJANA KERSNIKOVA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA Probanka, d.d. D0083/06 1.001.593,79 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 01.12.2006 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova
121 ZLATA MONETA II D.D. TRG LEONA ŠTUKLJA 12, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00401/09 1.000.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 28.07.2009 Terjatev/obveznost ni zavarovana Prevzem terjatve
122 ZLATA MONETA II D.D. TRG LEONA ŠTUKLJA 12, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. D0184/09 3.800.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 18.09.2009 Delnice in deleži DELNICE PODJETIJ, zastava poslovnega deleža
123 ZLATA MONETA II D.D. TRG LEONA ŠTUKLJA 12, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00647/09 500.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 10.12.2009 Delnice in deleži Delnice bank
124 ZLATA MONETA II D.D. TRG LEONA ŠTUKLJA 12, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. 00647/09 500.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 10.12.2009 Delnice in deleži DELNICE PODJETIJ, zastava poslovnega deleža
125 ZLATA MONETA II D.D. TRG LEONA ŠTUKLJA 12, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. D0159/10 2.300.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 24.06.2010 Terjatev/obveznost ni zavarovana Prevzem terjatve
126 ZLATA MONETA II D.D. TRG LEONA ŠTUKLJA 12, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. D0159/10 2.300.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 24.06.2010 Delnice in deleži DELNICE PODJETIJ, zastava poslovnega deleža
127 ZLATA MONETA II D.D. TRG LEONA ŠTUKLJA 12, 2000 MARIBOR Probanka, d.d. D0159/10 2.300.000,00 Dolgoročni kredit gospodarstva v EUR 24.06.2010 Stanovanjske nepremičnine zemljišča, namenjena bivanju (predvidena za pozidavo stanova

*Isti posel je lahko napisan v več vrsticah, v primeru da je zavarovan z več različnimi vrstami in predmeti zavarovanja ali/in voden na več partijah zaradi specifičnih pogojev.

Vir: PROBANKA d.d.