04.12.2018
​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta skladiščno poslovnih obj...
04.12.2018
​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno - stanovanjskega objekta...
03.12.2018
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Varov...
30.11.2018
​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet...
27.11.2018
​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup »LADJEDELNICA IZOLA« - DUTB ID ...
26.11.2018
​Ljubljana, 26. 11. 2018 – Po dolgotrajnih večletnih prizadevanjih DUTB v postopku reševanja podjetj...
23.11.2018
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Prodajale...
19.11.2018
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Prodajalec...