15.02.2018
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
07.02.2018
​Družba za upravljanje terjatev bank d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za na...
02.02.2018
Družba za upravljanje terjatev d.d. in mali delničar (v nadaljevanju Prodajalca) objavljata javni ra...
02.02.2018
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Prodajale...
02.02.2018
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Prodajale...
31.01.2018
​Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za ...
31.01.2018
Družba za za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Prodaja...
31.01.2018
​Predmet prodaje je štirinajst zazidljivih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 44.511 m2, z ID znaki, ...