14.08.2019
​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za uprav...
14.08.2019
​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upra...
08.08.2019
​DUTB deluje samostojno pri oddaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega...
06.08.2019
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Uprav...
22.07.2019
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
17.07.2019
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrt...
15.07.2019
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
28.06.2019
Koper, 28. junij 2019 – DUTB je zaključila aktualni postopek zbiranja zavezujočih ponudb za nakup st...