14.05.2018
Predmet prodaje v tem razpisu za oddajo zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov - stanovanj – v...
14.05.2018
​Predmet najema v tem razpisu za oddajo ponudbe za najem hotelov so nepremičnine na Mariborskem Poho...
08.05.2018
Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin »Večstano...
03.05.2018
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju »Prodajalec«) ...
26.04.2018
Izboljšane in dopolnjene zavezujoče ponudbe pričakujemo do ponedeljka 7.5.2018 do 14.00 ure.​Podpisa...
26.04.2018
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
25.04.2018
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Prodajale...
25.04.2018
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Prodajalec...