02.04.2020
​Seznanitev s predlaganimi ukrepi Vlade RS za omilitev gospodarske škode in solidarnostno znižanje p...
10.03.2020
​Predmet razpisa je najem v celoti opremljene in funkcionalne nepremičnine s pripadajočimi zemljišči...
10.03.2020
​Predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »Dunajski kristali« v Ljublj...
03.03.2020
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6339620...
27.02.2020
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
03.02.2020
​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zazidanega stavbnega zemljišča ...
31.01.2020
​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - hiše v Ratečah – DUTB...
17.01.2020
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...