04.09.2017
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
30.08.2017
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svo...
16.08.2017
​DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Varo...
11.08.2017
​Zbiranje ponudb za odkup terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 L...
08.08.2017
​Zbiranje ponudb za odkup terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 L...
08.08.2017
​Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za od...
07.08.2017
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Uprav...
04.08.2017
​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet...