17.07.2019
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrt...
15.07.2019
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
28.06.2019
Koper, 28. junij 2019 – DUTB je zaključila aktualni postopek zbiranja zavezujočih ponudb za nakup st...
28.06.2019
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni r...
25.06.2019
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni...
20.06.2019
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6339620...
19.06.2019
​Predmet prodajePredmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup sklopa zemljišč v ...
11.06.2019
​Predmet prodaje v tem »vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zaloge premičnin« so premičnine,...