03.12.2019
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbi...
13.11.2019
​VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH – DUTB ID 5006Predmet pr...
06.11.2019
5. november 2019 – Družba za upravljanje terjatev bank po uspešni prvi in drugi fazi prodaje stanova...
06.11.2019
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za z...
24.10.2019
Ljubljana, 24. oktober 2019 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Stanovanjski sklad Repub...
24.10.2019
Žiri, 24.10.2019 - V žirovskem podjetju je potekala seja nadzornega sveta, na kateri so člani imenov...
26.09.2019
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze,d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravlj...
16.09.2019
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Vzdrž...