21.05.2020
​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nezazidanega stavbnega zemljišč...
20.05.2020
​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč bivše prašičerejske farm...
15.05.2020
​Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 2 tega vabila k oddaji zavezujočih ponudb za na...
14.05.2020
​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stanovanja (s pripada...
14.05.2020
​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup industrijskega kompleksa na Jes...
12.05.2020
​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup stanovanja v objektu Celovški dvori ...
11.05.2020
​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnin - zazidljiva zemljišča v...