23.06.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Prodajalec...
21.06.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni r...
19.06.2017
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrt...
19.06.2017
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrt...
16.06.2017
Ljubljana, 16. junij 2017 – DUTB je nedavno dosegla pomemben mejnik v svojem poslovanju. Krepko pred...
16.06.2017
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
12.06.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu objavlja pr...
02.06.2017
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...