27.12.2018
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
19.12.2018
​Ljubljana, 19. december 2018 – Upravni odbor DUTB (UO) v novi sestavi je na današnji redni seji za ...
04.12.2018
​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta skladiščno poslovnih obj...
04.12.2018
​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno - stanovanjskega objekta...
03.12.2018
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Varov...
30.11.2018
​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet...
27.11.2018
​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup »LADJEDELNICA IZOLA« - DUTB ID ...