21.04.2017
​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upra...
19.04.2017
Ljubljana, 19. april 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) nadaljuje z uspešno prodajo s...
18.04.2017
​DUTB, d.d. vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup opremljenih poslovnih prostorov na naslovu Slo...
18.04.2017
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svo...
12.04.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj ...
06.04.2017
​Ljubljana, 6. april 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) z 11. aprilom začenja prodajo...
03.04.2017
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Posre...
22.03.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj...