27.07.2017
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
25.07.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) obvešča širšo javnost, da ima predvidoma namen v bo...
25.07.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Prodajalec...
21.07.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana podaljšuje rok za oddajo z...
18.07.2017
​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predme...
11.07.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup samos...
06.07.2017
​DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Zava...
03.07.2017
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posl...