Skip Navigation Linksjavni_razpisi

Javni razpisi

  
  
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup blagovne znamke UNIFRUIT30.8.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup znamke UNIFRUIT.

Rok za oddajo zaevzujočih ponudb je do vključno 18.09.2017 do 13.00 ure.

Javni razpis Unifruit.pdf

SIPO register SLO.PDF

WIPO register Madrid.pdf

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb ONISAC in PM & A FA11.8.2017

​Zbiranje ponudb za odkup terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družb:

- ONISAC, igre na srečo in gostinstvo d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, mat. št. 2087103000 in

- PM & A FA finančno svetovanje d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, mat. št. 5715423000.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do Družb.

Tender_prodaja terjatev_ONISAC-PM in A FA.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe SPEKTER INVEST8.8.2017

​Zbiranje ponudb za odkup terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družbe SPEKTER INVEST, gradbeni inženiring in poslovne storitve, d.o.o. - V STEČAJU, Sv. Duh 18, 4220 Škofja Loka, matična številka 5588642000, davčna številka SI 86860569 (v nadaljevanju: Družba).

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do Družbe.

SPEKTER INVEST - Javni razpis .pdf

SPEKTER INVEST - Collateral.pdf

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe AGROSTROJ 8.8.2017

​Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe AGROSTROJ proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana - v stečaju, Šmartno 8, 1211 Ljubljana - Šmartno, matična številka 5464781000 (v nadaljevanju: »Družba«).

AGROSTROJ - Javni razpis.pdf

AGROSTROJ - Collateral.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev in poslovnih deležev družb BATRIS in CONSTANT LEADER XXI2.8.2017

​Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb:

 1. BATRIS, Limited Liability Company (izviren naziv: Обществом с ограниченной ответственностью «БАТРИС»), Malomiasnitska 2, 61002 Kharkiv, Ukrajina, matična številka: 32566590 in
 2. CONSTANT LEADER XXI, Limited Liability Company (izviren naziv: Обществом с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТ ЛИДЕР XXI»), Artema 8, 61002 Kharkiv, matična številka: 34467814 (v nadaljevanju: Družbi).

Predmetni javni razpis se hkrati nanaša tudi na zbiranje zavezujočih ponudb za odkup poslovnih deležev, ki jih ima prodajalec v Družbah.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb BATRIS in CONSTANT.pdf

Objava javne namere za izkaz interesa pri bodočem poslovnem sodelovanju razvoja nepremičninskih projektov v obliki javno-zasebnega partnerstva25.7.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) obvešča širšo javnost, da ima predvidoma namen v bodoče za en ali več nepremičninskih projektov objaviti razpis zbiranja zavezujočih ponudb za izbor najugodnejšega zasebnega partnerja pri skupnem razvoju nepremičnin v lasti DUTB (t. i. javno-zasebno partnerstvo). DUTB še nima dokončno oblikovanega seznama nepremičnin, ki bodo na voljo za omenjeni tip poslovnega sodelovanja, zato vljudno vabi vse potencialno zainteresirane ponudnike k izkazu interesa za sodelovanje.

Naročnik predmetno vsebino objavlja z namenom zagotavljanja načela gospodarnosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, transparentnosti ter enakopravne obravnave ponudnikov. Na ta način želi DUTB tudi pridobiti čim širši nabor zainteresiranih ponudnikov ter vsebinsko določiti tip in vrsto nepremičnin, ki bi bile najbolj primerne za učinkovit javno-zasebni partnerski razvoj.

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu ter interno zastavljeno vsebino javno-zasebnega sodelovanja (glej priponko k objavi z naslovom »JZP-smernice«) DUTB poziva vse zainteresirane ponudnike (fizične ali pravne osebe) k izkazu interesa za skupni razvoj nepremičnin. Ključni segmenti nepremičnin, primerni za predmetni tip poslovnega sodelovanja, so:

 • razvoj nepozidanih stavbnih zemljišč (stanovanjska, poslovna, industrijska raba);
 • dokončanje nedokončanih kompleksov (stanovanjski, poslovni, industrijski kompleksi);
 • ustvarjanje dodane vrednosti nepremičnini s sprejemi/spremembami prostorskih aktov, razvojem komunalne infrastrukture, ipd.

Vloga ponudnika za izkazan interes po javno-zasebnem partnerskem sodelovanju naj vsebuje:

 • opis in osnovna predstavitev ponudnika;
 • podatek o ustvarjenih letnih prihodkih zadnjih 3 (treh) poslovnih let;
 • osnovni opis večjih referenčnih projektov zadnjih 3 (treh) poslovnih let;
 • segment nepremičninskih projektov, ki se ponudniku zdijo najbolj interesantni (upoštevajoč navedene v prejšnjem odstavku).

DUTB na podlagi te objave ne bo sklepala nobenega pisnega dogovora s ponudniki, ampak je izvedba le-te zgolj informativne narave. DUTB bo vse ponudnike pozvala na kratek sestanek z namenom izmenjave informacij, predlogov, stališč ter identifikacije ključnih problemov pri izvedbi javno-zasebnega partnerstva na predvidenih bodočih nepremičninskih projektih. Naročnik si pridržuje pravico da, v primeru nejasnosti, pozove ponudnike k dodatnim pojasnilom oziroma dopolnitvi njihovih dopisov.

 

Roka za oddajo izkazanega interesa ni. Objava namere o poslovnem sodelovanju je pretežno informativne narave in DUTB potencialna povpraševanja sprejema do preklica.

 

Vaše povpraševanje pričakujemo v obliki elektronskega dopisa na naslov:  andrej.lazar@dutb.eu

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IPL25.7.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IPL, d.o.o., gradbeništvo in inženering, Špruha 7, 1236 Trzin. Terjatve do Družbe skupaj s pripadki in stranskimi pravicami na dan 20. 07. 2017 znašajo 2.630.425,05 EUR.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 25. 09. 2017.

Podrobnejše informacije glede zavarovanj, ki se nanašajo na terjatve, so predstavljene v prospektu.

Javni razpis IPL.pdf

IPL_presentation_July2017.pdf

Podaljšanje razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev in nepremičnin21.7.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe KRAŠKA DRUŽBA, d.o.o., družba za izvedbo nepremičninskih projektov - v stečaju, ter nepremičnin v lasti DUTB, in sicer do vključno 31.08.2017 do 15:00 ure. Vsa ostala določila objavljenega javnega razpisa ostanejo smiselno v veljavi.

Podrobnejše informacije o nepremičninah  (zemljišče »Ograde, Sežana) so predstavljene v prospektu. 

RE ID 69 - Projekt Ograde_slv.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup samostojnega objekta na naslovu Drobuša 16, Vodice11.7.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup samostojnega objekta s pripadajočim zemljiščem v Vodicah z ID znaki: 1742-434/3, 1742-434/4, 1742-435/2 ter 1742-435/4, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. 

Izklicna pričakovana prodajna cena je določena v višini 190.000,00 € + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 31.7.2017 do 12.00 ure.

Link do oglasa:Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno-stanovanjskega kompleksa v Mengšu3.7.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno-stanovanjskega kompleksa v Mengšu. Predmet prodaje predstavlja večji poslovno-stanovanjski kompleks, na katerem stojijo nedokončani objekti, in sicer poslovno-stanovanjski objekt ter zastarana kulturno varstvenga zaščitena hiša (t.i. "Kančeva hiša"). 

Izhodiščna cena je določena v višini 6.000.000,00 EUR + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezjočih ponudb je do vključno 31. 8. 2017 do 12:00 ure.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Osrednjeslovenska.r2/stanovanje.v1/prodaja.k1/oglas3068480.html?sort=vdesc#cnta


Obrazci:

Mengeš - vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Mengeš - obrazec za ponudbo o prodaji.pdf

Priloga 1.pdf

KYC_Forms_Know_Your_Client_en.zip

KYC_Obrazci_Postopek_Poznavanja_Stranke_slo.zip


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnega prostora s skladiščem v Žalcu3.7.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnega prostora s skladiščem v Žalcu z ID znaki: 997-1335-21, 997-1335-1 ter 997-1335-20. Predmet prodaje v naravi predstavlja opremljeno prodajalno s skladiščem v skupni površini 153,30 m2, na naslovu Mestni trg 5, Žalec.

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 74.000,00 € + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 12.7.2017 do 12.00 ure.

Povezava do spletnega oglasa:

DUTB nepremičnine - oglas


Žalec - vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - podpisan.pdf

Obrazec za ponudbo.pdf

Javno vabilo k izkazu interesa za nakup 100% lastniškega deleža družbe LIV KOLESA d.o.o., POSTOJNA, SLOVENIJA ter terjatev do te družbe30.6.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec) v svojem imenu in za svoj račun začenja s postopkom prodaje enega vodilnih slovenskih in evropskih proizvajalcev transportnih koles, Liv Kolesa, d.o.o. ("Družba").

Predmet prodaje je 100% lastniški delež Družbe v lasti Prodajalca, kot tudi terjatve Prodajalca do te Družbe.

Potencialni ponudniki lahko vstopijo v prodajni proces tako, da po elektronski pošti izrazijo interes na naslov; tjasa.logar@dutb.eu ali ziga.gregorincic@dutb.eu. Informacijski memorandum družbe bo na voljo predvidoma 15. julija 2017.

Predviden rok za oddajo nezavezujočih ponudb je konec avgusta 2017.

Project LIVCO_teaser_SLO.pdf

NDA - LIV KOLESA.docx

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev in nepremičnin23.6.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe KRAŠKA DRUŽBA, d.o.o., družba za izvedbo nepremičninskih projektov - v stečaju, ki skupaj s stranskimi pravicami na dan 12. 06. 2017 znašajo 2.440.604,12 EUR ter nepremičnin v lasti Prodajalca (skupaj tudi kot Terjatve).

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 24. 07. 2017.

KRAŠKA DRUŽBA d.o.o. - Javni razpis za oddajo zavezujočih ponudb.pdf


Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe IGEM d.o.o. in do SKUPINE KOGRAD21.6.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe IGEM inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing d.o.o.,  Šaleška cesta 21, 3320 Velenje in terjatev do skupine Kograd, ki vključuje terjatve do dveh družb, in sicer Kograd IGEM proizvodnja gradbenih materialov d.o.o., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu in SGP Kograd-IGEM Dravograd proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.

Razpis-IGEM, KOGRAD prodaja terjatev.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovne stavbe KONSTRUKTOR12.6.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za poslovne stavbe Konstruktor z ID znakom: 678-1995/1-0, ki je v lasti DUTB.
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENERGOPLAN d.d.2.6.2017

​Družba za upravljanje terjatev banka, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENERGOPLAN gradbeno podjetje d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, matična številka: 5386748000.

Razpisna dokumentacija- Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - ENERGOPLAN.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb na Kosovu 19.5.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup dela terjatev do družb na Kosovu.

JAVNI RAZPIS KOSOVO_SLO.PDF

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MASTERLINE d.o.o.16.5.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MASTERLINE d.o.o., Opekarska cesta 27, 1000 Ljubljana, matična številka 5448263000, davčna številka SI 19804024.

Razpisna dokumentacija_ MASTERLINE _slo.pdf

Poziv zainteresiranim kupcem za izkaz interesa za hotelski portfelj na Mariborskem Pohorju8.5.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., ("DUTB" ali "prodajalec"), ustanovljena s strani Republike Slovenije z namenom prenosa slabih terjatev bank na lastno bilanco in edini lastnik hotelov ter nepremičninskega portfelja na Mariborskem Pohorju, Slovenija ("Projekt Pohorje"), poziva zainteresirane kupce, da

 

izkažejo interes.

 

PwC kot samostojni finančni svetovalec sodeluje z DUTB pri prodaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega prodajnega postopka.

Namera DUTB je odprodati celoten delež v namenski družbi oz. SPV-ju (DUP Pohorje d.o.o.), torej celoto, kljub temu bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih kupcev glede sredstev, ki bi jih želeli prenesti na SPV.

Portfelj nepremičnin se nahaja na Pohorju in je sestavljen iz:

 • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 14.400 m2 zunanjih površin glavnega hotela Arena.
 • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 sob in 12 apartmajev).
 • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 11 apartmajev) ter dodatnih 18.672 m2 zunanjih površin.
 • Stanovanjski objekt "Pohorske Terase" (30 apartmajev).
 • Dodatna zemljišča (35.338 m²) v bližini hotela Arena – prostorska ureditev dovoljuje uporabo zemljišč za prometne površine, športno-rekreacijska območja, vodne parke, športne restavracije in drsališče.

  Zainteresirane kupce DUTB poziva, da izkazan interes pošljejo prek elektronske pošte najkasneje do 17. maja 2017 do 9. ure. Elektronske kopije zadoščajo.

  Izkazan interes mora vsebovati vsaj naslednje informacije: identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin, izjavo o nameri za prevzem 100 % lastniškega deleža SPV (DUTB bo upoštevala želje potencialnih glede izbranih nepremičnin, ki bodo prenešene na namensko družbo), predvideno financiranje transakcije in predvideni časovni okvir nakupa potencialnega kupca (cilj DUTB je zaključiti prodajo do konca drugega četrtletja 2017).

  Po prejemu izkazanega interesa  in podpisu Sporazuma o nerazkrivanju podatkov (NDA) bodo prodajalci preučili situacijo in kupce morebiti povabili k naslednji stopnji postopka. V primeru slednjega bodo morale biti zavezujoče ponudbe predložene najkasneje do 17. maja 2017 do 12. ure. Ogledi nepremičnin bodo  med 10. in 14. aprilom 2017.

  Podpisan izkaza interesa (zadošča elektronska kopija) mora biti poslan na:

  Diana Arjoca: Diana.arjoca@at.pwc.com

  v kopiji za Dominika Denifl: project.pohorje@at.pwc.com

   

  Morebitna vprašanja naslovite na Dominiko Denifl.
Prva javna dražba z višanjem cene za prodajo vrednostnih papirjev družbe Rekreacijsko turistični center Žičnice Kranjska Gora d.d. 4.5.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana in Športni center Areh d.o.o. – v stečaju objavljata prvo javno dražbo z višanjem cene za prodajo 13.013 delnic Rekreacijsko turističnega centra Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, 4280 Kranjska gora z oznako RKGG.

A A SC AREH vabilo drazba.pdf
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup hotela Ocean v Mariboru4.5.2017

​Predmet razpisa za nakup je v celoti opremljena nepremičnina – Hotel Ocean na naslovu Partizanska 39, 2000 Maribor, ki je po stanju današnjega katastra vpisana pod ID znak: 657-1142-2, posamezni del št. 2 v stavbi št. 1142 k.o. 657 - MARIBOR-GRAD (ID 5759393) s skupno neto površino 601,62 m2  in 657-1142-4, posamezni del št. 4 v stavbi št. 1142, k.o. 657 – MARIBOR GRAD (ID 6706461) predstavlja kletni prostor s skupno površino 55,50 m2.

Vabilo - Hotel ocean.pdf

Obrazec za ponudo - Hotel Ocean.pdf

KYC_Forms_Know_Your_Client_en.zip

KYC_Obrazci_Postopek_Poznavanja_Stranke_slo.zip


Povezava do spletnega oglasa: 

DUTB nepremičnine - hotel Ocean

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Slovenski cesti 54, Ljubljana18.4.2017

​DUTB, d.d. vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup opremljenih poslovnih prostorov na naslovu Slovenska cesta 54, Ljubljana. Prodajalec opozarja, da prodajana nepremičnina predstavlja opremljene dele stavb v etažni lastnini (poslovne prostore).

Več o postopku oddaje zavezujoče ponudbe si lahko preberete v dokumentu v prilogi; Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/Pisarniski_prostori.v3/t15/prodaja.k1/oglas3097322.html?sort=vdesc#cnta


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe.pdf

Obrazci_Postopek_Poznavanja_Stranke_KYC.zip

Javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb na Kosovu12.4.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb;

BIRRA PEJA SH.A.,

DUKAGJINI SH.P.K.,

GEKOS SH.P.K.,

JONA MED SH.P.K.,

LESNA SH.P.K.,

LINE GROUP SH.P.K.,

N.P.T.AGRO - TRADE SH.P.K.,

QENDRA KARDIALE E KOSOVES - SH.P.K.,

TOBAKOS SH.P.K.,

N.SH.P. MCM.

Razpisna dokumentacija_Kosovo.PDF

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe JAVOR PIVKA d.d.-v likvidaciji22.3.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe JAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d. - v likvidaciji, Celovška cesta 268, 1000 Ljubljana, matična št.: 5038634000, davčna št.: SI 41059859.

Razpisna dokumentacija_Javor Pivka.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe VERANO MOTORS d.o.o.- v stečaju20.3.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe VERANO MOTORS d.o.o. - v stečaju, Vojvode Stepe 352, Beograd, Republika Srbija, davčna št.: 100000944.

Razpisna dokumentacija_Verano Motors.pdf


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja in parkirnih mest, Miklavž na Dravskem polju13.3.2017

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja in dveh parkirnih mest v skupni garaži na naslovu Ulica Marjana Nemca 4, Miklavž na Dravskem polju je stanovanje in dve parkirni mesti v skupni podzemni garaži, z ID znaki: 693-2797-7, 693-2797-46 in 2797-47 (vse do celote - 1/1).

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka v naravi predstavljajo stanovanje št. 7 in dve parkirni mesti v skupni garaži.


Stanovanje in dve PM v Miklavžu na Dravskem polju - obrazec za ponudbo o prodaji 2.pdf

Stanovanje in dve PM v Miklavžu na Dravskem polju - vabilo k oddaji zavezujočih ponudb 2.pdf

Javno vabilo k izkazu interesa za pridobitev 100% lastniškega deleža družbe TINK d.o.o., Celje, Slovenija ter terjatev do te družbe6.3.2017

DUTB, d.d. kot edini družbenik ima namen prodati 100% lastniški delež družbe TINK proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Kosovelova ulica 16, Celje, Slovenija (Družba), kot tudi svoje terjatve do Družbe.

Tink_ Obvestilo.pdf 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe FINWORLD AD 6.3.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Finworld AD, Nikole Dobrovića 2, 11000 Beograd, OIB: 106293140, matična št.: 20572108.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika ANDREJ ŠERCER-v stečaju - Zaključeno!2.3.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika ANDREJ ŠERCER-v stečaju, Celovška cesta 50, 1000 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija_Šercer.pdf
Podaljšanje razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MONT TIM SMOLE d.o.o.-v stečaju - ZAKLJUČENO22.2.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MONT TIM SMOLE d.o.o.-v stečaju do vključno 10.03.2017 do 15:00 ure. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Razpisna dokumentacija_podaljšanje - MONT TIM SMOLE.pdf

1 - 30Next