Skip Navigation Linksjavni_razpisi

Javni razpisi

  
  
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč "Vilharjeva" v Ljubljani - DUTB ID 1558.8.2018

​Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč »Vilharjeva« v Ljubljani - DUTB ID 155 so nepremičnine, kot celota nezazidanih  stavbnih zemljišč, v skupni izmeri 10.244 m² z ID znaki:

 • parcela 1737 2067/0 (ID 938439) v izmeri 1.247 m²,
 • parcela 1737 2061/2 (ID 2591604) v izmeri 25 m²,
 • parcela 1737 2066/2 (ID 5110038) v izmeri 43 m²,
 • parcela 1737 2068/0 (ID 1079632) v izmeri 238 m²,
 • parcela 1737 2069/0 (ID 72064) v izmeri 74 m²,
 • parcela 1737 2075/0 (ID 4270756) v izmeri 161 m²,
 • parcela 1737 2078/0 (ID 1582891) v izmeri 45 m²,
 • parcela 1737 2079/0 (ID 3935049) v izmeri 73 m²,
 • parcela 1737 2061/3 (ID 1582892) v izmeri 1 m²,
 • parcela 1737 2066/3 (ID 1247311) v izmeri 62 m²,
 • parcela 1737 2073/5 (ID 2248277) v izmeri 15 m²,
 • parcela 1737 2073/6 (ID 2248278) v izmeri 2.418 m²,
 • parcela 1737 2073/7 (ID 568587) v izmeri 55 m²,
 • parcela 1737 2073/8 (ID 3256187) v izmeri 2 m²,
 • parcela 1737 2073/9 (ID 4097067) v izmeri 19 m²,
 • parcela 1737 2073/10 (ID 3592571) v izmeri 10 m²,
 • parcela 1737 2073/11 (ID 65769) v izmeri 1.231 m²,
 • parcela 1737 2073/12 (ID 2416600) v izmeri 73 m²,
 • parcela 1737 2074/3 (ID 1576477) v izmeri 257 m²,
 • parcela 1737 2074/4 (ID 2248281) v izmeri 14 m²,
 • parcela 1737 2076/1 (ID 1073251) v izmeri 22 m²,
 • parcela 1737 2076/2 (ID 2079982) v izmeri 710 m²,
 • parcela 1737 2077/1 (ID 2079979) v izmeri 229 m²,
 • parcela 1737 2077/2 (ID 1408784)) v izmeri 8 m²,
 • parcela 1737 2080/4 (ID 1073252) v izmeri 25 m²,
 • parcela 1737 2080/5 (ID 4264443) v izmeri 1.240 m²,
 • parcela 1737 2106/21 (ID 65770) v izmeri 1.203 m²,
 • parcela 1737 2106/22 (ID 4767651)) v izmeri 37 m²,
 • parcela 1737 2106/23 (ID 3256184) v izmeri 641 m²,
 • parcela 1737 2106/24 (ID 2920573) v izmeri 66 m².
Informativna prodajna cena je določena v višini 4.500.000 € + pripadajoči davek na nepremičnine, ki bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi po stopnji 22% DDV in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.09.2018 do 12.00 ure.
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Kosovo26.7.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb na Kosovem.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 28.9.2018 do 14.00 ure.

JAVNI RAZPIS_Kosovo_slo.pdf

Razpis javne dražbe v okviru stečajnega postopka Krater poslovne storitve d.o.o. – v stečaju26.6.2018

Javna dražba, ki bo potekala v okviru stečajnega postopka Krater poslovne storitve d.o.o. – v stečaju, bo v ponedeljek dne 23. 7. 2018 ob 10.00 uri v sejni sobi Zbornice upraviteljev Slovenije v poslovni stavbi World Trade Center (WTC) na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, v 1. nadstropju.

 

Opis premoženja, ki se prodaja:

 • 22,6943 % poslovni delež pod zaporedno številko deleža 85794 družbenika 683334, KRATER, poslovne storitve d. o. o. - v stečaju in
 • 22,6943 %, poslovni delež pod zaporedno številko 85795 družbenika 683334, KRATER, poslovne storitve d. o. o. - v stečaju

v družbi SALOMON d. o. o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje, matična številka 5542421000, kot celota.

 

Izklicna cena znaša 2.162.000,00 EUR neto. Znesek varščine je 108.100,00 EUR.

Javna drazba Salomon.pdf 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "2-SOBNEGA STANOVANJA V RUŠAH - DUTB ID 6067"22.6.2018

DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB za nakup "2-sobnega stanovanja v Rušah - DUTB ID 6067"

Predmet prodaje v tem Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup "2-sobnega stanovanje v Rušah - DUTB ID 6067" je 2-sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 665-1643-24, v naravi neopremljeno 2-sobno stanovanje s številko 24 v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Ulica Črnkovih 1, 2342 Ruše. Po podatkih dosegljivih na Geodetski upravi Republike Slovenije je površina dela stavbe 59,50  m2, uporabna površina pa 51,40 m2.

Izhodiščna prodajna cena znaša 44.000,00 EUR + pripadajoči davek na nepremičnine, ki bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 03.07.2018, do 12.00 ure.

Morebitni Ponudniki si lahko Predmet Prodaje, kakor tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bo ob morebitnem nakupu predana kupcu, ogledajo po predhodnem dogovoru in dobijo dodatne informacije takoj po objavi tega Vabila pri predstavniku Prodajalca Blažu Ribiču, tel. št. 02 25 20 706, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu in sicer do vključno 02.07.2018.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani www.dutb.eu.

>>Povezava do spletnega oglasa DUTB.<<

 
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb Byala 1 EOOD in Dieci-SA EAD5.6.2018

​​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in v imenu ter po pooblastilu družbe Sofia Portfolio B.V. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb Byala 1 EOOD, Ulica generala Gurka 66, okraj Sredets, Sofija, Bolgarija, matična številka 131291470 in Dieci-SA AD, Ulica generala Gurka 66, okraj Sredets, Sofija, Bolgarija, matična številka: 175350713.


Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 06.08.2018 do 13.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb Byala 1 EOOD in Dieci-SA EAD 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe KETING d.o.o.4.6.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe KETING d.o.o., Goriška cesta 65, 5270 Ajdovščina (izbrisan dne 24.3.2016), matična številka: 5311888000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 02.07.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - KETING d.o.o.pdf

 

 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "ZEMLJIŠČA V LESCAH - DUTB ID 1508"31.5.2018

DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB za nakup »Zemljišča v Lescah – DUTB ID 1508«

Nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 8.502,00 m² se nahaja na odlični lokaciji v Lescah, poleg trgovine Interspar. Sprejet OPPN za to območje predvideva stanovanjsko gradnjo »Za Merkurjem«, OPPN omogoča gradnjo dvojčkov, trojčkov ter individualnih hiš. Dostop do zemljišča je urejen po asfaltirani lokalni cesti.

Zaradi odlične mikrolokacije in bližine prometnih povezav je zemljišče dobra investicijska priložnost za razvoj večstanovanjskega naselja.

Informativna prodajna cena znaša 660.000,00 EUR + pripadajoči davek (22% DDV za nepozidana zemljišča).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.6.2018, do 12.00 ure.

Morebitni Ponudniki si lahko Predmet Prodaje, kakor tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bo ob morebitnem nakupu predana kupcu, ogledajo po predhodnem dogovoru in dobijo dodatne informacije takoj po objavi tega Vabila pri predstavniku Prodajalca Ivi Kozar, tel. št. 01/ 429 38 34, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu in sicer do vključno 12.6.2018.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani www.dutb.eu.

 

>> Povezava do spletnega oglasa DUTB. <<

 

ID1508-Zemljišče Lesce-Vabilo.pdf 

ID1508-Lesce-Obrazec.pdf

ZPPDFT - SLO.zip

KYC obrazci - SLO.zip

VABILO k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov - stanovanj - v večstan. objektu v Črni vodi, Zagreb, ID 503914.5.2018

Predmet prodaje v tem razpisu za oddajo zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov - stanovanj – v večstanovanjskem objektu v Črni vodi, Zagreb, na naslovu Črna voda 25, 25A, 25B in 25C, Zagreb.

Povezava do spletne strani o prodaji nepremičnin. 

5039-001 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/1, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 v izmeri 224 m2 in dvorišče v izmeri 576 m2. Solastniški delež 117/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) - štirisobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 82,70 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 143.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-002 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/1, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 v izmeri 224 m2 in dvorišče v izmeri 576 m2. Solastniški delež 125/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) - štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 98,40 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 159.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-003 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 126/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) - štirisobno stanovanje v kleti z  oznako S1, površine 89,20 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 150.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-004 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 66/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) - dvosobno stanovanje v pritličju z oznako S2, površine 48,00 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 74.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-005 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 114/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) - trisobno stanovanje v pritličju z oznako S3, površine 76,80 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 134.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-006 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 126/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) - štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 98,05 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 157.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-007 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 125/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) - štirisobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 91,75 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 142.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-008 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 66/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) - dvosobno stanovanje v pritličju z oznako S2, površine 50,45 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 73.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-009 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 105/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) - trisobno stanovanje v pritličju z oznako S3, površine 73,70 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 112.800,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-010 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 128/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) - štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 100,00 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 157.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-011 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 51/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) - enosobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 30,55 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 46.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-012 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 51/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) - dvosobno stanovanje v kleti z oznako S2, površine 39,10 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 54.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-013 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 102/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) - trisobno stanovanje v kleti z oznako S3, površine 75,60 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 102.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-014 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 131/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) - štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 95,65 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 135.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.06.2018 do 12. ure.

 

Obrazec za ponudbo SLO.pdf

Vabilo k oddaji zavez. ponudb.pdf

Poziv za podnošenje ponuda.pdf

Obrazec za ponudbo HR.pdf

ZPPDFT - SLO.zip 

ZPPDFT - ANG.zip

Popis nedostataka objekt A.PDF

Popis nedostataka objekt B.PDF

Popis nedostataka objekt C.PDF

Popis nedostataka objekt D.PDF

Vabilo za oddajo ponudbe za najem oz. upravljanje hotelov na Mariborskem Pohorju - DUTB ID 127, ID 132, ID 12814.5.2018

​Predmet najema v tem razpisu za oddajo ponudbe za najem hotelov so nepremičnine na Mariborskem Pohorju:

 • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 14.400 m2 zunanjih površin okoli hotela Arena. - DUTB ID 127
 • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 hotelskih sob in 12 apartmajev). - DUTB ID 132
 • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 11 apartmajev) ter dodatnih 18.672 m2 zunanjih površin, ki vključuje tudi nogometno igrišče. - DUTB ID 128

Namera DUTB je oddati celoten portfelj, torej kot celoto, kljub temu pa bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih najemnikov, ki bi želeli najeti posamezen hotel. Omejitev velja zgolj za ločen najem Hotela Arena, ki ga je možno najeti samo v kompletu s Hotelom Videc ter Bolfenk.

Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje enega leta z začetkom 1. 9. 2018 in možnostjo podaljšanja.

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do 1. 6. 2018 do 12.00 ure.

Izkaz interesa in povpraševanje (zadošča elektronska kopija) mora biti poslano na: edo.becic@dutb.eu


Vabilo za oddajo ponudbe za najem.pdf

DUTB nepremičnine - Hotel Arena****

DUTB nepremičnine - Wellness in Hotel Bolfenk****

DUTB nepremičnine - Hotel Videc***


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin "Večstanovanjski objekt v Vojniku - DUTB 448"8.5.2018

Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin »Večstanovanjski objekt v Vojniku – DUTB ID 448« na naslov Vintarjeva ulica 4, 3212 Vojnik.

Predmet prodaje predstavljajo naslednje nepremičnine:

 • stavba z ID znakom: stavba 1065-346 (ID 5391453), stoječa na zemljišču z ID znakom: parcela 1065 317/1 (ID 3547133) v izmeri 1.974 m2,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 314 (ID 3683421), v izmeri 341 m2, v naravi nepozidano funkcionalno zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/2 (ID 4980875),  v izmeri 26 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/3 (ID 4477200), v izmeri 53 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/4 (ID 4477201), v izmeri 24 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/5 (ID 782457), v izmeri 52 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/6 (ID 1789709), v izmeri 25 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,

zemljišča v skupni izmeri 2.495 m2, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.


Izklicna prodajna cena znaša 1.620.000,00 EUR + pripadajoči davek (9,5% DDV za večstanovanjski objekt, s pozidanimi zemljišči in 22% DDV za nepozidana zemljišča). Ponudba, ki se bo glasila pod izklicno prodajno ceno, se bo smatrala za nepopolno in bo izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.


Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 15.6.2018, do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB.

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - Vojnik - ID 448.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe - Vojnik - ID 448.pdf


KYC obrazci - SLO.zip


Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IT TEL d.o.o.3.5.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe IT TEL d.o.o. Tivolska cesta 50 Ljubljana, matična številka: 1973231000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 04.06.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - IT TEL d.o.o.pdf

Poziv za izboljšanje in dopolnitev zavezujočih ponudb za nepremičnine na Mariborskem Pohorju26.4.2018

Izboljšane in dopolnjene zavezujoče ponudbe pričakujemo do ponedeljka 7.5.2018 do 14.00 ure.​

Podpisana zavezujoča ponudba (zadošča elektronska kopija) mora biti poslana na:

 • Franci Tusek: franci.tusek@pwc.com
 • Edo Bečić: edo.becic@dutb.eu

v kopiji za Dominika Denifl: project.pohorje@at.pwc.com

Morebitna vprašanja naslovite na: Franci Tušek ali Edo Bečić.

Osnovni razpisni pogoji so dostopni na strani: Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nepremičnine na Mariborskem Pohorju

Nepremičnine DUTB:Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENERGOPLAN d.d.25.4.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ENERGOPLAN gradbeno podjetje d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana Matična številka: 5386748000.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 29.5.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis_prodaja terjatev_Energoplan.pdf

TEASER_Energoplan_2018-04-24.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe CASINO PORTOROŽ d.d.25.4.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe CASINO PORTOROŽ, d.d., prirejanje posebnih iger na srečo, Portorož, Obala 75A, 6320 Portorož - Portorose, matična št.: 5680859000, davčna št.: SI 82949166.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 25.06.2018 do 12:00 ure.

Javni razpis Casino 25.04.2018.pdf 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ACO-LUKS23.3.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ACO-LUKS D.O.O. KOVINARSTVO, PLASTIKA, TRGOVINA - V STEČAJU, OBREŽJE 2, 1433 RADEČE, matična številka 5308089000, davčna številka SI 50821962.

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.04.2018 do 14:00 ure.


Aco-luks javni razpis.pdf

Podaljšanje javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Terme Dobrna d.d.21.3.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe TERME DOBRNA d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, matična številka 5053587000 (v nadaljevanju: Družba) do vključno 18.04.2018 do 16.00 ure, pri čemer se število delnic, ki so predmet prodaje, poveča za 80 delnic na skupno 170.209 delnic, kar predstavlja 24,58% osnovnega kapitala Družbe. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Razpis Terme Dobrna _podaljšanje.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Boštanju - DUTB ID 106113.3.2018
Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Boštanju je nepremičnina - zemljišče z ID znakom: parcela 1381 291/3, ki v naravi predstavlja nepozidano zemljišče v izmeri 1.934 m2.

Občina Sevnica je dne 22.02.2018 pod številko 3506-0104/2018 - 2 za Predmet prodaje izdala Potrdilo o namenski rabi, iz katerega je razvidno, da gre za stavbno zemljišče.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 26.000,00 € + pripadajoči davek (22% DDV).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 26.03.2018 do 12.00 ure.


PODALJŠAN ROK - Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb za skupna vlaganja v izvedbo projekta "Glince"13.3.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb za skupna vlaganja v izvedbo gradbenega projekta »Glince«.

DUTB je lastnik nepremičnin  – zazidljiva zemljišča v skupni izmeri 5.332 m2 za izgradnjo 1. faze projekta Glince, z ID znaki:   

 • parcela 1755 454/2 (ID 3368234),
 • parcela 1755 454/4 (ID 6471612),
 • parcela 1755 456/8 (ID 6456250),
 • del parcele 1755 507/5 (ID 6471614), ki bo po končani parcelaciji parcela 507/6 v izmeri 3.595 m2
ki bi jih želela nadalje razvijati. V ta namen objavlja predmetno vabilo, s katerim išče najustreznejšega partnerja za sodelovanje v nadaljnjem razvoju nepremičnin , ki bo sposoben prevzeti predvidena tveganja pri izvedbi projekta izgradnje projekta Glince in hkrati povrniti vložek v najvišji možni meri.

Izhodiščna vrednost denarnega vložka za pridobitev poslovnega deleža v Namenski družbi (50,01%) je določena v višini 1.270.000 EUR, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan od prvotno določenega 30.04.2018 do vključno 07.05.2018, pri čemer se šteje Ponudba za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do 15.00 ure.

Skrbni pregled bo možno opraviti vsak delovni dan v obdobju od dne 13.03.2018 do vključno 23.04.2018 do 15:00 ure. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, 24 ur na dan preko dostopa do virtualne podatkovne zbirke. V tem času bodo ponudniki lahko postavljali pisna vprašanja. Pisni odgovori na vprašanja katerega koli ponudnika, ki so na tej točki udeleženi v postopku, morajo biti posredovana vsem ostalim udeležencem.

Povezava do spletnega oglasa DUTB.

Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb Glince_13.3.2018.pdf

Investicijski program.xlsx

KYC Obrazci.zip

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine "Gortanov trg" v Kopru - DUTB ID 60217.3.2018

Predmet prodaje v tem razpisu za oddajo zavezujočih ponudb za nakup nepremičnin na Gortanovem trgu v Kopru - DUTB ID 6021 sta dve stanovanji in en poslovni prostor, z ID znaki in opisom v nadaljevanju:

 1. ID znak: del stavbe 2605-597-1, katastrska občina 2605 Koper, stavba 597, del stavbe 1 (ID 6565713) – opremljeno stanovanje s površino dela stavbe 88,00 m2 in uporabno površino dela stavbe 73,40 m2, ki se nahaja v 3. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Gortanov trg 14A, Koper (vir: GURS podatki);
 2. ID znak: del stavbe 2605-597-2, katastrska občina 2605 Koper, stavba 597, del stavbe 2 (ID 6565714) – neopremljeno stanovanje s površino dela stavbe 78,10 m2 in uporabno površino dela stavbe 75,10 m2, ki se nahaja v 3. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Gortanov trg 14A, Koper (vir: GURS podatki);
 3. ID znak: del stavbe 2605-597-5, katastrska občina 2605 Koper, stavba 597, del stavbe 5 (ID 6565717) – delno opremljen poslovni prostor s površino dela stavbe 82,20 m2, ki se nahaja v 2. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Gortanov trg 14A, Koper (vir: GURS podatki).

Izhodiščne prodajne cene za Predmet Prodaje so določene v višini:

1)    139.000,00 € + pripadajoči davek (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« in 22% DDV za premično opremo) - za opremljeno stanovanje v 2. nadstropju desno, ID znak: del stavbe 2605-597-1;

2)    132.000,00 € + pripadajoči davek (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) za neopremljeno stanovanje v 2. nadstropju levo, ID znak: del stavbe 2605-597-2;

3)    133.000,00 € + pripadajoči davek (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« in 22% DDV za premično opremo) za poslovni prostor v 1. nadstropju, ID znak: del stavbe 2605-597-5.

Ponudbe z nižjimi ponudbenimi cenami od navedenih v prejšnjem odstavku bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.03.2018 do 16.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB - Stanovanje 1.

Povezava do spletnega oglasa DUTB - Stanovanje 2.

Povezava do spletnega oglasa DUTB - Poslovni prostor.


ID 6021 Gortanov trg, Koper - Vabilo.pdf

ID 6021 Gortanov trg v Kopru - obrazec.pdf

KYC Obrazci - Gortanov trg.zip

Zbiranje zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin "Bivša taverna in kegljišče s stanovanji", Portorož - DUTB ID 77 in 781.3.2018

​Predmet prodaje objavljenega razpisa z vabilom k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin »Bivša Taverna in kegljišče s stanovanji« so naslednje nepremičnine:

- zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/2 (ID 4818740), v velikosti 2.564 m2, na katerem stoji večji del stavbe z ID št. 3512, v naravi nestanovanjska stavba v skupni velikosti 2.190 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/18 (ID 4147661) v velikosti 274 m2, na katerem stoji manjši del stavbe z ID št. 3512, v naravi nestanovanjska stavba v skupni velikosti 2.190,00 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/19 (ID 1292002), v velikosti 36,00 m2, v naravi pozidano zemljišče, do celote;

- stavba z ID znakom: stavba 2631-3527 (ID 5391631), v naravi stanovanjsko – poslovna stavba, etažirana in v zemljiški kataster vpisana stavba, v skupni velikosti 1.088 m2, stoječa na zemljišču z ID znakom: parcela 2631 5526/25 (ID 4738522), do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/6 (ID 1727897), v velikosti 3.430 m2 (v idealnem deležu 1.715 m2), v naravi dostop in parkirišča, v deležu ½;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/22 (ID 3744078), v velikosti 12 m2 (v idealnem deležu 6 m2), v naravi funkcionalno zemljišče, v deležu ½.

Informativna oglaševana prodajna cena znaša 3.300.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 03.04.2018 do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB.


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb Taverna in Kegljišče DUTB ID 77 in 78.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe Taverna in Kegljišče DUTB ID 77 in 78.pdf

KYC Obrazci.zip

Taverna in kegljisce s stanovanji_Portoroz_Predstavitev_2018-02.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča "Sveti Anton" pri Kopru - DUTB ID 84428.2.2018

Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča »Sveti Anton« pri Kopru - DUTB ID 844 je devet nezazidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 3.118,00 m2, z ID znaki v nadaljevanju: 

 • parcela 2612 2407/5 (ID 2065393) v izmeri 340 m2,
 • parcela 2612 2407/6 (ID 4753081) v izmeri 340 m2,
 • parcela 2612 2407/7 (ID 5256325) v izmeri 340 m2,
 • parcela 2612 2407/8 (ID 1561757) v izmeri 340 m2,
 • parcela 2612 2407/9 (ID 2570722) v izmeri 396 m2,
 • parcela 2612 2407/10 (ID 2570726) v izmeri 342 m2,
 • parcela 2612 2407/11 (ID 4753077) v izmeri 341 m2,
 • parcela 2612 2407/12 (ID 4082394) v izmeri 340 m2,
 • parcela 2612 2407/13 (ID 2402178) v izmeri 339 m2.

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 110.000,00 EUR + pripadajoči davek (splošna stopnja DDV 22%), ponudbe z oddano nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 16.03.2018 do 16.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB.


ID 844 - Zemljišče Sv.Anton - Vabilo.pdf

ID 844 - Zemljišče Sv.Anton - obrazec za ponudbo.pdf

KYC Obrazci - Sv. Anton.zipJavni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Mircah v Ajdovščini7.2.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Mircah v Ajdovščini - DUTB ID 101785-001. Predmet prodaje so štiri zemljišča v skupni izmeri 5.413,00 m2, ki v naravi predstavljajo delno asfaltirano parkirišče za tovorna vozila v zahodnem delu Ajdovščine (Mirce).

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 270.000,00 € + pripadajoči davek (DDV v višini 22%).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 28.02.2018 do 12.00 ure.


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Mircah v Ajdovščini - DUTB ID 101785-001.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe za nakupu zemljišča v Mircah v Ajdovščini - MU - 28 9 2017 1a.docx.pdf

KYC_Obrazci.zip

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Terme Dobrna d.d.2.2.2018

Družba za upravljanje terjatev d.d. in mali delničar (v nadaljevanju: Prodajalca) objavljata javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup skupno 170.129 navadnih delnic družbe TERME DOBRNA d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, matična številka 5053587000 (v nadaljevanju: Družba), kar predstavlja 24,57 % osnovnega kapitala Družbe.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 19.03.2018 do 16.00 ure.

Razpis Terme Dobrna.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ELEKTROTEHNA2.2.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe A.D."ELEKTROTEHNA"UL. 4. JULA BR. 51, PODGORICA, ČRNA GORA, registrska številka 40006214, PIB: 02199734.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 03.05.2018 do 14:00 ure.

Javni razpis_Elektrotehna.pdf

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe REZIDENT d.o.o.- v stečaju (izbrisana družba) - ZAKLJUČEN!2.2.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe REZIDENT Gradbeni inženiring d.o.o. - v stečaju (IZBRISAN dne 25.02.2016), matična številka 2226910000.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 05.03.2018 do 14:00 ure.

Javni razpis _Rezident.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup lastniškega deleža v družbi IEDC - Poslovna šola Bled, d.o.o.31.1.2018


Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup lastniškega deleža v družbi IEDC - Poslovna šola Bled, d.o.o. Predmet prodaje je 1,94% poslovni delež v družbi. 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 2.3.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 12. ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.


Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - IEDC.pdf

OBRAZCI (poznavanje stranke - KYC).zip

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s fizičnimi osebami31.1.2018

Družba za za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s fizičnimi osebami.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno  16.05.2018 do 14. ure.

Tender_prodaja terjatev_Paket FO.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča "Kamnolom Podutik" v Ljubljani31.1.2018

​Predmet prodaje je štirinajst zazidljivih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 44.511 m2, z ID znaki, ki so objavljeni v priponki v nadaljevanju.

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 6.600.000 € + pripadajoči davek (22% DDV), ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 30.03.2018 do 12.00 ure.


Spletna povezava do DUTB oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/zemljisce.v5/prodaja.k1/oglas3133316.html?sort=vdesc#cntaID 6249 - Kamnolom Podutik - vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

ID 6249 - Kamnolom Podutik - obrazec za ponudbo o prodaji.pdf

KYC Obrazci.zip

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Rožni dolini v Ljubljani - DUTB ID 619831.1.2018

​Predmet prodaje je trideset zazidljivih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 16.669 m2, z ID znaki, ki so objavljeni v priponki v nadaljevanju.

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 7.000.000 € + pripadajoči davek (22% DDV), ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 30.03.2018 do 12.00 ure.

Spletna povezava do DUTB oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/zemljisce.v5/prodaja.k1/oglas3133310.html?sort=vdesc#cnta


ID 6198 - Rožna dolina - vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

ID 6198 - Rožna dolina - obrazec za ponudbo o prodaji.pdf

KYC Obrazci.zip

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja v Kranjski Gori - Čičare - ID 620019.1.2018

​Predmet prodaje je opremljeno stanovanje -  garsonjera v velikosti 26,00 m2 s pripadajočo shrambo v velikosti 5,30 m2, v skupni velikosti 31,30 m2, ID znak: del stavbe 2169-1138-44 (ID 5881578), v večstanovanjskem objektu, etažirani stavbi z ID št. 2169–1138, na naslovu Čičare 11, 4280 Kranjska Gora.

Energetska izkaznica za stavbo se vodi pod št. 2018-86-124-54226, veljavnost do 11.01.2028.

Izklicna prodajna cena znaša 49.000,00 EUR + pripadajoči davek (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 09.02.2018, do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/stanovanje.v1/oglas3134029.html?sort=vdesc#cnta


VABILO k oddaji zavezujočih ponudb-Čičare-ID6200.pdf

OBRAZEC-Oddaja zavezujoče ponudbe-Čičare-ID6200.pdf

ZPPDFT - obrazci.zip


1 - 30Next