Skip Navigation Linksjavni_razpisi

Javni razpisi

  
  
Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do fizičnih oseb21.11.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s fizičnimi osebami.

Razpisna dokumentacija v slovenščini.pdf

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Certa, d.d.20.11.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. in Modra Zavarovalnica, d. d., objavljata javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic družbe CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje, d. d. Predmet prodaje je paket 529.070 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako CTCG, izdanih v nematerializirani obliki in vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d. d. Delnice so prosto prenosljive ter predstavljajo 23,39 % osnovnega kapitala družbe ter 25,98 % glasovalnih pravic družbe.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 15. 12. 2017. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 14. ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

Javni_Razpis-Certa.pdf

PRILOGA-Osnutek_prodajne_pogodbe.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za manjšinske deleže v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d13.11.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja predmetna javna razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic različnih izdajateljev in poslovnega deleža v neposredni lasti Prodajalca.

Javni razpis - manjšinski deleži (delniške družbe).pdf

Javni razpis - manjšinski deleži (družbe z omejeno odgovornostjo).pdf 

OBRAZCI (poznavanje stranke - KYC).zip

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MERIT INŽENIRING d.o.o.- v stečaju9.11.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe MERIT INŽENIRING, podjetje za inženiring in marketing, d.o.o. - v stečaju, matična številka 1990853000.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 24.11.2017 do 14:00 ure.

Tender_prodaja terjatev_Merit inženiring.pdf 

Naprodaj nepremičnina avtosalona Hyundai v Splitu9.11.2017

​V stečaju Hyundai Auto Zagreb, d.o.o., bo na dražbi, ki bo na Trgovačkom sudu v Zagrebu, Petrinjska 8, sodna dvorana 96/II (Mala dvorana), dne 21. 11. 2017 ob 8:20 uri, naprodaj nepremičnina avtosalon  Hyundai Split, k.o. Kaštel Sućurac, z.k.č. 3895 (novi k.č-br. 4877), za ceno 25.056.002 hrvaških kun (cena je navedena s PDV).

Več informacij lahko dobite na www.sudacka-mreza.hr ali pri stečajni upraviteljici Ivi Petanjek, tel. + 385 98 212 292.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENGROTUŠ d.o.o. 9.11.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje, matična številka 5494516000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 19. 1. 2018 do 12:00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb_Engrotuš.pdf

Vabilo za izkaz interesa v zvezi s prodajnim postopkom večinskega lastniškega deleža v družbi MLM, d.d.6.11.2017

Mariborska livarna Maribor, d.d., (»MLM« ali »Družba«) je priznan proizvajalec aluminijastih tlačnih ulitkov in odkovkov iz medenine s sedežem v Mariboru. MLM je Tier 1 / Tier 2 dobavitelj, ki ga odlikuje razširjena mreža kupcev ter dolgoročna partnerstva s številnimi priznanimi dobavitelji v evropski avtomobilski industriji. Proizvodnja MLM je močno vertikalno integrirana, ima lasten razvoj orodji, orodjarno, visokotlačno livarno, kovačijo, galvanizacijo in površinsko ter mehansko obdelavo. Proizvodne površine s strateško lego v Srednji Evropi obsegajo preko 57.000 kvadratnih metov, imajo dobro avtocestno povezavo in omogočajo priložnost za dodatno širitev poslovnih dejavnosti. Okvirni letni prihodek Družbe znaša 40 milijonov EUR, Družba ima preko 450 zaposlenih in posluje skladno z najvišjimi standardni v avtomobilistični industriji. MLM je privlačna investicijska priložnost, saj  število novih naročil s strani priznanih in uglednih poslovnih partnerjev nenehno narašča.

DUTB (»Prodajalec«) načrtuje prodajo večinskega lastniškega deleža v MLM, skupaj z vsemi terjatvami ter obveznostmi do Družbe (»Prodajni postopek«), v skladu s potrjeno prisilno poravnavo.

Prodajalec je pooblastil družbo Ernst & Young Svetovanje, d.o.o., ("EY«) za ekskluzivnega finančnega svetovalca pri Prodajnem postopku. Za kakršnekoli dodatne informacije oziroma vprašanja v zvezi s Prodajnim postopkom se prosimo obrnite na Marka Rikato, telefon: +386 41 851 942, e-pošta: marko.rikato@si.ey.com ali Nado Simoneti, telefon: +386 31 611 703, e-pošta: nada.simoneti@si.ey.com, oba Ernst & Young Svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe STANFIN d.o.o.26.10.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe STANFIN d.o.o., Ob dolenjski železnici 42 Ljubljana, matična številka: 1685147000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 27.11.2017 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujocih ponudb_STANFIN.docx.pdf

 

Javno vabilo k izkazu interesa za nakup 98,7% lastniškega deleža družbe RAVNE PRESSES d.o.o., Ravne na Koroškem, Slovenija ter terjatev do te družbe 24.10.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ("DUTB"), skupaj z drugima družbenikoma ("Prodajalci") v svojem imenu in za svoj račun začenjajo s postopkom prodaje proizvajalca visoko kakovostnih po meri narejenih industrijskih hidravličnih, mehanskih in servo stiskalnic, Ravne Presses, d.o.o. ("Družba").

Predmet prodaje je 98,7% lastniški delež Družbe v lasti Prodajalcev, kot tudi terjatve DUTB do te Družbe.

Prodajni proces Družbe vodi svetovalec KF Finance d.o.o. Potencialni ponudniki lahko vstopijo v prodajni proces tako, da po elektronski pošti izrazijo interes na elektronski naslov: tone.pekolj@kf-finance.si

Teaser_Ravne Presses.pdf


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Zg. Radvanju18.10.2017

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Zgornjem Radvanju pod Pohorjem so nepremičnine – osem nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 35.049 m,2 ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Več informacij o objavljenem razpisu lahko pridobite v Vabilu oz. na spletnem oglasu DUTB, d.d. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 08.11.2017 do 12:00 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Podravska.r12/zemljisce.v5/prodaja.k1/oglas3126313.html?sort=vdesc#cnta


Zg. Radvanje - Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Zg. Radvanje - Obrazec za ponudbo o prodaji.pdf

KYC_Obrazci_Postopek_Poznavanja_Stranke_slo.zip

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe GORIŠKE OPEKARNE d.d.9.10.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe GORIŠKE OPEKARNE d.d., Merljaki 7, 5292 Renče, mat. št. 5095085000.

Goriške opekarne - razpis_prodaja terjatev.pdf 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe NUBA d.o.o. - v stečaju3.10.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (»Prodajalec«), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe NUBA, svetovanje in investiranje, d.o.o. – v stečaju, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična št. 2170400000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 03.01.2018 do 14.00 ure.

JAVNI RAZPIS_Nuba_SLO.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb na Kosovu2.10.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ("Prodajalec"), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup dela terjatev Prodajalca do družb BIRRA PEJA SH.A., DUKAGJINI SH.P.K., GEKOS SH.P.K., JONA MED SH.P.K, LESNA SH.P.K., LINE GROUP SH.P.K., N.P.T.AGRO - TRADE SH.P.K., QENDRA KARDIALE E KOSOVES - SH.P.K., TOBAKOS SH.P.K., NTP AGJENSIONI I TURIZMIT MCM. 

JAVNI RAZPIS_Kosovo_2.10.2017- SLO.PDF

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov v IOC Kromberk29.9.2017

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb je 5 samostojnih pisraniških aneksov s parkirišči v površini med 80,00 m2 in 83,00 m2. Vsi pisarniški aneksi se nahajajo na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, v stavbi z ID št. 2304 - 1021, letnik 1974.

Vljudno vabljeni k oddaji zavezujoče ponudbe do vključno 18.10.2017 do 12.00 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB, d.d.:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Severna_Primorska.r5/Pisarniski_prostori.v3/t15/prodaja.k1/oglas3123319.html?sort=vdesc#cnta


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov v IOC Kromberk.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - 004.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - 005.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - 006.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - 007.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - 009.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe METEORIT d.o.o.-v stečaju28.9.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe METEORIT proizvodnja, inženiring, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju, Spodnje Hoče, Miklavška cesta 82, 2311 Hoče, matična številka 5930707000.

Razpis za zbiranje ponudb_METEORIT d.o.o.-v stečaju.PDF

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup industrijske hale v bivši Iverki v IOC Kromberk pri Novi Gorici26.9.2017

​Predmet prodaje v tem vabilu je industrijska hala v objektu bivše Iverke  v izmeri NTP objekta 764 m2 na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica. Industrijska hala je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 16.10.2017 do 12:00.

oglas DUTB - nepremičnine

Priloge:

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup ind hale 105020_002.pdf

Obrazec za ponudbo o prodaji industrijske hale v bivši Iverki v IOC Kromberk pri Novi Gorici.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov v Celeia parku v Celju25.9.2017

​Predmet prodaje v tem vabilu so pisarniški prostori z delom stavbe 1077-3086-59 v izmeri 451,50 m2 na naslovu Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje. Poslovni prostori so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 10.10.2017 do 12:00.

oglas DUTB - nepremičnine

Priloge:

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - Pisarniški prostori CELEIA.pdf

Zavezujoča ponudba - Pisarniški prostori CELEIA.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup gostinskega lokala v Celeia parku v Celju25.9.2017
​Predmet prodaje v tem vabilu je gostinski lokal z delom stavbe 1077-3086-58 v izmeri 187 m2 na naslovu Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje. Gostinski lokal je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 10.10.2017 do 12:00.

oglas DUTB - nepremičnine

Priloge:

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - Gostinski lokal CELEIA.pdf

Zavezujoča ponudba - Gostinski lokal CELEIA.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

Podaljšanje javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IPL d.o.o.25.9.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IPL d.o.o., gradbeništvo in inženiring, Špruha 7, 1236 Trzin, matična št.: 1622218000, davčna št.: SI 17657580 do vključno 02.11.2017 do 14:00 ure. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Javni razpis IPL_podaljšanje roka.pdf 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti v poslovni stavbi Stavbar25.9.2017
Predmet prodaje v tem vabilu so pisarniški prostori s pripadajočimi parkirnimi mesti v poslovni stavbi Stavbar z ID znakom stavbe: 2713-404-3, ki ji pripadajo tudi 4 zunanja parkirna mesta z ID znakom: 2713-404-128, 2713-404-129, 2713-404-130, 2713-404-131 ter 6 parkirnimi mesti v garaži z ID znakom: 2713-404-80, 2713-404-81, 2713-404-82, 2713-404-83, 2713-404-84, 2713-404-85 na naslovuBeloruska ulica 7, Maribor, vse v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 12.10.2017 do 12:00.


Priloge:
Zavezujoča ponudba za nakup pisarniških prostorov STAVBAR.pdf
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Šiški v Ljubljani21.9.2017

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Šiški v Ljubljani so nepremičnine – štiri zazidljiva stavbna zemljišča v skupni izmeri 6.871 m2, z ID znaki: parcela 1738 1756/5 (ID 5047113) v izmeri 1.215 m2, parcela 1738 1758/1 (ID 725914) v izmeri 68 m2, parcela 1738 802/12 (ID 2071540) v izmeri  5.579 m2 in parcela 1738 802/13 (ID 2744395) v izmeri 9 m2, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe poteče dne 20.10.2017 ob 12:00.

Povezava do spletnega oglasa: 

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/zemljisce.v5/prodaja.k1/oglas3040650.html?sort=vdesc#cnta

Priloge:

Kitajski zid - vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Kitajski zid - obrazec za ponudbo o prodaji.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup blagovne znamke UNIFRUIT30.8.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup znamke UNIFRUIT.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 18.09.2017 do 13.00 ure.

Javni razpis Unifruit.pdf

SIPO register SLO.PDF

WIPO register Madrid.pdf

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb ONISAC in PM & A FA - ZAKLJUČEN11.8.2017

​Zbiranje ponudb za odkup terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družb:

- ONISAC, igre na srečo in gostinstvo d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, mat. št. 2087103000 in

- PM & A FA finančno svetovanje d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, mat. št. 5715423000.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do Družb.

Tender_prodaja terjatev_ONISAC-PM in A FA.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe SPEKTER INVEST8.8.2017

​Zbiranje ponudb za odkup terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družbe SPEKTER INVEST, gradbeni inženiring in poslovne storitve, d.o.o. - V STEČAJU, Sv. Duh 18, 4220 Škofja Loka, matična številka 5588642000, davčna številka SI 86860569 (v nadaljevanju: Družba).

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do Družbe.

SPEKTER INVEST - Javni razpis .pdf

SPEKTER INVEST - Collateral.pdf

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe AGROSTROJ 8.8.2017

​Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe AGROSTROJ proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana - v stečaju, Šmartno 8, 1211 Ljubljana - Šmartno, matična številka 5464781000 (v nadaljevanju: »Družba«).

AGROSTROJ - Javni razpis.pdf

AGROSTROJ - Collateral.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev in poslovnih deležev družb BATRIS in CONSTANT LEADER XXI2.8.2017

​Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb:

  1. BATRIS, Limited Liability Company (izviren naziv: Обществом с ограниченной ответственностью «БАТРИС»), Malomiasnitska 2, 61002 Kharkiv, Ukrajina, matična številka: 32566590 in
  2. CONSTANT LEADER XXI, Limited Liability Company (izviren naziv: Обществом с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТ ЛИДЕР XXI»), Artema 8, 61002 Kharkiv, matična številka: 34467814 (v nadaljevanju: Družbi).

Predmetni javni razpis se hkrati nanaša tudi na zbiranje zavezujočih ponudb za odkup poslovnih deležev, ki jih ima prodajalec v Družbah.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb BATRIS in CONSTANT.pdf

Objava javne namere za izkaz interesa pri bodočem poslovnem sodelovanju razvoja nepremičninskih projektov v obliki javno-zasebnega partnerstva25.7.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) obvešča širšo javnost, da ima predvidoma namen v bodoče za en ali več nepremičninskih projektov objaviti razpis zbiranja zavezujočih ponudb za izbor najugodnejšega zasebnega partnerja pri skupnem razvoju nepremičnin v lasti DUTB (t. i. javno-zasebno partnerstvo). DUTB še nima dokončno oblikovanega seznama nepremičnin, ki bodo na voljo za omenjeni tip poslovnega sodelovanja, zato vljudno vabi vse potencialno zainteresirane ponudnike k izkazu interesa za sodelovanje.

Naročnik predmetno vsebino objavlja z namenom zagotavljanja načela gospodarnosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, transparentnosti ter enakopravne obravnave ponudnikov. Na ta način želi DUTB tudi pridobiti čim širši nabor zainteresiranih ponudnikov ter vsebinsko določiti tip in vrsto nepremičnin, ki bi bile najbolj primerne za učinkovit javno-zasebni partnerski razvoj.

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu ter interno zastavljeno vsebino javno-zasebnega sodelovanja (glej priponko k objavi z naslovom »JZP-smernice«) DUTB poziva vse zainteresirane ponudnike (fizične ali pravne osebe) k izkazu interesa za skupni razvoj nepremičnin. Ključni segmenti nepremičnin, primerni za predmetni tip poslovnega sodelovanja, so:

  • razvoj nepozidanih stavbnih zemljišč (stanovanjska, poslovna, industrijska raba);
  • dokončanje nedokončanih kompleksov (stanovanjski, poslovni, industrijski kompleksi);
  • ustvarjanje dodane vrednosti nepremičnini s sprejemi/spremembami prostorskih aktov, razvojem komunalne infrastrukture, ipd.

Vloga ponudnika za izkazan interes po javno-zasebnem partnerskem sodelovanju naj vsebuje:

  • opis in osnovna predstavitev ponudnika;
  • podatek o ustvarjenih letnih prihodkih zadnjih 3 (treh) poslovnih let;
  • osnovni opis večjih referenčnih projektov zadnjih 3 (treh) poslovnih let;
  • segment nepremičninskih projektov, ki se ponudniku zdijo najbolj interesantni (upoštevajoč navedene v prejšnjem odstavku).

DUTB na podlagi te objave ne bo sklepala nobenega pisnega dogovora s ponudniki, ampak je izvedba le-te zgolj informativne narave. DUTB bo vse ponudnike pozvala na kratek sestanek z namenom izmenjave informacij, predlogov, stališč ter identifikacije ključnih problemov pri izvedbi javno-zasebnega partnerstva na predvidenih bodočih nepremičninskih projektih. Naročnik si pridržuje pravico da, v primeru nejasnosti, pozove ponudnike k dodatnim pojasnilom oziroma dopolnitvi njihovih dopisov.

 

Roka za oddajo izkazanega interesa ni. Objava namere o poslovnem sodelovanju je pretežno informativne narave in DUTB potencialna povpraševanja sprejema do preklica.

 

Vaše povpraševanje pričakujemo v obliki elektronskega dopisa na naslov:  andrej.lazar@dutb.eu

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IPL25.7.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IPL, d.o.o., gradbeništvo in inženering, Špruha 7, 1236 Trzin. Terjatve do Družbe skupaj s pripadki in stranskimi pravicami na dan 20. 07. 2017 znašajo 2.630.425,05 EUR.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 25. 09. 2017.

Podrobnejše informacije glede zavarovanj, ki se nanašajo na terjatve, so predstavljene v prospektu.

Javni razpis IPL.pdf

IPL_presentation_July2017.pdf

Podaljšanje razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev in nepremičnin21.7.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe KRAŠKA DRUŽBA, d.o.o., družba za izvedbo nepremičninskih projektov - v stečaju, ter nepremičnin v lasti DUTB, in sicer do vključno 31.08.2017 do 15:00 ure. Vsa ostala določila objavljenega javnega razpisa ostanejo smiselno v veljavi.

Podrobnejše informacije o nepremičninah  (zemljišče »Ograde, Sežana) so predstavljene v prospektu. 

RE ID 69 - Projekt Ograde_slv.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup samostojnega objekta na naslovu Drobuša 16, Vodice11.7.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup samostojnega objekta s pripadajočim zemljiščem v Vodicah z ID znaki: 1742-434/3, 1742-434/4, 1742-435/2 ter 1742-435/4, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. 

Izklicna pričakovana prodajna cena je določena v višini 190.000,00 € + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 31.7.2017 do 12.00 ure.

Link do oglasa:1 - 30Next