Skip Navigation Linksprenehanje

Strategija prenehanja delovanja družbe

  • Namen strategije prenehanja delovanja družbe je preprečitev morebitne »razprodaje« premoženja ob koncu življenjske dobe DUTB.
  • Skladno z novim ZUKSB-A bo DUTB s podaljšano življenjsko dobo do leta 2022 lahko odprodala vse svoje premoženje ter urejeno zaključila vse svoje dejavnosti in poslovanje.
  • Podrobna strategija prenehanja delovanja družbe in akcijski načrt bosta opredeljena leta 2020.

Ključne prednosti podaljšanja življenjske dobe DUTB so:

  • odpravljanje tveganja diskontiranja zaradi prezgodnje odprodaje oziroma prenosa preostanka sredstev. S podaljšanjem življenjske dobe se poveča verjetnost dobrih donosov za Republiko Slovenijo;
  • povečanje uspešnosti procesov prestrukturiranja, saj bi postopke vodili upravljavci terjatev s poglobljenim razumevanjem posameznih primerov;
  • zagotovitev privlačnejše strukture financiranja in podjetje, ki pritegne vlagatelje, s čimer se poveča možnost, da se Republika Slovenija razbremeni finančnih obveznosti do DUTB;
  • ​ustreznejša in stroškovno učinkovitejša prilagoditev ter zmanjševanje organizacije in števila zaposlenih.​