Skip Navigation Linksupravljanje

​​​​​​​​​Korporativno upravljanje

 

Število članov Upravnega odbora, njihove pristojnosti in odgovornosti so določene z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). DUTB v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi vodi sedemčlanski upravni odbor. Sestavljajo ga trije izvršni direktorji, ki so na DUTB zaposleni za polni delovni čas in štirje neizvršni direktorji.​

 

Upravni odbor DUTB​

​​Neizvršni direktorji 

Dr. Miha Juhart, neizvršni direktor od 28. januarja 2017 in predsednik upravnega odbora DUTB, je doktor pravnih znanosti. Zaposlen je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava. Ima bogate strokovne in vodstvene izkušnje. Bil je član in dva mandata predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev. Je prorektor Univerze v Ljubljani in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je član nadzornega sveta Jedrske elektrarne NEK, d.o.o., Pozavarovalnice Save, d.d., in DARS, d.d. Kot svetovalec je sodeloval z vodilnimi odvetniškimi pisarnami in gospodarskimi družbami na različnih pravnih področjih, predvsem na področju nepremičninskega ter gospodarskega pogodbenega in statusnega prava. Bil je arbiter v več domačih in tujih arbitražnih zadevah.  Izjava o neodvisnosti

Mitja Križaj, univerzitetni diplomirani ekonomist, neizvršni direktor DUTB od 28. januarja 2017, ima prek 20 let vodstvenih izkušenj na področjih bančništva in financ, upravljanja nepremičninskih portfeljev in naložb ter upravljanja in vodenja družb, ki se ukvarjajo z upravljanjem nestrateških in slabih naložb bank ter drugih finančnih organizacij. Trenutno je zaposlen v družbi Fundament svetovanje in investicije, ki se ukvarja s poslovnim in finančnim svetovanjem, prednostno usmerjenim v poslovno in finančno preoblikovanje družb, z nepremičninskimi vidiki poslovanja, dezinvestiranjem poslovno nepotrebnega premoženja, razvojem in vodenjem projektov ter s svetovanjem pri upravljanju naložb. Pred tem je bil kot direktor družbe Hypo leasing, kasneje Heta Asset Resolution, neposredno odgovoren za preoblikovanje in upravljanje slabih ter nestrateških naložb skupine Hypo Alpe Adria v Sloveniji. Bil je tudi predsednik uprave družbe Triglav nepremičnine, d.d., znotraj skupine Zavarovalnica Triglav, v zgodnjih letih je poklicno deloval v bankah Bank Austria Creditanstalt in Hypo Alpe Adria. Trenutno opravlja tudi funkcijo člana nadzornega sveta in predsednika revizijske komisije družbe Slovenske Železnice. Izjava o neodvisnosti

sirovnik_janez.jpgJanez Širovnik, podpredsednik upravnega odbora in predsednik komisije za prejemke, je član upravnega odbora delniške družbe SIP Šempeter, kjer je zadolžen za področja trženja, razvoja in kontrole kakovosti. Njegova poslovna pot se je začela v družbi Imgrad, nato pa je vodil podjetje za zunanjo trgovino Industriaimport. V podjetju Riko Ribnica je vodil področje prodaje, nato pa je sedem let vodil nizozemsko družbo Eurotechniek in pozneje I.tra.s, ki sta poslovali na področjih svetovalne dejavnosti, proizvodnje in trgovine. S svetovanjem se ukvarja tudi kot direktor družbe Holinvest, ki je hčerinska družba nizozemske družbe SO.FI.CO in je specializirana za svetovanje proizvodnim podjetjem. Ima organizacijska in tudi specifična znanja s področja vodenja in prestrukturiranja. Dobro pozna industrijo strojegradnje in predelovalno industrijo v širšem evropskem prostoru.

Izjava o neodvisnosti

Juan BarbaJuan Barba Silvela, od 24. marca 2016 neizvršni direktor DUTB, ima več kot 20-letne izkušnje s področij nepremičnin in financ. Septembra 2014 je prevzel funkcijo izvršnega direktorja nepremičninskega sklada Meridia Capital, pred tem je bil slabi dve leti direktor področja upravljanja nepremičnin ter kasneje vodja transakcij španske družbe za upravljanje terjatev bank Sareb. Strokovne in vodstvene izkušnje je pridobival v družbah Doughty Hanson, Aareal Bank AG, Principal Financial Group in Arthur Andersen Real Estate. Zadnjih dvanajst let je profesor predmeta financiranje na področju nepremičnin na podiplomskem programu poslovne šole Instituto de Empresa v Madridu. V preteklosti je bil tudi predavatelj za področje upravljanja nepremičnin na Options & Futures Institute v Madridu. Na univerzi Pontificia Comillas je diplomiral iz smeri poslovanje in finance ter smeri prava.​​

Izjava o neodvisnosti


 

 

​Izvršni direktorji 
balogh_imre.jpg ​Dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. Pred tem je bil od aprila do oktobra 2015 neizvršni direktor DUTB, hkrati pa je v obdobju od septembra 2013 do oktobra 2015 opravljal funkcijo predsednika posebne uprave v urejenem prenehanju mariborske Probanke d.d. Pred tem je bil dr. Balogh svetovalec in član strateškega odbora nadzornega sveta na banki First Ukrainian International Bank v Kijevu, še prej pa glavni strateg, izvršni finančni direktor in glavni direktor področja tveganj na madžarski MKB Bank ter predsednik oziroma član uprav bank, finančnih organizacij in zavarovalnic v štirih državah regije srednje in vzhodne Evrope (1988-2012). Njegove pretekle izkušnje na področju upravljanja slabih terjatev vključujejo zmanjševanje portfeljev poslovnih terjatev in nepremičnin na Madžarskem, v Bolgariji in Ukrajini po letu 2008 ter delitev banke na dobri in slabi del v Romuniji (2009/10). Dr. Balogh ima magistrski in doktorski naziv na področju ekonomije ter doktorat iz regionalnih znanosti, izobrazbo s področja izvršnega upravljanja družb pa je pridobil na univerzah Wharton in Harvard Business School.

skrubej_janez.jpg Mag. Janez Škrubej, izvršni direktor za upravljanje sredstev, ima magisterij ekonomskih znanosti, ki ga je pridobil na Univerzi v Ljubljani in MBA z Univerze Drury v ZDA. Pred tem je bil zaposlen v mednarodni svetovalno-revizijski družbi Deloitte, kjer je več let vodil področje finančnega svetovanja in si tako pridobil številne izkušnje na področju združitev in prevzemov, vrednotenja, skrbnih pregledov ter prestrukturiranja podjetij v Sloveniji in širši regiji. Kot področni vodja prodaje v podjetju Lek d.d. oziroma skupini Novartis, kjer je bil zaposlen od leta 2002 do 2005, je poleg vodenja prodajnih aktivnosti upravljal vstop novih izdelkov na trg od zaključka njihovega razvoja do lansiranja na trg. Pred tem je vodil podjetje ITC Group d.o.o., ki je delovalo na področju uvajanja inovativnih poslovnih informacijskih rešitev poslovnim partnerjem, kot so AT&T/Lucent Technologies, US Robotics in drugi. Janez je deloval tudi kot član nadzornega sveta Pivovarne Laško v obdobju od sredine leta 2014 do oktobra 2015, kot je bilo podjetje prodano Heinekenu. Od septembra 2013 je bil eno leto tudi član sveta guvernerjev Ameriške gospodarske zbornice (AmCham).

Mag. korsic_ales.jpgAleš Koršič,  izvršni direktor za korporativne zadeve, je univerzitetni diplomirani pravnik z magisterijem iz ekonomskih znanosti. Pred imenovanjem na funkcijo v DUTB je deloval kot pravni svetovalec v gospodarski družbi Cimos d.d. Od leta 2003 do 2006 je bil član NS družbe Livarna Vuzenica in od 2005 do 2011 član upravnega odbora gospodarske družbe Livarna Kikinda v Srbiji. V več projektih doma in v tujini je deloval kot koordinator prevzemnih in poprevzemnih aktivnosti. Sodeloval je tudi pri procesih prestrukturiranja in poslovne reorganizacije družb.​​​​​​

Člani upravnega odbora so imenovani za obdobje petih let.

Statut

Vodje področij

Igo Gruden, direktor upravljanja terjatev ​igo.gruden@dutb.eu
​​​Matej Pirc, finančni direktormatej.pirc@dutb.eu
​Mag. Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičninandrej.lazar@dutb.eu
Mag. Tanja Štrukelj, vodja prestrukturiranja zahtevnih primerovtanja.strukelj@dutb.eu
​Mag. Uroš Janževič, vodja upravljanja naložb​​uros.janzevic@dutb.eu
Saša Vergan Klabjan​, vodja prestrukturiranja terjatev srednjih in malih podjetijsasa.vergan-klabjan@dutb.eu
Mag. ​Karmen Lah, vodja unovčevanja terjatev in izterjave ​karmen.lah@dutb.eu
Mag. Darka Ledinek​, vodja podpore upravljanju terjatev in naložb darka.ledinek@dutb.eu​
​Jure Gjud, vodja poslovnih analiz ​jure.gjud@dutb.eu
Mag. ​Irena Novak, vodja notranje revizije  ​irena.novak@dutb.eu
Mag. ​Sandra Jordan, vodja tajništva ​sandra.jordan@dutb.eu
​Tjaša Brilej, vodja skladnosti poslovanjatjasa.brilej@dutb.eu
​Sebastian Cafuta, vodja pravnega področja​sebastian.cafuta@dutb.eu​​
Mag. Matej Černigoj, vodja kadrov matej.cernigoj@dutb.eu
Dr. Domen Nahtigal,  vodja upravljanja nepremičninskega portfelja - stanovanjske nepremičninedomen.nahtigal@dutb.eu
Boštjan Štefelin,  vodja upravljanja nepremičninskega portfelja - poslovne nepremičninebostjan.stefelin@dutb.eu
Nikolaj Omersa,  vodja podpore upravljanja nepremičnin nikolaj.omersa@dutb.eu
Nina Tušar Markež, vodja financ in računovodstvanina.tusar@dutb.eu
Mag. ​Robi Flego, vodja IT, organizacije in poslovnih procesovrobi.flego@dutb.eu
Dr. Jernej Koren, vodja kontrolinga ​in upravljanja tveganjjernej.koren@dutb.eu
​Petra Mravlja, vodja marketinga, korporativnega komuniciranja in odnosov z vlagateljipetra.mravlja@dutb.eu
Sabina Novak, ​​pravna svetovalka upravnemu odborusabina.novak@dutb.eu

 ​​​

​​​​​​​Komisije in odbori

Odločitve glede posojil in drugih sredstev se sprejemajo v okviru strukture komisij, v kateri so jasno opredeljeni mandati in pristojnosti. Natančneje delujejo trije kreditni odbori in dva naložbena odbora, pri čemer kreditni odbori delujejo na operativni, izvršni in upravni ravni, naložbena odbora pa na izvršni in upravni ravni.

Komisije upravnega odbora

Leta 2013 je upravni odbor v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, ustanovil in imenoval člane revizijske komisije in komisije za prejemke, v maju 2014 pa člane akreditacijske komisije. Vsi člani upravnega odbora so člani kreditnega in naložbenega odbora na upravni ravni. 

Revizijska komisija

Obseg dela komisije je opredeljen v poslovniku. Komisija deluje neodvisno od izvršnega vodstva, njen cilj pa je zagotoviti ustrezno zaščito interesov delničarjev glede računovodskega poročanja in notranje kontrole. Tako komisija pomaga upravnemu odboru pri izpolnjevanju njegove nadzorne funkcije, in sicer tako da spremlja proces računovodskega poročanja, učinkovitost sistemov notranje kontrole in upravljanja tveganj ter učinkovitost funkcije notranje revizije. Komisija zagotavlja, da se pomembne teme v zvezi z računovodskim poročanjem ter finančnimi in operativnimi tveganji analizirajo bolj poglobljeno in natančno, kot je to po navadi mogoče na sejah upravnega odbora. Komisiji je naložena odgovornost, da se seznani z zakonsko revizijo letnih računovodskih izkazov ter spremlja nepristranskost in neodvisnost zakonskih revizorjev. Poleg tega je komisija odgovorna za usmerjanje in ocenjevanje dela funkcije notranje revizije. Komisija ni odgovorna za poročanje, izvedbo revizij ali določitev, ali so računovodski izkazi popolni, točni in skladni s splošno sprejetimi računovodskimi načeli. Za zadnje tri naloge so odgovorni izvršno vodstvo in neodvisni revizorji. Komisija spremlja učinkovitost sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj v celoti, ta njena naloga pa sega prek procesa računovodskega poročanja. 

Komisija za prejemke

Komisija za prejemke je notranji organ DUTB, ki je bil ustanovljen aprila 2013, njena funkcija pa je del strukture korporativnega upravljanja DUTB. Obseg odgovornosti komisije za prejemke v prvi fazi zajema vzpostavitev ustrezne politike prejemkov osebja DUTB in pripravo okvirja za sledenje uspešnosti zaposlenih. Na splošno je komisija za prejemke odgovorna za pripravo odločitev glede prejemkov. 

Komisija ima vsaj tri člane: 

 • dva neizvršna direktorja DUTB in 
 • zunanjega člana/-e, strokovnjaka/-e na področju ocenjevanja uspešnosti vodstva in prejemkov zunaj DUTB. 

Akreditacijska komisija

Akreditacijska komisija je notranji organ DUTB, ki izbira možne kandidate za članstvo v nadzornih svetih drugih družb. Zato to ni komisija v smislu določenih drugih podobnih organov, ki jih predvideva Zakon o gospodarskih družbah (npr. revizijska komisija) in katerih funkcija bi bila del korporativnega upravljanja DUTB. Akreditacijska komisija izbira ustrezne notranje ali zunanje kandidate na podlagi notranjih meril in pogojev ter tudi potreb nadzornega sveta posamezne družbe glede na izzive, s katerimi se družba srečuje.

Komisija ima vsaj spodaj navedene člane: 

 • enega izvršnega direktorja, ki je obenem vodja upravljanja premoženja; 
 • neizvršnega direktorja DUTB; 
 • zunanjega člana, strokovnjaka za področje korporativnega upravljanja izven DUTB. 

V primeru odsotnosti enega ali več članov so pomožni člani glavni izvršni direktor DUTB in neizvršni direktorji.

Revizija

Notranja revizija

Notranja revizija je po definiciji neodvisna, objektivna dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, katere namen je zagotoviti dodano vrednost in izboljšati poslovanje določene organizacije. Organizaciji pomaga doseči njene cilje tako, da zagotovi sistematičen in discipliniran pristop za oceno in izboljšanje učinkovitosti procesov upravljanja tveganj, kontrole in korporativnega upravljanja.

Skladno s to definicijo je cilj funkcije notranje revizije pri DUTB, da predstavlja dejavnost, ki družbi zagotavlja dodano vrednost in ji pomaga doseči njene cilje.

Funkcija notranje revizije je bila vzpostavljena v zadnjem četrtletju 2014, ko je bil zaposlen notranji revizor. Dejansko se je delo notranje revizije začelo v prvih dneh leta 2015. Funkcija sledi načrtu notranjerevizijske funkcije za leto 2015, ki ga je pregledala revizijska komisija in sprejel upravni odbor.

Delo funkcije notranje revizije sledi obveznim smernicam Inštituta notranjih revizorjev in Slovenskega inštituta za revizijo. Funkcija notranje revizije poroča neposredno upravnemu odboru, ki je pristojen za odobritev njene listine o notranji reviziji, načrta revizije ter proračuna in načrta virov.

Funkcija notranje revizije se osredotoča predvsem na to, da prek revizijskih in svetovalnih nalog prispeva k učinkovitosti in uspešnosti sistema notranjih kontrol DUTB. Poleg tega da sledi sprejetemu načrtu, je funkcija notranje revizije vključena v tekoče poslovanje DUTB, in sicer prek odprtih pogovorov z zaposlenimi, ki prosijo za nasvete, želijo obravnavati vprašanja glede notranje kontrole in upravljanja tveganj ali želijo svoje zamisli preskusiti z nekom, ki zna odgovoriti na upravičena vprašanja in predlagati izvedljive rešitve.

Zunanja revizija

Računovodske izkaze DUTB za leto 2014 je revidirala družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. V okviru revizije računovodskih izkazov je zunanji revizor o svojih ugotovitvah poročal upravnemu odboru in revizijski komisiji.​​​

​Organizacijska struktura

DUTB je organizirana tako, da učinkovito opravlja svoje poslanstvo in dosega strateške cilje, ki so jih opredelili ZUKSB, vlada kot njen lastnik in upravni odbor. Funkcijsko organizacijsko strukturo, prikazano na spodnji sliki, dopolnjuje procesna organizacijska struktura.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DUTB

 ​​Organizacijska_shema.png

Normativni okvir

Poleg ZUKSB urejajo delovanje in organiziranost DUTB tudi:

 • Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank,
 • Smernice za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., ki podrobneje urejajo delovanje DUTB,
 • statut Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.,
 • politika prejemkov v DUTB.

DUTB v celoti deluje v skladu z določbami iz predhodno navedenih predpisov, ki urejajo delovanje DUTB.

 

Delovanje po posameznih področjih je določeno tudi s politikami, ki jih sprejme ali dopolni upravni odbor. Najpomembnejše med njimi so:

 • Procesi in pristojnosti odločanja odborov,
 • Politika upravljanja DUTB,
 • Poslovnik o delu izvršnih direktorjev,
 • Politika upravljanja s tveganji in
 • Navodila o vrednotenju sredstev in notranjih kontrolah.