Skip Navigation Linkszaposlitev

​Zaposlitev ​

DUTB je vzpostavila organizacijo, zaradi katere je družba dragocenejša od vrednosti sredstev, ki jih upravlja. Ta dodatna vrednost izvira iz organizacije in ljudi, ki jih DUTB zaposluje. Smo ekipa sodelavcev različnih kariernih poti, izobrazb, izkušenj in domovin, ki soustvarjamo sveže ideje in rešitve za velikokrat zapletene primere, ki so nam zaupani.  Želja po novih znanjih ter izzivih nas je pripeljal v organizacijo, ki ima veliko odgovornost do Slovenije in njenih državljanov. Navkljub oviram, ki izhajajo iz narave našega dela, smo usmerjeni v zastavljene cilje z ustvarjanjem celostnih in hkrati etičnih rešitev.


V svoje vrste vabimo izkušenega:

STROKOVNJAKA ZA SKLADNOST POSLOVANJA (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • Zagotavljanje spoštovanja vseh relevantnih predpisov v luči zakonitega in učinkovitega izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank, gospodarne uporabe javnih sredstev, povrnitve proračunskih sredstev in trajnega ustvarjanje vrednosti za Republiko Slovenijo kot edinega delničarja.
 • Vzpostavitev in ažuriranje registra in arhiva pogodb, politik, pravilnikov, navodil in zapisnikov ter sklepov organov upravljavske funkcije družbe.
 • Pravni pregled vseh pogodb, politik, pravilnikov in navodil z vidika skladnosti z zakonodajo, statutom in relevantnimi predpisi.
 • Priprava in izvajanje načrta integritete ter ukrepov za prepoznavo in preprečevanje korupcijskih tveganj in tveganj drugih protipravnih in neetičnih ravnanj.
 • Osveščanje, usposabljanje in svetovanje upravnemu odboru ter zaposlenim s področja krepitve integritete, skladnosti poslovanja s predpisi in kodeksi ravnanj, odpravljanja korupcijskih tveganj in tveganj drugih protipravnih in neetičnih ravnanj.
 • Vzpostavitev in izvajanje programa zaščite zaposlenih, ki prijavijo domnevno protipravno ali neetično ravnanje.
 • Sodelovanje s Komisijo za preprečevanje korupcije, organi odkrivanja in pregona ter informacijskim pooblaščencem.
 • Opravljanje drugih nalog z namenom zagotavljanja zakonitosti, etičnosti in neodvisnega delovanja Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.
 • Izvajanje nalog iz prvega odstavka 21. člena statuta DUTB.
 • Skrbi za vzpostavitev, delovanje in razvoj sistema za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
 • Zagotavlja pripravo in spremembe notranjih aktov na področju PPDFT.
 • Spremlja zakonske in regulatorne zahteve na področju PPDFT.
 • Sporoča podatke uradu za PPD in drugim institucijam v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na njegovi  podlagi.
 • Kontrolira in zagotavlja izvajanje ukrepov na področju PPDFT, izdanih s strani urada za PPD in drugih pristojnih institucij.
 • Zagotavlja javljanje sumljivih transakcij in oseb ter oseb na listi FBE uradu ali drugih pristojnih institucij.
 • Pooblaščencu za PPDFT poroča o izvajanju aktivnosti na področju PPDFT.
 • Pooblaščencu za PPDFT daje pobude in predloge za izboljšanje sistema za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
 • Za področje PPDFT nadomešča pooblaščenca za PPDFT ter opravlja druga dela po navodilu pooblaščenca, ki izhajajo iz zakonodaje in predpisov s področja PPDFT.

Pričakujemo:

 • Izobrazbo VII. ali druga bolonjska stopnja pravne, upravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri.
 • 3 leta delovnih izkušenj, zaželeno s področij opisanih nalog.
 • Zaželen pravosodni izpit.
 • Sposobnost vsakodnevne govorne in pisne komunikacije v aktivni angleščini.
 • Poznavanje gospodarskega, civilnega in obligacijskega prava ter področij gospodarske, statusne, bančne in stečajno-pravne prakse.
 • Željo in sposobnost delovanja v timu.
 • Proaktivnost, ciljno usmerjenost in vztrajnost.
 • Preudarnost in taktičnost.
 • Organiziranost in analitičnost.
 • Širok strateško usmerjen pogled.
 • Pogajalske veščine in veščine vodenja predstavitev.
 • Dobro znanje MS Office programov.
 • Vozniški izpit B kategorije.
 • Osebno integriteto, visoke etične in poslovne standarde ter standarde korporativnega upravljanja.
 • Kandidat mora biti oseba dobrega ugleda, kar pomeni, da v zvezi z njo ni bila ugotovljena kršitev predpisov s področja integritete in preprečevanja korupcije, in zoper njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Ponujamo:

 • Zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom.
 • Delovno mesto na sedežu delodajalca.
 • Strokovni izziv in dobro referenco.
 • Izmenjavo znanj in izkušenj v odzivnem timu.
 • Možnost uveljavljanja individualnih znanj in idej v poslovno prakso.


Ponudbo z življenjepisom v slovenskem jeziku pričakujemo do 21.04.2020 izključno preko portala mojedelo.com.

V kolikor želite, da vaš življenjepis hranimo tudi po poteku tega selekcijskega postopka, nam poleg življenjepisa pošljite še podpisano izjavo Privolitev za obdelavo osebnih podatkov 2019 (za dostop do izjave kliknite na povezavo)