27.Jul.2014

Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ŠPORTNI CENTER POHORJE, GTC KOPE, RIKOM in DRUŠTVA SMUČARSKI KLUB BRANIK MARIBOR ter za odkup poslovnih deležev v ŠCP

 
DUTB objavlja zbiranje zavezujočih ponudb za odkup naslednjih terjatev:družbe ŠPORTNI CENTER POHORJE d.o.o., Mladinska ulica 29, 2000 Maribor, ki na dan 18.06.2014 skupaj s pripadki znašajo 44.920.061,76 EUR,društva SMUČARSKI KLUB BRANIK MARIBOR, Mladinska ulica 29, 2000 Maribor, ki na dan 18.06.2014 skupaj s pripadki znašajo 1.174.190,29 EUR,družbe GTC KOPE d.o.o., Glavni trg 041, Slovenj Gradec, ki na dan 18.06.2014 skupaj s pripadki znašajo 8.540.961,68 EUR,družbe RIKOM d.o.o., Mladinska ulica 32, 2000 Maribor, ki na dan 18.06.2014 skupaj s pripadki znašajo 1.061.878,21 EUR.
Skupaj s terjatvami DUTB prodaja tudi poslovne deleže v družbi ŠPORTNI CENTER POHORJE d.o.o., in sicer:72,9848% poslovni delež imetnika (v AJPES vpisano v korist NKBM, d.d., zap. št. deleža 221142), ki predstavlja osnovni vložek v nominalni višini 7.500.000,00 EUR,12,0310% poslovni delež imetnika (v AJPES vpisano v korist NLB, d.d., zap. št. deleža 221143), ki predstavlja osnovni vložek v nominalni višini 1.236.317,88 EUR in12,2973% poslovni delež (v AJPES vpisano v korist NLB, d.d., zap. št. deleža 221145), ki predstavlja osnovni vložek v nominalni višini 1.263.682,12 EUR.
 

11.Aug.2020

Publication of the Annual Report for the financial year 2019

In accordance with the Rules of Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, and applicable law, Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. (“BAMC”), Davčna ulica 1, Ljubljana, hereby issues the...

Read more
25.Apr.2018

Last year DUTB generated €67 million of profit

​On April 24th 2018 DUTB Board of Directors approved the Annual report of DUTB for 2017 which explains the very successful business year. In 2017...

Read more
26.Apr.2017

Annual report for the financial year 2016

In accordance with the provisions of the Act Defining the Measures of the Republic of Slovenia to Strengthen Bank Stability (ZUKSB), Družba za upravljanje terjatev...

Read more