Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na svetovalne storitve, ki jih DUTB sklepa kot del prodajnega konzorcija

Pogodbeni partner​​​ Vrsta posla​ Datum sklenitve pogodbe​ Trajanje posla​ Pogodbena vrednost
(brez DDV)​
Naziv/firma oz. osebno ime Sedež oz. kraj bivanja Poslovni naslov Račun
pravne osebe
Abanka Vipa d.d. Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana SI56 0291 3025 3405 661 SPORAZUM O PODELITVI MANDATA ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI PRI PRODAJI 100 % deleža v družbi Sistemska Tehnika d.o.o., 100 % deleža v družbi Sistemska Tehnika Armas d.o.o. in finančnih obveznosti družbe Sistemska tehnika d.o.o.,  do DUTB d.d. 30. 4. 2015 31. 8. 2015  45.360 EUR
BB svetovanje, družba za poslovne storitve d.o.o. Dunajska cesta 199, 1000 Ljubljana Dunajska cesta 199, 1000 Ljubljana SI56 3000 0000 8501 213 Skrbni pregled 4.9.2014 19.9.2014 10.000 EUR
BB svetovanje, družba za poslovne storitve d.o.o. Dunajska cesta 199, 1000 Ljubljana Dunajska cesta 199, 1000 Ljubljana SI56 3000 0000 8501 213 Svetovalne storitve – veza ŠCP 29.7 2014 3 mesece 34.500 EUR/mesečno
Cenilna družba Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0026 0630 624 Ocena vrednosti podjetja Hotel Marita d.o.o. avgust 2014 31. 8. 2014 3800 EUR
Constantia PLUS svetovanje, d.o.o. Dunajska 160, 1121 Ljubljana Dunajska 160, 1121 Ljubljana SI56 0201 1025 5242 516 Pogodba za opravljanje storitev – poročilo po 221.j. čl.ZFPPIPP 14.4.2014 1 teden 600 EUR
Constantia PLUS svetovanje, d.o.o. Dunajska 160, 1121 Ljubljana Dunajska 160, 1121 Ljubljana SI56 0201 1025 5242 516 Pogodba za opravljanje storitev – poročilo po 221.j. čl.ZFPPIPP 29.5.2014 1 teden 600 EUR
Constantia PLUS svetovanje, d.o.o. Dunajska 160, 1121 Ljubljana Dunajska 160, 1121 Ljubljana SI56 0201 1025 5242 516 Pogodba za opravljanje storitev – poročilo po 221.j. čl.ZFPPIPP 10.6.2014 1 teden 600 EUR
Constantia PLUS svetovanje, d.o.o. Dunajska 160, 1121 Ljubljana Dunajska 160, 1121 Ljubljana SI56 0201 1025 5242 516 Revizijsko mnenje za število glasov kot pogoj za uvedbo upniške PP Meja Šentjur september 2014 30.9.2014 600 EUR
Constantia PLUS svetovanje, d.o.o. Dunajska 160, 1121 Ljubljana Dunajska 160, 1121 Ljubljana SI56 0201 1025 5242 516 Revizijsko mnenje za število glasov kot pogoj za uvedbo upniške PP Kograd IGEM d.o.o. december 2014 30.12.2014 600 EUR
Daiwa Corporate Advisory GmbH Sp. Zo.o. Oddzal w Polsce Rondo OZN-1, 00-124 Warsaw, Poland Rondo OZN-1, 00-124 Warsaw, Poland Finančno svetovanje pri prodaji CICG 18. 3. 2014 do končanja procesa prodaje delež DUTB najmanj 123.136 EUR (do 396.407 EUR – maksimalna vrednost)
​Deloitte svetovanje d.o.o. ​Ljubljana ​Dunajska 165 ​SI56 2900 0000 3297 469 ​Dodatek k listini o poslu z dne 18.3.2016 ​4.7.2016
Dominus d.o.o. Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana SI56 0201 1001 4661 273 Cenitev hotel Arena, hotel Bolfenk, hotel Videc, apartmaji Bolfenk in hotelske opreme 2.10.2014 22.10.2014 2.960 EUR
Dominus d.o.o. Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana SI56 0201 1001 4661 273 Cenitev hotel Arena – zemljišča 25.2.2015 23.3.2015 1.220 EUR
​Interes, d.o.o. Koper ​Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper ​Dodatek k pogodbi o izvedbi revizije informacijskega sistema DUTB št. EP/6/15 z dne 4.1.2016 ​19. 5. 2016 ​31. 7. 2016 ​6.095 EUR
KF Finance, d.o.o. Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 1341 569 Pogodba o izvedbi ocene vrednosti družbe Pivovarna Laško d.d. 11.3.2015 do izvedbe vrednotenja 19.700 EUR
KF Finance d.o.o. Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 3912 314 Pogodba o izvedbi ocene vrednosti Sistemska tehnika d.o.o. in Sistemska tehnika Armas d.o.o. 6. 5. 2015 do izvršitve 13.728 EUR
KF Finance, d.o.o.
Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
SI56 0510 0801 3912 314
Pogodba o izvedbi ocene vrednosti družbe Big Bang d.o.o.
12.5.2015
do izpolnitve
6.450 EUR
​KF Finance, d.o.o. ​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana ​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana ​SI56 2900 0005 1341 569 ​Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja pri prodaji družbe Aha Plastik d.o.o. ​14.8.2015 ​31.3.2016 ​5.300 / mesečno (nagrada za uspešno izvedeno transakcijo 37.000)
​KF Finance, d.o.o. ​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana ​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana ​SI56 0510 0801 3912 314 ​Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja pri prodaji družbe Litostroj Ravne d.o.o. ​3.9.2015 ​30.6.2016 ​3.000/mesečno (nagrada za uspešno izvedeno transakcijo 1,35%od transakcijske vrednosti, ne more presegati 125.000)
​KF Finance, d.o.o. ​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana ​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana ​SI56 0510 0801 3912 314 ​Pogodba o izvedbi skrbnega pregleda in ocene vrednosti podjetja Gorenjska banka d.d.
30.10.2015
​do izvedbe ​43.500 EUR
KF Finance, d.o.o.
Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
SI56 0510 0801 3912 314
Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij  med družbama DUTB, d.d. in KF Finance d.o.o. vezano na aktivnosti v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Sava, d.d.
15.12.2015
​do izvedbe ​100 / uro
KIRM PERPAR odvetniška družba o.p., d.o.o. Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 0751 421
SI56 2900 0015 0751 437
Pogodba o opravljanju svetovalnih storitev 13.3.2015 30.9.2015 13.200 EUR
Kosi, Pilih Grah & partnerji, d.o.o. Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 1387 062 Pogodba o izvedbi storitev ocenjevanja vrednosti Aha Secaplast 8.12.2014 1 mesec 4.500 EUR
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana SI56 3500 1000 0312 252 Finančno svetovanje v postopku prodaje družbe Adria Airways, d.d 19.3.2015 do zaključka transakcije mesečno nadomestilo, ki odpade na DUTB, znaša 5.357,50 EUR za obdobje največ 6 mesecev (40 % nadomestila se v primeru uspešno zaključene transakcije všteje v nagrado za uspešnost) + nagrada za uspešnost, ki odpade na DUTB, znaša minimalno 95.363,50 EUR in maksimalno 171.440 EUR + povrnitev dejanskih stroškov
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana SI56 3500 1000 0312 252 Pogodba o poslovnem svetovanju pri prodaji delnic družbe Tovarna olja Gea d.d. 16.1.2015 julij 2015 8.000 EUR/mesec (+ nagrada za uspešnost, minimalno115.000 EUR)
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana SI56 3500 1000 0312 252 Finančno svetovanje pri prodaji Adrie Airways d.d. 19.3.2015 do končanja procesa prodaje delež DUTB minimalno 51.432 EUR (do 195.013 EUR – maksimalna vrednost)
​KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. ​Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana ​Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana ​SI56 3500 1000 0312 252 ​Pogodba o poslih opravljanja dogovorjenih postopkov ​7.4.2016 ​7.4.2016 ​1.370 EUR
LAB3 d.o.o. Valvasorjeva ulica 5, Ljubljana Valvasorjeva ulica 5, Ljubljana SI56 2900 0005 5410 719 Svetovanje pri JR za zavarovanje 16.12.2014 3 leta 3.782 EUR
M.Kabinet, vrednotenje podjetij in poslovno svetovanje, d.o.o. Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana SI56 0430 2000 0986 474 Cenitev podjetja CICG 10.3.2015 enkratna storitev 2.350 EUR
M.Kabinet d.o.o. Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana SI56 0430 2000 0986 474 Neodvisni skrbni pregled SK Branik Maribor 14. 5. 2015 29. 5. 2015 9.675 EUR
Odvetnik Jovica Krtinić Obala J.B. Tita 4/II, 52470 Umag, Hrvaška Obala J.B. Tita 4/II, 52470 Umag, Hrvaška HR5124840081100129296 Odvetniške storitve 13.1.2015 ni omejeno 120 EUR / uro
Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o. Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 1992 781 Pravno svetovanje pri prodaji CICG 21.8.2014 do končanja procesa prodaje 18.877 EUR
Odvetniška družba Fatur, o.p., d.o.o. Štefanova 13A, 1000 Ljubljana Štefanova 13A, 1000 Ljubljana SI56 3500 1000 0473 951 Poseben dogovor na podlagi pogodbe o odvetniških storitvah z dne 08.05.2014 – vodenje pravnih zadev komitenta HESSOL & ESSOL d.o.o. v stečaju 22.7.2015 ni omejeno 11.600 EUR
Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o. Trg republike 3, 1000 Ljubljana Trg republike 3, 1000 Ljubljana SI56020100258317465 Pogodba za namen opravljanja storitev pravnega svetovanja v postopku izterjave za poplačilo sindiciranega posojila do dolžnika Gradis-Energoplan, Gradbene storitve in inženiring d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana 31.7.2014 ni omejeno 42.000 EUR
Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji O.P., d.o.o. Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana SI56 0430 2000 1625 510
SI56 1010 0005 0947 693
Pravna pomoč – Stečajni postopek nov.14 enkratna storitev partner 250 EUR/uro, odvetnik 225 EUR/uro, odvetniški kandidat 150 EUR/uro, pripravnik 100 EUR/uro
Odvetniška pisarna Buren Johan de Wittian 15, 2517 JR Den Haag, Netherlands Johan de Wittian 15, 2517 JR Den Haag, Netherlands NL64RABO0131778447 Spremljanje stečajnega postopka na Nizozemskem 1.3.2015 31.12.2015 195 EUR/uro
P&S Capital d.o.o. Ljubljana Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana SI56 3000 0001 0289 117 Izvedeniško mnenje 14.10.2014 18.10.2014 14.000 EUR
​P&S Capital d.o.o. Ljubljana ​Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana ​SI56 3000 0001 0289 117 ​Izdelava cenitvenega poročila ​11. 4. 2016 ​11.495 EUR
​P&S Capital d.o.o. Ljubljana ​Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana ​SI56 3000 0001 0289 117 ​Vrednotenje družbe ETI d.d. ​29.6.2016 ​15. 7. 2016 ​5.800 EUR
​P&S Capital d.o.o. Ljubljana ​Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana ​SI56 3000 0001 0289 117 ​Vrednotenje prednostnih delnic družbe Casino Kobarid ​7.800 EUR
​P&S Capital d.o.o. Ljubljana ​Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana ​SI56 3000 0001 0289 117 ​Vrednotenje prednostnih delnic družbe Casino Kobarid ​15.6.2016 ​900 EUR
Samps d.o.o. Kajuhova ulica 5, 1000 Ljubljana Kajuhova ulica 5, 1000 Ljubljana SI56 0233 0001 0801 920 Cenitev kuhinje v hotelu Arena 12.12.2014 22.12.2015 1.050 EUR
Samps d.o.o. Kajuhova ulica 5, 1000 Ljubljana Kajuhova ulica 5, 1000 Ljubljana SI56 0233 0001 0801 920 Poročilo o oceni vrednosti zračnega plovila Cessna Citation Excel 560 XL 27.2.2015 14 dni 1.180 EUR
Unicredit Banka Slovenije d.d. Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana SI56029130253405855 Svetovalna pogodba (Engagement Letter) 26.2.2015 31.12.2015 1,15% ali 1,25% vrednosti transakcije (minimalno 1 mio EUR)
WMG Advisory Member of WolfMcGill Group doo Beograd Kraljice Katarine 154, 11030 Beograd Kraljice Katarine 154, 11030 Beograd RS35 1251 2000 0000 3635 72 Cenitev nepremičnine v Beogradu (Ilana d.d.) 19.11.2014 enkratna storitev 1.680 EUR
KPMG LLP London, 8 Salisbury Square, UK London, 8 Salisbury Square, UK Svetovanje Cimos (3 aneksi k Pogodbi) 5.5.2014 22.5.2014 60.000 (z aneksi povečano na 281.860)
Matija Repolusk Mala ulica 6, 1554 Ljubljana Mala ulica 6, 1554 Ljubljana SI56 03100-1002219135 Svetovanje Cimos 3.6.2014 do 3.7.2014 4.500 EUR
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 Pogodba o preiskovanju D/4-2014 (revizija za namene vložitve prisilne poravnave Cimos) 27.5.2014 1.500 EUR
ODILAW d.o.o. Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0313 4100 0335 378 Pravne storitve Cimos (DUTB plača v kolikor Cimos ne izpolni svojih obveznosti) 17.4.2014 do podpisa MRA odvetniški pripravnik 120 EUR/uro, odvetniški kandidat 170 EUR/uro, odvetnik 230 EUR/uro
KF Finance d.o.o. Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 3912 314 Pogodba o izvedbi ocene vrednosti družbe Big Bang d.o.o. 12.5.2015 do izpolnitve 6.450 EUR
ABC Nepremičnine d.o.o.. Tivolska 48, 1000 Ljubljana Tivolska 48, 1000 Ljubljana SI56 0201 3001 5907 334 Pogodba  o pravnih storitvah 28.5. 2015 5.000 EUR
KF Finance d.o.o. Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 1341 569 Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja pri prodaji družbe Aha Plastik d.o.o. 14.8.2015 31.3.2016 5.300 / mesečno(nagrada za uspešno izvedeno transakcijo 37.000)
KLBV d.o.o. Jarška cesta 10a
1000 Ljubljana
SI56 2900 0005 0657 525 godba o izvedbi ocene vrednosti Eti Elektroelement d.d. 28.8.2015 16.09.2015 7.200 EUR
Odvetniška družba JADEK & PENSA d.n.o. – o.p. Ljubljana Tavčarjeva 6 SI56 0222 2009 0042 729 Pogodba o opravljanju odvetniških storitev (zastopanje v konkretnih sodnih postopkih) 31. 3. 2015 nedoločen čas skladno z ZOdvT
ODI d.o.o. Sitnička 7, 11000 Beograd Sitnička 7, 11000 Beograd Ugovor o angažiranju 7.7. 2014  2.760 EUR
KF Finance d.o.o. Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 3912 314 Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja pri prodaji družbe Litostroj Ravne d.o.o. 3.9.2015 30.6.2016 3.000/mesečno nagrada za uspešno izvedeno transakcijo 1,35%od transakcijske vrednosti, ne more presegati 125.000)
KF Finance d.o.o. Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 3912 314 Pogodba o izvedbi skrbnega pregleda in ocene vrednosti podjetja Gorenjska banka d.d. 30.10.2015 do izvedbe 43.500 EUR
KF Finance d.o.o. Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 3912 314 Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij med družbama DUTB, d.d. in KF Finance d.o.o. vezano na aktivnosti v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Sava, d.d. 15.12.2015 do izvedbe 100 / uro
Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o. Grosuplje Taborska 13 Pogodba o pravnem svetovanju na primeru 15. 1. 2016 Do izpolnitve obveznosti 150 EUR na uro + DDV
PIT Revizija d.o.o. IOC Trzin 1236 Trzin Špruha 19 SI56 0230 9001 4070 491 Pogodba o izvedbi dogovorjenih postopkov v zvezi z rač. Informacijami (posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami za družbo Liv Kolesa d.o.o., v povezavi z družbo Hruplast d.o.o.) 5. 1. 2016 do izvršitve (20.1.2016) Znesek v višini 1.980 (brez DDV) v roku 8 dni od podpisa pogodbe. Znesek v višini 4.620 (brez DDV) po predložitvi poročila in potrditvi s strani naročnika.
 NetBid GmbH  Dunaj Hebbelplatz 5 AT982011182129688201 oceno vrednosti premičnin v lasti ŠCP, GTC Kope in Rikom  27. 1. 2016 do 15. 1. 2016 7.000 EUR
P&S Capital d.o.o. Ljubljana ​ Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana ​ SI56 3000 0001 0289 117 Pogodba o svetovalnih storitvah ​ 18. 8. 2016 ​ 31. 8. 2016 ​ 5.800 EUR
​Unicredit Banka Slovenije d.d. Ljubljana ​ Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana ​ SI56029130253405855 ​ Engagement Letter ​ 8. 9. 2016 ​ 28. 2. 2018 ​100.000 EUR +nagrada za uspešno izvedeno transakcijo – odvisno od transakcijske vrednosti med 2 in 2,2% transakcijske vrednosti
​Ernst & Young d.o.o. Ljubljana ​​Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana ​​SI56 2900 0000 3089 016 ​angažiranje finančnega svetovalca ​26. 10. 2016 ​24. 11. 2016 ​19.500 EUR
​P&S Capital d.o.o. Ljubljana ​Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana ​​ SI56 3000 0001 0289 117 ​Aneks k pogodbi z dne 15. 1. 2016 ​14. 10. 2016 ​14. 10. 2017 ​10.000 EUR
Cenilna družba d.o.o. Ljubljana ​​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0026 0630 624 ​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​22. 11. 2016 ​9. 12. 2016 ​1710 EUR
​Cenilna družba d.o.o. Ljubljana ​​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0026 0630 624 ​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​22. 11. 2016 ​​9. 12. 2016 ​1930,50 EUR
​​Cenilna družba d.o.o. Ljubljana ​​​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0026 0630 624 ​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​22. 11. 2016 ​​9. 12. 2016 ​3150 EUR
​​Cenilna družba d.o.o. Ljubljana ​​​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0026 0630 624 ​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​22. 11. 2016 ​​9. 12. 2016 2520 EUR
​​Cenilna družba d.o.o. ​​​Ljubljana ​​​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0026 0630 624 ​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​22. 11. 2016 ​​9. 12. 2016 ​3150 EUR
​KF Finance d.o.o. ​Ljubljana ​Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana ​SI56 1010 0005 2959 279 ​Finančno in pravno svetovanje v postopku zadolževanja ​​18. 11. 2016 ​4500 EUR
​PWC Avstrija ​Dunaj ​Erbergstrasse 200, 1030 Dunaj, Avstrija ​Engagement letter – advisory services ​23.11.2016 največ 14 mesecev ​25000 za prvo fazo,1,5% od dosežene vrednosti za drugo fazo
​Odvetniška družba JADEK & PENSA d.n.o. – o.p. ​Ljubljana ​Tavčarjeva 6 ​SI56 0222 2009 0042 729 ​Aneks k Pogodbi o opravljanju odvetniških storitev (zastopanje v konkretnih sodnih postopkih) ​18. 1. 2017 ​nedoločen čas ​23000 za zastopanje na prvi stopnji, 12000 za zastopanje v pritožbenem postopku, 15000 za zastopanje v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi
​​Deloitte d.o.o. ​​Ljubljana ​​Dunajska 165 ​​SI56 2900 0000 3297 469 ​Fee Letter ​5. 1. 2017 ​do izvedbe ​67000
​Samps d.o.o. ​Bled ​Hrastova 5 ​SI56 0233 0001 0801 920 ​Pogodba o oceni vrednosti ​6. 12. 2016 ​15 delovnih dni ​3158,33
​S Finance ​Kozina ​Prešnica 81 ​SI56 1010 0005 4308 355 ​Pogodba o svetovalnih storitvah ​16. 1. 2017 31. 3. 2017​ 70 EUR/uro
​Abanka d.d. ​​​Ljubljana ​Slovenska cesta 58 ​SI56 0100 0000 0500 021 ​Pogodba o opravljanju storitev svetovanja pri izvedbi nakupa delnic ​17.3.2017 ​28.3.2017 800,00 in potencialno še 6€na delničarja ki bi prodal VP in bi imel še na reg.računu (max. 1.380,00 EUR)
​​Unicredit Banka Slovenije d.d. ​Ljubljana ​Šmartinska cesta 140 ​SI56029130253405855 ​Pogodba o finančnem svetovanju ​23. 3. 2017

30. 11. 2017
50.000 za prvo fazo + 50.000 za drugo fazo +plačilo za uspeh; sorazmerno z udeležbo v konzorciju
​Odvetnik Stojan Zdolšek

Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji d.o.o.

​​Ljubljana

Ljubljana

​Miklošičeva 5

Šlandrova 4

​SI56 0510 0801 5631 154

SI56 0313 9100 0372 090

​Pogodba o pravnih storitvah in zastopanju ​3. 2. 2017 ​do izvedbe ​140 EUR, 180 EUR na uro, max 136.000 EUR; sorazmerno z udeležbo v konzorciju
​ZEP d.o.o. ​Celje ​Trubarjeva 61 ​SI56 0510 0801 1935 357 ​Pogodba o poslovnem sodelovanju
15.2.2017
​1, 5 meseca ​110 EUR/uro
Publikum holding d.o.o.,

Alta Invest d.d.,

Alta skupina d.d.

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Miklošičeva 38

Železna cesta 18

Železna cesta 18

​SI56 0292 4025 4879 425

SI56 0292 4025 9360 534

SI56 1010 0005 0985 523

​Pogodba o opravljanju storitev

Aneks k Pogodbi

​21. 4. 2017

22. 6. 2017

​30. 6. 2017 ​0,3% kupnine

prenehanje veljavnosti pogodbe

​P&S Capital d.o.o. ​Ljubljana ​Slovenska cesta 56 ​​​ SI56 3000 0001 0289 117 ​Pogodba o oceni vrednosti podjetja ​4. 5. 2017 19. 5. 2017 2365 EUR​
​Cenilna družba d.o.o. ​​​Ljubljana ​​Vošnjakova ulica 1 SI56 0201 0026 0630 624 ​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​10. 5. 2017 ​do izvedbe ​3200 EUR
​​Ernst & Young d.o.o. ​Ljubljana ​​​Dunajska cesta 111 ​SI56 2900 0000 3089 016 ​Addendum to Engagement Letter ​28. 6. 2017 ​do izvedbe ​175-350 EUR, 90-125 EUR za višje svetovalce, plačilo za uspeh 30.000-150.000 EUR
​KF Finance d.o.o. ​​Ljubljana ​​Verovškova ulica 55A ​SI56 1010 0005 2959 279 ​​​Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja ​8. 9. 2017 ​najkasneje do 31. 3. 2018 ​6.000 EUR in nagrada za uspešnost + 1.35 % od transakcijske vrednosti
​PIT Svetovanje d.o.o. ​Trzin ​Špruha 19 ​SI56 0230 9001 4070 491 ​Pogodba za izdelavo poročila skladno s 146. členom ZFPPIPP ​23. 8. 2017 ​15. 9. 2017 ​10.500 EUR, plačnik je družba v lasti DUTB
​LeRoy Realty Consultants ​Beograd ​Cara Uroša Street 17 ​Agreement ​​30. 8. 2017 ​v 15 delovnih dneh od podpisa ​2300 EUR
​Odvetniška družba Zaman in partnerji d. o. o. ​Ljubljana ​Trdinova 4 SI56 3000 0001 0966 468 ​Izvedba skrbnega pregleda ​​​29. 8. 2017 ​do izvedbe ​150 EUR na uro za odvetnike, 120 EUR za odvetniške kandidate, 70 EUR za zunanje strokovnjake; max 15.000 EUR
​Deloitte d.o.o. ​Ljubljana ​Dunajska cesta 165 ​​SI56 2900 0000 3297 469 ​Finančno svetovanje pri prodaji družbe ​19. 10. 2017 ​do izvedbe​ ​7500 EUR na mesec + nagrada za uspešnost + plačilo stroškov; vse sorazmerno – 55%
​SGS SLOVENIJA d.o.o. ​Koper – Capodistria ​Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper – Capodistria ​SI56 0313 5101 2250 615 ​Pogodba za izvedbo skrbnega okoljskega pregleda družbe ​​6. 10. 2017 ​23. 10. 2017 ​5304 EUR
​Cenilna družba d.o.o. ​​Ljubljana ​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana ​​SI56 0201 0026 0630 624 ​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​9. 11. 2017 ​30. 11. 2017 ​1710 EUR
​​Cenilna družba d.o.o. ​​​Ljubljana ​​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana ​SI56 0201 0026 0630 624 ​​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​​9. 11. 2017 ​30. 11. 2017 ​1980 EUR
​​Cenilna družba d.o.o. ​​​Ljubljana ​​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0026 0630 624 ​​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​​9. 11. 2017 ​30. 11. 2017 ​2340 EUR
IN-TACT, d.o.o. ​Zagorje ob Savi ​Cesta 20. julija 2C, 1410 Zagorje ob Savi ​SI56 0233 8001 7831 797 ​Pogodba o cenitvi ​15. 11. 2017 ​1. 12. 2017 ​​2500 EUR
​ODI o.p., d.o.o. ​Ljubljana ​Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ​SI56 0313 4100 0335 378 ​skrbni pregled in svetovanje ​7. 12. 2017 ​do izvedbe​ ​42.600 EUR
​Deloitte revizija d.o.o. ​​​Ljubljana ​​​Dunajska 165, 1000 Ljubljana ​SI56 3500 1000 1175 261 ​izbira revizorja za izvedbo dogovorjenih postopkov neodvisne presoje posameznih poslov ​3. 1. 2018 ​​do izvedbe​ ​47.840 EUR
Deloitte svetovanje d.o.o. ​​Ljubljana ​​Dunajska 165, 1000 Ljubljana ​​SI56 2900 0000 3297 469 ​Listina o poslu za opravljanje davčnega svetovanja ​21. 12. 2017 ​31. 12. 2018 ​6930 EUR
​HRM d.o.o. ​​​Ljubljana ​Železna cesta 18, 1000 Ljubljana ​SI56 0292 4025 9198 447 ​Pogodbo o vzpostavitvi baze potencialnih kandidatov za vodstveni kader za odvisne družbe DUTB v industriji ​21. 12. 2017 ​12 mesecev postopek iskanja in selekcije 5700 EUR, profiliranje 150 EUR
​PIT Svetovanje d.o.o. ​​Trzin ​Špruha 19, 1236 Trzin ​​SI56 0230 9001 4070 491 ​Pogodba o izdelavi poročila skladno z 200. členom ZFPPIPP ​7. 2. 2018 ​​​13. 2. 2018 ​6600 EUR
​​​Ernst & Young d.o.o. ​​​​Ljubljana ​​​Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana ​SI56 2900 0000 3089 016 ​​Addendum 2 to Engagement Letter ​28. 3. 2018 ​9. 4. 2018 ​​175-350 EUR, 90-125 EUR za višje svetovalce
​Cenilna družba d.o.o. Ljubljana​ ​​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana​ SI56 0201 0026 0630 624  ​​​Pogodba o izvedbi vrednotenja poslovenga deleža​ 19. 4. 2018​ 23. 4. 2018​ 2975 EUR​
​Stojan Zdolšek – odvetnik ​​Ljubljana ​​Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana ​SI56 0510 0801 5631 154 ​Pogodba o izvajanju odvetniških storitev ​4. 6. 2018 ​​do izvedbe ​140 EUR na uro
​JERMAN&BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. ​​​Ljubljana ​Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana ​SI56 3300 0000 2213 046 ​Pogodba o storitvah davčnega svetovanja ​17. 10. 2018 ​10 delovnih dni 127,5 EUR na uro

največ 8.925 EUR + DDV in največ 6.375 EUR + DDV

​BDO Revizija d.o.o. ​Ljubljana ​Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana ​SI56 0430 2000 3159 274 ​Pogodba o izvedbi postopkov forenzične preiskave ​22. 11. 2018 ​tri tedne po podpisu za osnutek, ter 15 dni za končno verzijo poročila ​12.000 EUR
​Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji d.o.o. ​Ljubljana ​Šlandrova 4, 1000 Ljubljana ​SI56 0313 9100 0372 090 ​Pogodba o pravnih storitvah in zastopanju ​20. 2. 2019 ​nedoločen čas ​175 EUR
​Srbija Radovana dragovića 12, 11000 Beograd Cenitev nepremičnine 20. 3. 2019 4. 4. 2019 3600 EUR
Hebbelplatz 5, A-1100 Wien Cenitev žičničarske opreme 5. 4. 2019 11. 4. 2019 (najkasneje do 29. 4. 2019) 9000 EUR
DOMINUS d.o.o. ​Ljubljana Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana ​SI 56 020110014661273 Pogodba o pregledu dokuemtacije in izdelavi mnenja 15. 4. 2019 16.04.2019 (najkasneje do 24. 4. 2019) 7200 EUR
Odvetniška pisarna Vrtačnik, d.o.o. ​Ljubljana  Beethovnova ulica 9, 1000 Ljubljana SI56 0310 0100 3160 035 Pogodba o pravnem svetovanju in zastopanju 23. 5. 2019 od 25. 2. 2018 185 EUR/ uro
+ 2% materialni stroški
 NAI Significa d.o.o. ​Ljubljana  Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana  / Pogodba o izvedbi vrednotenja delnic družbe 4. 7. 2019 5. 7. 2019 max. 3500 EUR
Advokatska kancelarija Miroslav Stojanović, partner družbe Wolf Thiess Srbiija ​Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Belgrade  / Zagotavljanje pravnih storitev v Srbiji 26. 7. 2019 30. 7. 2019 200 EURna uro + 3% pavšalni stroški
UHY d.o.o. ​Ljubljana ​Vurnikova cesta 2, 1000 Ljubljana ​/ Revideranje primernosti denarne odpravnine 18.10.2019 21.10.2019 900 EUR
Huskić law office ​Bosna in Hercegovina BiH, Vrazova 3, 71000 Sarajevo ​​BA39 1610 0001 0055 0017 Engagement letter ​29.10.2019 1. 11. 2019 – 30. 10. 2020 ​Prostor 120 EUR/mesec, storitve zastopanje 200 EUR/mesec, priprava in implementacija odločitev 60 EUR/mesec
 KF FINANCE d.o.o. ​Ljubljana  Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana ​​SI56 1010 0005 2959 279 Pogodba o oceni vrednosti nepremičnine ​5.11.2019 ​07.11.2019 (10 dni od podpisa) ​4250 EUR
​NAI Significa d.o.o. ​Ljubljana ​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana ​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​23.1.2020 ​30.11.2020 ​3228 EUR
​Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji O.P., d.o.o. ​Ljubljana ​Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ​Dodatek št. 2 k pogodbi o pravnem zastopanju – svetovanje ​19.8.2020 ​enkratna storitev ​150 EUR/uro oz. največ 5.000 EUR
PRO PLAN SIMONA KOSI S.P. Škofja Loka Suška cesta 3, 4220 Škofja Loka Pogodba – Izdelava projektne dokumentacije za legalizacijo po 114. členu GZ za industrijski objekt 8.10.2020 60 dni od sklenitve 11.400 EUR + DDV
PROPLUS d.o.o. Maribor Strma ulica 8, 2000 Maribor Izdelava PID dokumentacije za objekt v Mariboru 9.1.2021 60 dni od sklenitve 16.560 EUR
MONOMO arhitekti, d.o.o. Ljubljana Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana SI56 6100 0002 3539 822 PZI dokumentacija za odstranitev več objektov 24.2.2021 60 dni od sklenitve 7.500 EUR
PIT SVETOVANJE d.o.o. Trzin Špruha 19, 1236 Trzin SI56 0230 9001 4070 491 Poročilo ocenjevalca po 146 čl.ZFPPIPP na NFP Meja Šentjur 19.3.2021 3 tedne 10.500 EUR
AA REVIZIJA d.o.o. Ljubljana Dolenjska cesta 156b, 1000 Ljubljana SI56 0205 8026 2805 146 22.3.2021 30 delovnih dni 6.700 EUR
Vladimir Balažic Ljubljana Vodnikova 86a, 1000 Ljubljana Pogodba o avtorskem delu – pravno mnenje 26.2.2021 3 dni 2.000 EUR
Odvetniška družba MATOZ, o.p., d.o.o. Koper Ulica ob Parku 2, 6000 Koper SI56 1010 0003 9870 002 Pravno svetovanje za primer 14.4.2021 do izpolnitve največ 5.000,00 EUR + DDV
Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. Ljubljana Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana Pravno tastopanje v pogajanjih 3.5.2021 urna postavka 195,00 EUR + DDV
ATLAND ASSET MANAGEMENT AD Sofia Sofia, Sredets District, 56 “Khan Asparouh” str. Pogodba za upravljanje in posredovanje pri prodaji nepremičnine v Banskem, BG 18.5.2021 do zaključka prodaje, ali najkasneje 31.12.2021 mesečna postavka za upravljanje 450,00 EUR + DDV; 3 % od vrednosti prodaje
KPMG d.o.o. Ljubljana Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana Vrednotenje zavarovanj in terjatev DUTB do družbe T-2 18.5.2021 Do priprave končnega poročila. 25.500 EUR
KPMG d.o.o. Ljubljana Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja v postopku prodje_Projekt Alfa 9.6.2021 največ 8 mesecev priprava na prodajo 10.000 EUR, mesečno nadomestilo 8.000 EUR za obdobje 6 mesecev, nagrada za uspešnost 0,8 % od vrednosti transakcije – največ 220.000 EUR
KPMG d.o.o. Ljubljana Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana Priprava finančnega ter davčnega factbook ter izvedba omejenega skrbnega pregleda Ciljne družbe 9.6.2021 največ 5 tednov finančni in davčni factbook 63.850 EUR, storitev omejenega pravnega skrbnega pregleda 15.000 EUR
STD d.o.o. Ljubljana Linhartova 47, 1000 Ljubljana Storitve podpore pri prodajnem postopku družbe Alpina, d.o.o. 10.6.2021 do 31.12.2021 mesečno nadomestilo 6.000 EUR + DDV; nagrada za uspešnost v primeru prodaje do 31.12.2021 – 2 mesečni nadomestili za uspešnost