Informacije javnega značaja Probanka

Informacije javnega značaja, povezane s krediti podjetij, prenesenih na DUTB s strani Probanke, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor

vnosov
Firma Sedež Bruto izpostavljenost po stanju na dan 31.07.2014
AC - SIN, D.O.O., LJUBLJANA Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana 3,081,791.00 €
ACH, d.d., Ljubljana Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana 2,886,177.00 €
AHA EMMI D.O.O. Kolodvorska ulica 37A, 2310 Slovenska Bistrica 3,461,542.00 €
ALPOS, d.d. - v stečaju Cesta Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur 4,944,285.00 €
AVTOTEHNA d.d. Ljubljana, Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana - Dobrunje 23,261,428.00 €
CPK d.d. Koper, Ulica 15.maja 14, 6000 Koper - Capodistria 1,196,807.00 €
DZS GRAFIK, D.O.O. Ljubljana, Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - Šentvid 478,379.00 €
EUROPET, d.o.o.-v stečaju Tkalska ulica 16A, 3000 Celje 449,422.00 €
GEOT, d.o.o. - v stečaju Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana 327,376.00 €
HAT D.O.O. Ljubljana, Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana - Dobrunje 5,504,496.00 €
KOGRAD IGEM d.o.o. Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu 3,201,725.00 €
LIZ - INŽENIRING, d.d., Ljubljana - v stečaju Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 2,648,598.00 €
MERKUR, d.d. Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo 12,498,580.00 €
Mersteel, d.o.o. Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo 5,919,405.00 €
MLM d.d. Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor 4,394,206.00 €
MOTVOZ d.d. Grosuplje Taborska cesta 34, 1290 Grosuplje 1,750,799.00 €
MTB d.o.o.- v stečaju Meljska cesta 36, 2000 Maribor 856,665.00 €
MTB INVEST d.o.o. - v stečaju Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana 1,517,202.00 €
NFD HOLDING d.d. Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana 391,566.00 €
PARON d.o.o. Spodnja Rečica 100, 3270 Laško 1,734,935.00 €
PRIMORJE d.d. - v stečaju Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina 1,252,846.00 €
PSL STORITVE d.d. - v stečaju Koper, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper - Capodistria 15,026,300.00 €
SALIS D.O.O. Hrpelje, Reška cesta 47, 6240 Kozina 89,273.00 €
TERMOTEHNA d.o.o. v stečaju Cesta XIV. divizije 62, 2000 Maribor 1,068,827.00 €
TOMING-CONSULTING d.o.o. Šaleška cesta 21, 3320 Velenje 6,446,640.00 €
TT OKROGLICA d.d. Dombrava 1, 5293 Volčja Draga 247,437.00 €
VEGRAD d.d. - v stečaju Stari trg 35, 3320 Velenje 362,522.00 €
VIPA d.d. - v likvidaciji Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina 1,509,974.00 €
ZIL inženiring d.d. Kersnikova ulica 10, 1000 Ljubljana 73,854.00 €
ZLATA MONETA II d.d. Leona Štuklja 12, 2000 Maribor 7,659,186.00 €