Informacije javnega značaja v zvezi s člani upravnega odbora DUTB

Informacije javnega značaja v zvezi s člani upravnega odbora DUTB
Osebno ime Funkcija Nastop funkcije Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2014 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) ​​Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2016 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) ​Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) ​Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2019 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2020 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2021 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane)
Žiga Debeljak neizvršni direktor, predsednik UO 2.6.2022 Dne 16.8.2022 je bil sklenjen Dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z opravljanjem funkcije neizvršnega direktorja, slednji se je kot Predsednik UO odpovedal vsem prejemkom od 1.9.2022, do katerih je s strani DUTB upravičen v okviru opravljanja svoje funkcije, kar je urejeno z aneksom št. 1 k zgoraj navedenem dogovoru.
Miha Resman neizvršni direktor 2.6.2022 5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic 0
Diana Milivojević neizvršna direktorica 2.6.2022 5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic 0
Rok Marolt neizvršni direktor 2.6.2022 5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic 0
​Matej Pirc ​izvršni direktor​

glavni izvršni direktor​

v.d. glavnega izvršnega direktor​ja

21.4.2021

29.4.2019

 

28. 1. 2019

 

​13.200,00 EUR bruto

 

​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega dela prejemka zaposlenega ​/ ​/ ​/ ​/ ​/ ​76. 065,43 EUR ​89. 253,56 EUR ​91.435,10 EUR
Mitja Križaj v.d.  izvršnega direktor​ja 1. 7. 2022 ​13.200,00 EUR bruto odpravnina se izplača v višini 3-kratnega  mesečnega fiksnega dela prejemka zaposlenega
Žiga Pfeifer v.d.  izvršnega direktor​ja 1. 7. 2022 ​13.200,00 EUR bruto 0

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi z nekdanjimi člani upravnega odbora DUTB
Osebno ime Funkcija Nastop funkcije Prenehanje funkcije Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2013 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2014 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) ​Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) ​​Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2016 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) ​Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017 (brez povračila stroškov prevoza in prehrane) ​Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018(brez povračila stroškov prevoza in prehrane) ​Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2019(brez povračila stroškov prevoza in prehrane) ​Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2020(brez povračila stroškov prevoza in prehrane) ​Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2021(brez povračila stroškov prevoza in prehrane)
Franci Matoz neizvršni direktor, predsednik UO 23.7.2021 1. 6. 2022 5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB + mesečni dodatek za vodenje upravnega odbora DUTB v višini 2.000,00 EUR bruto od dneva prevzema te funkcije. 0 / / /  /  /  /  / / 21.002,02 EUR
Gregor Planteu neizvršni direktor 23.7.2021 1. 6. 2022 5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic 0 / / / / / / / / 15.000,55 EUR
Alenka Urnaut Ropoša neizvršna direktorica 3. 6. 2020 1. 6. 2022 5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic 0 / / / / / / / 20. 550,83 EUR 42.138,00 EUR
Aleksander Lozej​ neizvršni direktor 21. 6. 2019 1. 6. 2022 5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB 0 / / / / / / ​17. 491,57 EUR 39. 655,69 EUR 41.237,28 EUR
Andrej Lazar v.d.  izvršnega direktor​ja

izvršni direktor

21. 10. 2021

9. 12. 2021

27. 6. 2022 13.200,00 EUR bruto odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega dela prejemka zaposlenega / / / / / / / / 9.104,30 EUR
Kristina Šteblaj izvršna direktorica 1. 2. 2022 27. 6. 2022 13.200,00 EUR bruto odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega dela prejemka zaposlenega / / / / / / / / /
dr. Robert Rožič v.d. glavnega izvršnega direktor​ja

v.d. glavnega izvršnega direktor​ja

21.4.2021

 

21.10.2021

1.12.2021 15.855,00 EUR bruto + variabilni del plačila, na podlagi Politike prejemkov DUTB, ki je vezan na uspešnost poslovanja DUTB, v znesku 2.000 EUR bruto in se izplača, če so na letnem nivoju doseženi vsi kazalniki, ki jih za določanje uspešnosti DUTB vsebujejo Smernice za delovanje DUTB. O upravičenosti do variabilnega dela prejemka odloča upravni odbor DUTB na podlagi predloga in predhodne odobritve komisije za prejemke. ​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega dela prejemka zaposlenega / / / / / / / / 54.133,59 EUR
Franc Dover neizvršni direktor, predsednik UO od 3.3.2021 18.2.2021 22.7.2021 5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB + mesečni dodatek za vodenje upravnega odbora DUTB v višini 2.000,00 EUR bruto od dneva prevzema te funkcije. 0 / / / / / / / 24.510,39 EUR
​Marko Tišma neizvršni direktor 14.12.2018​ 22.7.2021 5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB 0 / / / / / / 35. 984,77 EUR ​​33. 809,74 EUR 22.645,36 EUR
Dimitrij Piciga izvršni direktor 23.12.2020 21.4.2021  11.954,00 EUR bruto ​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega prejemka zaposlenega 63.338,80 EUR
Grum Andraž izvršni direktor 27.5.2019 21.4.2021 11.954,00 EUR bruto ​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega prejemka zaposlenega ​36. 425,93 EUR ​66.335,00 EUR 61.211,35 EUR
Boris Novak neizvršni direktor 3.6.2020 17.2.2021 7.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj ter mesečni dodatek za vodenje upravnega odbora DUTB v višini 2.000,00 EUR bruto) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB 28. 850,74 EUR 13.027,66 EUR
​Mitja Križaj neizvršni direktor 28. 1. 2017 2.6.2020 ​5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB ​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega prejemka zaposlenega ​ / ​ / ​ / ​​ / ​ ​34. 808,54 EUR 42.126,26 EUR 41. 940,30 EUR 19. 702,71 EUR
Tomaž Besek neizvršni direktor – predsednik UO ​8. 12. 2018 2.6.2020 ​​​7.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj + mesečni dodatek za vodenje upravnega odbora DUTB v znesku 2.000 EUR bruto) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB ​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega prejemka zaposlenega ​ / ​ / ​ / ​ /  /  / 57. 726,20 EUR 28. 258,01 EUR  /
Gantar Bojan izvršni direktor ​ 27.5.2019 30.9.2020  11.923,00 EUR bruto ​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega prejemka zaposlenega ​/ ​/ ​/ ​/ ​/ ​/ 33.920,49 EUR 54. 418,33 EUR ​/
​Jože Jaklin ​izvršni direktor ​1.1.2018 ​16.4.2019 ​11.867,00 EUR bruto ​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega prejemka zaposlenega ​62.787,00 EUR 41. 131,89 EUR
Andrej Prebil​ ​izvršni direktor ​1.1.2018 ​31.3.2019 11.867,00 EUR bruto​ ​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega prejemka zaposlenega ​61.878,95 EUR ​22. 762,74 EUR
​Juan Barba Silvela ​​neizvršni direktor ​23.4.2016 ​21.6.2019 ​5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB ​0 ​​28.073,64 EUR ​​45.801,36 EUR ​44.990,14 EUR 15. 000,00 EUR
​dr. Imre Balogh ​izvršni direktor

v.d. izvršnega direkotrja

​1.10.2016

12. 10. 2015

​27. 1. 2019

30. 9. 2016

​15.865 EUR bruto +  variabilni del plačila, na podlagi Politike prejemkov DUTB, ki je vezan na uspešnost poslovanja DUTB, v znesku 2.000 EUR bruto in se izplača, če so na letnem nivoju doseženi vsi kazalniki, ki jih za določanje uspešnosti DUTB vsebujejo Smernice za delovanje DUTB. O upravičenosti do variabilnega dela prejemka odloča upravni odbor DUTB na podlagi predloga in predhodne odobritve komisije za prejemke + povračilo stroškov prevoza v domovino in nazaj največ dvakrat mesečno, in sicer v obliki povrnitve dejanskih stroškov javnega prevoza ali kilometrine +  povračilo stroškov nastanitve, ki lahko mesečno znašajo največ 1.500 EUR neto ​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega prejemka zaposlenega ​12.220,14 EUR​ ​91.353,44 EUR ​109.856,93 EUR ​110.862,87 EUR ​30. 185,35 EUR
​​dr. Miha Juhart ​​neizvršni direktor, predsednik upravnega odbora ​28. 1. 2017 ​7. 12. 2018 ​7.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj + mesečni dodatek za vodenje upravnega odbora DUTB v znesku 2.000 EUR bruto) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB ​0 ​/ ​/ ​/ ​/ ​41.269,7 EUR ​50.563,86
​Aleš Koršič ​izvršni direktor ​9.1.2014**** 31. 12. 2017 ​​10.754,36 EUR bruto ​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega prejemka zaposlenega ​​​60.636,50 EUR ​60.582,03 EUR ​​58.585,43 EUR 62.784,32​EUR ​38.021,63
​Janez Škrubej ​​izvršni direktor ​​9.1.2014 ​31. 12. 2017 ​12..396,96 EUR bruto ​odpravnina se izplača v višini 6-kratnega  mesečnega fiksnega prejemka zaposlenega ​0 ​86.813,71 EUR ​82.641,09 EUR ​​67.587,43 EUR ​70.644,97 EUR ​69.821,65
​dr. Marko Simoneti

 

​neizvršni direktor, predsednik upravnega odbora ​1.4.2015 ​27. 1. 2017 ​8.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj + mesečni dodatek za vodenje upravnega odbora DUTB v znesku 2.000 EUR bruto +  dodatek na obseg in kompleksnost dela 1.000 EUR bruto na mesec na podlagi sklepa Vlade) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB ​0 ​0 ​0 ​​20.092,00 EUR ​58.683,86 EUR ​28.791,38 EUR*****
​Janez Širovnik ​neizvršni direktor ​1.4.2015 ​​31. 12. 2017 ​5.000,00 EUR bruto (navedeni znesek je sestavljen iz: mesečnega plačila v višini 4.000,00 EUR bruto in mesečnega doplačila za članstvo v komisijah upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto – za vse komisije skupaj) + povračilo stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB ​0 ​0 ​0 ​​​26.025,68 EUR ​​39.240,12 EUR ​41.221,08 EUR ​24.045,63
Torbjörn Månsson izvršni direktor 1.8.2014* 8.10.2015 17.000,00 EUR + 4.800 EUR neto na mesec za povračilo potnih stroškov + plačilo prispevkov za socialno zavarovanje do 3 povprečne mesečne plače, pri čemer osnovo za izračun odpravnine predstavlja povprečna mesečna plača v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe 0 80.866,43 EUR ​258.396,69 EUR*** / ​/
Lars Nyberg neizvršni direktor, predsednik upravnega odbora 6.3.2013 6. 10. 2015 5.000,00 EUR bruto + povračilo stroškov prevoza, dnevnic, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB 0 0 90.000,00 EUR ​67.090,91 EUR ​/ ​/
dr. Imre Balogh neizvršni direktor 1.4.2015 23.10.2015 5.000,00 EUR bruto + povračilo stroškov prevoza, dnevnic, itd., ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru DUTB  0  0  0 ​22.345,9 EUR ​/ ​/
Carl-Johan Lindgren neizvršni direktor, podpredsednik upravnega odbora 6.3.2013 31.3.2015 10.000,00 EUR bruto + stroški za prevoz na delo in z dela ter prehrane + stroški bivanja v Sloveniji 6 mesečnih prejemkov 66.395,76 EUR 90.000,00 EUR ​30.000,00 EUR / ​/
Arne Berggren neizvršni direktor 6.3.2013 31.3.2015 10.000,00 EUR bruto + stroški za prevoz na delo in z dela ter prehrane + stroški bivanja v Sloveniji 6 mesečnih prejemkov 65.773,51 EUR 90.000,00 EUR ​30.000,00 EUR ​/ ​/
mag. Mitja Mavko** neizvršni direktor 17.1.2014 31.3.2015 6.000,00 bruto + povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ter prehrane + stroški bivanja v Sloveniji 0 0 18.000,00 EUR ​18.000,00EUR ​/ ​/
Christopher Gwilliam izvršni direktor 9.1.2014 31.7.2014 21.533,00 EUR bruto 6 povprečnih mesečnih plač, pri čemer osnovo za izračun odpravnine predstavlja povprečna mesečna plača 0 120.945,27 EUR ​/ ​/ ​/
Boštjan Gjerkeš izvršni direktor 8.4.2013 8.1.2014 6.241,11 EUR ​/ ​/ ​/

 

*Torbjörn Manson je bil vršilec dolžnosti izvršnega direktorja tudi od ustanovitve 8.4.2013 do 8.1.2014

** prejemki so se izplačevali od 1.8.2014 dalje

***Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015 je sestavljena iz: plače, plačila potnih stroškov, poračun razlike plače za obdobje 1.8.2014- 31.12.2014, plača v času odpovednega roka, odpravnine.

**** Aleš Koršič je bil vršilec dolžnosti izvršnega direktorja tudi od ustanovitve 8.4.2013 do 8.1.2014.

***** Marko Simoneti je v letu 2017 v skladu s pogodbo o poslovodenju in dogovorom o spoštovanju konkurenčne klavzule prejel sredstva v višini 19.237,91 EUR neto kot nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule v obdobju 6 mesecev po prenehanju funkcije. 9.553,47 EUR neto predstavlja prejemek v letu 2017 iz naslova opravljanja funkcije za december 2016 in januar 2017.