Kreditni odbori Abanka

KREDITNI ODBOR ABANKA VIPA D.D.

od 7. 4. 2004

 1. Vito Verstovšek, predsednik
 2. Anica Vehovar Žnidaršič, namestnik predsednika
 3. Radovan Jereb, član
 4. Vanja Jeraj Markoja, član
 5. Zvonka Črmelj, član
 6. Marjana Kraljič, član
 7. Maja Tejkal, član

od 5. 10. 2005

 1. Radovan Jereb, predsednik
 2. Anica Vehovar Žnidaršič, namestnik predsednika
 3. Zvonka Črmelj, član
 4. Vanja Jeraj Markoja, član
 5. Marjana Kraljič, član
 6. Maja Tejkal, član

od 1. 6. 2007

 1. Radovan Jereb, predsednik
 2. Anica Vehovar , namestnik predsednika
 3. Zvonka Črmelj, član
 4. Vanja Jeraj Markoja, član
 5. Eva Janžek, član
 6. Maja Tejkal, član

od 1. 1. 2008

 1. Radovan Jereb , predsednik
 2. Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 3. Anica Vehovar , član
 4. Zvonka Črmelj, član
 5. Eva Janžek, član
 6. Kristijan Hvala, član
 7. Jadranka Paravan, član

od 3. 6. 2008

 1. Radovan Jereb , predsednik
 2. Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 3. Davorina Mrevlje, član
 4. Zvonka Črmelj, član
 5. Eva Janžek, član
 6. Kristijan Hvala, član
 7. Jadranka Paravan, član

od 21. 10. 2008

 1. Radovan Jereb , predsednik
 2. Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 3. Barbara Jagodič, član
 4. Zvonka Črmelj, član
 5. Eva Janžek, član
 6. Kristijan Hvala, član
 7. Jadranka Paravan, član

od 18. 5. 2010

 1. Radovan Jereb , predsednik
 2. Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 3. Barbara Jagodič, član
 4. Zvonka Črmelj, član
 5. Nataša Velunšek Golčer, član
 6. Kristijan Hvala, član
 7. Jadranka Paravan, član

od 18. 1. 2011

 1. Radovan Jereb , predsednik
 2. Jože Lenič, namestnik predsednika
 3. Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 4. Barbara Jagodič, član
 5. Zvonka Črmelj, član
 6. Nataša Velunšek Golčer, član
 7. Kristijan Hvala, član
 8. Jadranka Paravan, član

od 2. 11. 2011

 1. Radovan Jereb , predsednik
 2. Jože Lenič, namestnik predsednika
 3. Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 4. Nataša Damjanovič, član
 5. Barbara Jagodič, član
 6. Nataša Velunšek Golčer, član
 7. Kristijan Hvala, član
 8. Jadranka Paravan, član

od 13. 3. 2012

 1. Radovan Jereb , predsednik
 2. Jože Lenič, namestnik predsednika
 3. Gregor Hudobivnik, član
 4. Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 5. Kristijan Hvala, član
 6. Jadranka Paravan, član

od 1. 7. 2012

 1. Jože Lenič, predsednik
 2. Igor Stebernak, namestnik predsednika
 3. Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 4. Kristijan Hvala, član
 5. Jadranka Paravan, član

od 1. 9. 2012

 1. Jože Lenič, predsednik
 2. Igor Stebernak, namestnik predsednika
 3. Matej Golob Matzele, član
 4. Kristijan Hvala, član
 5. Jadranka Paravan, član

od 24. 2. 2014

 1. Jože Lenič, predsednik
 2. Igor Stebernak, namestnik predsednika
 3. Matej Golob Matzele, član
 4. Kristijan Hvala, član
 5. Janja Podvršnik Vrabič, član

*podatki o članstvu v organu ne predstavljajo podatka o tem ali je bila posamezna oseba prisotna ob glasovanju na seji oz. da je soglašala z odobritvijo posameznega kredita