Kreditni odbori Banka Celje

Člani kreditnega odbora banke

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 1999 (Dopolnitev poslovnika z dne 27.1. 1999, 26. člen - pristojnosti KO)

 1. Niko Kač - predsednik
 2. Dušan Drofenik - namestnik
 3. Viktorija Svet - članica
 4. Miloš Pešec - član
 5. Dušan Ilovar - član
 6. Aleš Gaberšček - član
 7. Davorin Leskovar - član

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2000

 1. Niko Kač - predsednik
 2. Dušan Drofenik - namestnik
 3. Viktorija Svet - članica
 4. Miloš Pešec - član
 5. Dušan Ilovar - član
 6. Andreja Mačkovšek - članica
 7. Davorin Leskovar - član
 8. Jože Veber - član
 9. Mihael Goličnik - član

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2001

 1. Niko Kač - predsednik
 2. Dušan Drofenik - namestnik
 3. Viktorija Svet - članica
 4. Miloš Pešec - član
 5. Dušan Ilovar - član
 6. Andreja Mačkovšek - članica
 7. Davorin Leskovar - član
 8. Jože Veber - član
 9. Mihael Goličnik - član

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2002

 1. Niko Kač - predsednik
 2. Dušan Drofenik - namestnik
 3. Viktorija Svet - članica
 4. Miloš Pešec - član
 5. Dušan Ilovar - član
 6. Andreja Mačkovšek - članica
 7. Davorin Leskovar - član
 8. Jože Veber - član
 9. Mihael Goličnik - član

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2003 (Sprememba poslovnika januar 2003)

 1. Niko Kač - predsednik
 2. Dušan Drofenik - namestnik
 3. Viktorija Svet - članica
 4. Miloš Pešec - član
 5. Andreja Mačkovšek - članica
 6. Davorin Leskovar - član
 7. Robert Vrenko - član
 8. Mihael Goličnik - član
 9. Dušan Ilovar - član

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2004 (Spremembe poslovnika julij in december 2004)

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Viktorija Svet - namestnica predsednika
 3. Miloš Pešec - član
 4. Andreja Mačkovšek - članica
 5. Davorin Leskovar - član
 6. Robert Vrenko - član
 7. Mihael Goličnik - član
 8. Uroš Goričan - član
 9. Dušan Ilovar - član

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2005

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Viktorija Svet - namestnica predsednika
 3. Miloš Pešec - član
 4. Andreja Mačkovšek - članica
 5. Davorin Leskovar - član
 6. Robert Vrenko - član
 7. Mihael Goličnik - član
 8. Uroš Goričan - član
 9. Dušan Ilovar - član

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2006 (Spremembe poslovnika maj 2006)

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Viktorija Svet - namestnica predsednika
 3. Miloš Pešec - član
 4. Andreja Mačkovšek - članica
 5. Davorin Leskovar - član
 6. Robert Vrenko - član
 7. Mihael Goličnik - član
 8. Uroš Goričan - član
 9. Dušan Ilovar - član

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2007 (Spremembe poslovnika april in julij 2007)

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Robert Vrenko in Mihael Goličnik - namestnika predsednika
 3. Cveta Urleb Kovačič - članica
 4. Andreja Mačkovšek - članica
 5. Davorin Leskovar - član
 6. Uroš Goričan - član
 7. Bojan Salobir - član
 8. Dušan Ilovar - član

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 12.2.2008)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

 1. Andreja Mačkovšek - član
 2. Bojan Salobir - član
 3. Cveta Urleb Kovačič - član
 4. Davorin Leskovar - član
 5. Dušan Drofenik - PREDSEDNIK
 6. Dušan Ilovar - član
 7. Mihael Goličnik - namestnik pred.
 8. Robert Vrenko - namestnik pred.
 9. Uroš Goričan - član
 10. Bojana Ratkajec - namestnica člana
 11. Darinka Frelih - namestnica člana
 12. Davor Zavasnik - namestnik člana
 13. Maja Domitrovič - namestnica člana
 14. Meta Klemenčič - namestnica člana
 15. Simon Svet - namestnik člana
 16. Taljana Lah Blažič - namestnica člana
 17. Vilma Schmid - namestnica člana

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 7.1.2009)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

 1. Andreja Mačkovšek - članica
 2. Cveta Urleb Kovačič - članica
 3. Davorin Leskovar - namestnik predsednika
 4. Dušan Drofenik - predsednik
 5. Dušan Ilovar - član
 6. Mihael Goličnik - član
 7. Robert Vrenko - član
 8. Uroš Goričan - član
 9. Stojan Hostnik - direktor sektorja finančnih trgov

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 15.1.2010)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Davorin Leskovar - namestnik
 3. Aleksander Vozel - član
 4. Uroš Goričan - član
 5. Bojan Salobir - član
 6. Domitrovič Maja - članica
 7. Robert Vrenko - član
 8. Mihael Goličnik - član
 9. Stojan Hostnik - član
 10. Peter Jančič - nadomestni član
 11. Vesna Miša Napret - nadomestna članica
 12. Meta Klemenčič - nadomestna članica
 13. Bojana Ratkajec - nadomestna članica
 14. Andreja Mačkovšek - nadomestna članica
 15. direktor/ica Pravno kadrovskega sektorja

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 1.7.2010)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Davorin Leskovar - namestnik
 3. Aleksander Vozel - član
 4. Uroš Goričan - član
 5. Bojan Salobir - član
 6. Domitrovič Maja - članica
 7. Robert Vrenko - član
 8. Mihael Goličnik - član
 9. Stojan Hostnik - član
 10. Peter Janč - nadomestni član
 11. Vesna Miša Napret - nadomestna članica
 12. Meta Klemenčič - nadomestna članica
 13. Bojana Ratkajec - nadomestna članica
 14. Andreja Mačkovšek - nadomestna članica
 15. Bojan Zadravec - nadomestni član

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 12.1.2011)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Davorin Leskovar - namestnik
 3. Aleksander Vozel - član
 4. Uroš Goričan - član
 5. Bojan Salobir - član
 6. Maja Domitrovič - članica
 7. Robert Vrenko - član
 8. Stojan Hostnik - član
 9. Andreja Mačkovšek - članica
 10. Meta Klemenčič - nadomestna članica
 11. Bojan Zadravec - nadomestni član
 12. Peter Jančič - nadomestni član
 13. Vesna Miša Napret - nadomestna članica
 14. Bojana Ratkajec - nadomestna članica
 15. Simon Svet - nadomestni član

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 15.12.2013)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Davorin Leskovar - namestnik
 3. Aleksander Vozel - član
 4. Uroš Goričan - član
 5. Bojan Salobir - član
 6. Maja Domitrovič - članica
 7. Robert Vrenko - član
 8. Stojan Hostnik - član
 9. Andreja Mačkovšek - članica
 10. Boštjan Kovač - nadomestni član
 11. Bojan Zadravec - nadomestni član
 12. Peter Jančič - nadomestni član
 13. Vesna Miša Napret - nadomestna članica
 14. Bojana Ratkajec - nadomestna članica
 15. Urban Palčnik - nadomestni član

KO za NPL 2013

Seznam prejemnikov gradiv za KO za NPL:

 1. Dušan Drofenik - predsednik KO
 2. Davorin Leskovar - član
 3. Aleksander Vozel - predsednik KO za NPL
 4. Boštjan Kovač - član
 5. Bojan Zadravec - član
 6. Robert Vrenko - član
 7. Stojan Hostnik - član
 8. Andreja Mačkovšek - članica
 9. Simon Svet - član
 10. Meta Klemenčič - nadomestna članica
 11. Katarina Jeraj Podlesek - nadomestna članica
 12. Vesna Miša Napret - nadomestna članica
 13. Bojana Ratkajec - nadomestna članica
 14. Urban Palčnik - nadomestni član
 15. Nataša Hostnik - nadomestna članica

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 15.6.2014)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

 1. Davorin Leskovar - predsednik
 2. Aleksander Vozel - namestnik
 3. Boštjan Kovač - član
 4. Bojan Zadravec - član
 5. Maja Domitrovič - članica
 6. Robert Vrenko - član
 7. Stojan Hostnik - član
 8. Andreja Mačkovšek - član
 9. Uroš Goričan (stalno vabljeni na seje) - nadomestni član
 10. Katarina Jeraj Podlesek - nadomestni članica
 11. Peter Jančič - nadomestni član
 12. Alenka Završnik - nadomestni članica
 13. Bojana Ratkajec - nadomestni članica
 14. Urban Palčnik - nadomestni član

KO za NPL 2014 (15.06.2014)

Seznam prejemnikov gradiv za KO za NPL:

 1. Davorin Leskovar - predsednik KO
 2. Aleksander Vozel - predsednik ko ZA npl
 3. Boštjan Kovač - član
 4. Uroš Goričan - član
 5. Bojan Zadravec - član
 6. Robert Vrenko - član
 7. Stojan Hostnik - član
 8. Andreja Mačkovšek - članica
 9. Simon Svet - član
 10. Katarina Jeraj Podlesek - nadomestna članica
 11. Alenka Završnik - nadomestna članica
 12. Bojana Ratkajec - nadomestna članica
 13. Urban Palčnik - nadomestni član
 14. Nataša Hostnik - nadomestna članica

Celje, 24.04.2015