Kreditni odbori Probanka

Člani kreditnega odbora banke*

Organ banke: Komisija za naložbe gospodarstvu*

Datum imenovanja: 10.11.2004
Datum prenehanja: 31.08.2006

 1. Peter Lobnik, predsednik
 2. Branka Hazenmali Požar, članica
 3. Boštjan Drevenšek, član
 4. Jelka Ferk, članica
 5. Irena Stanka Čurin, članica
 1. Borut Bizjak, namestnik predsednika
 2. Blanka Marko, namestnica članice
 3. Marko Novak, namestnik člana
 4. Urban Tručl, namestnik članice
 5. Barbara Špacapan, namestnica članice

Organ banke: Naložbena komisija za komercialno bančništvo*

Datum imenovanja: 01.09.2006
Datum prenehanja: 17.02.2008

 1. Vito Verstovšek, predsednik
 2. Peter Lobnik, član in namestnik predsednika
 3. Boštjan Drevenšek, član
 4. Borut Bizjak, član
 5. Urban Tručl, član
 1. Blanka Marko, namestnica člana
 2. Marko Novak, namestnik člana
 3. Darko Žmauc, namestnik člana
 4. Jelka Ferk, namestnica člana

Organ banke: Komisija za naložbe komercialnega bančništva*

Datum imenovanja: 18.02.2008
Datum prenehanja: 21.10.2008

 1. Vito Verstovšek, predsednik
 2. Peter Lobnik, član in namestnik predsednika
 3. Boštjan Drevenšek, član
 4. Urban Tručl, član
 1. Blanka Marko, namestnica člana
 2. Darja Hota Mesarič, namestnica člana
 3. Sebastian Cafuta, namestnik člana

Organ banke: Komisija za naložbe komercialnega bančništva*

Datum imenovanja: 22.10.2008
Datum prenehanja: 29.2.2012

 1. Vito Verstovšek, predsednik
 2. Peter Lobnik, član in namestnik predsednika
 3. Darja Hota Mesarič, članica
 4. Urban Tručl, član
 1. Blanka Marko, namestnica člana
 2. mag. Marko Novak, namestnik članice
 3. Sebastian Cafuta, namestnik člana

Organ banke: Komisija za naložbe komercialnega bančništva*

Datum imenovanja: 01.03.2012
Datum prenehanja: 03.05.2012

 1. Vito Verstovšek, predsednik
 2. Peter Lobnik, član in namestnik predsednika
 3. Jože Dover, član
 4. Urban Tručl, član
 1. Blanka Marko, namestnica člana
 2. Darja Hota Mesarič, namestnica člana
 3. Sebastian Cafuta, namestnik člana

Organ banke: Odbor za naložbe komercialnega bančništva*

Datum imenovanja: 04.05.2012
Datum prenehanja: 04.12.2012

 1. Vito Verstovšek, predsednik
 2. Peter Lobnik, član in namestnik predsednika
 3. Jože Dover, član
 4. Urban Tručl, član
 1. Blanka Marko, namestnica člana
 2. Boštjan Drevenšek, namestnik člana
 3. Sebastian Cafuta, namestnik člana

Organ banke: Odbor za naložbe komercialnega bančništva*

Datum imenovanja: 05.12.2012
Datum prenehanja: 28.01.2013

 1. Vito Verstovšek, predsednik
 2. Peter Lobnik, član
 3. Jože Dover, član
 4. Urban Tručl, član
 1. Branka Hazenmali Požar, namestnica predsednika
 2. Blanka Marko, namestnica člana
 3. Boštjan Drevenšek, namestnik člana
 4. Sebastian Cafuta, namestnik člana

Organ banke: Odbor za naložbe komercialnega bančništva*

Datum imenovanja: 29.01.2013
Datum prenehanja: 12.06.2013

 1. Vito Verstovšek, predsednik
 2. Blanka Marko, članica
 3. Darja Hota Mesarič, članica
 4. Urban Tručl, član
 1. Branka Hazenmali Požar, namestnica predsednika
 2. Boštjan Drevenšek, namestnik članice
 3. Sebastian Cafuta, namestnik člana

Organ banke: Odbor za naložbe komercialnega bančništva*

Datum imenovanja: 13.06.2013
Datum prenehanja: 30.06.2013

 1. Vito Verstovšek, predsednik
 2. Blanka Marko, članica
 3. Darja Hota Mesarič, članica
 4. Urban Tručl, član
 1. Branka Hazenmali Požar, namestnica predsednika
 2. Alexsander Fein, namestnik članice
 3. Sebastian Cafuta, namestnik člana

Organ banke: Odbor za naložbe komercialnega bančništva

Datum imenovanja: 01.07.2013
Datum prenehanja: 06.09.2013

 1. Vito Verstovšek, predsednik
 2. Darja Hota Mesarič, članica
 3. Peter Zorič, član
 4. Zmago Studenčnik, član
 5. Sebastian Cafuta, član
 1. Branka Hazenmali Požar, namestnica predsednika
 2. Alexsander Fain, namestnik članice
 3. Janja Detiček, namestnica člana
 4. Boštjan Drevenšek, namestnik člana

* podatki o članstvu v organu ne predstavljajo niti podatka o tem, da je bil posamezen član prisoten na seji organa niti da je soglašal z odobritvijo posamezne naložbe

Opomba:

Večino naložb, katerih terjatve so bile prenešene na DUTB je v skladu z materialnimi pristojnosti odobrila uprava banke.

Kreditni odbori so samostojno odobravali zgolj naložbe do višine, kot je pristojnosti opredeljeval vsakokrat veljavni Sklep o materialnih pristojnostih.

Kreditni odbori so tako samostojno odobrili naložbe po pogodbah številka:

D0145/12
00114/13
00113/13
00130/12
00540/07
L0033/07
00034/11
00147/11
D0121/11
D0069/07
00394/10
00205/11
00225/11
00246/11
00259/11
00271/11
00292/11
00305/11
00306/11
00367/11
00372/11
00436/11
00013/12
00087/12
00110/12
D0184/12
D0083/06