Nadzorni sveti NKBM

Organ banke: NADZORNI SVET*

vnosov
Priimek Ime Naziv delovnega mesta oz. položaj Datum nastopa Datum prenehanja
Aleš Krisper Član NS 11/5/2009 6/8/2012
Blejc Daniel Član NS 3/18/2005 7/8/2008
Blejc Daniel Član NS 7/8/2008 7/8/2009
Bratušek Alenka Član NS 7/8/2009 7/22/2011
Erjavec Janez Član NS 3/18/2005 7/8/2008
Guzej Anton Član NS 3/18/2005 7/8/2008
Guzej Anton Član NS 7/8/2008
Guzej Anton Član NS 7/8/2009 6/8/2012
Jazbec Marko Član NS 7/8/2009 11/4/2009
Jovanovič Dušan Član NS 7/8/2009 6/8/2012
Jurgetz Anton Član NS 3/18/2005 7/8/2008
Jurgetz Anton Član NS 7/8/2008 7/8/2009
Košak Janez Član NS 7/8/2009 6/8/2012
Koželj Matjaž Član NS 3/18/2005 7/8/2008
Kramberger Boštjan Član NS 7/8/2008 7/8/2009
Lesjak Stanislav Član NS 3/18/2005 7/8/2008
Markovič- Hribernik Tanja Član NS 3/18/2005 7/8/2008
Ribič Marija Član NS 3/18/2005 7/8/2008
Škufca Franc Član NS 7/8/2008
Škufca Franc Član NS 7/8/2009 6/8/2012
Špiletič Bogomir Član NS 3/18/2005 11/25/2005
Svetina Andrej Član NS 7/8/2008
Svetina Andrej Član NS 7/8/2009 6/8/2012
Toplek Danilo Član NS 7/8/2009 7/22/2011
Valentinčič Aljoša Član NS 7/8/2008
Vizjak Ivan Član NS 7/8/2008
Vizjak Ivan Član NS 7/8/2009 7/22/2011
Žižmond Egon Član NS 7/8/2008 7/8/2009