Nadzorni sveti Probanka

Organ banke: NADZORNI SVET*

Od 1.7.2003 do 22.8.2008

  1. Drago Filipič, predsednik

Od 1.7.2003 do 6.9.2013

  1. Roman Glaser, član/predsednik

Od 1.7.2003 do 30.6.2011

  1. Milivoj Dolar, član

Od 1.4.2003 do 6.9.2013

  1. Stanislav Špindler, član

Od 1.7.2003 do 15.6.2012

  1. Metod Zaplotnik, član

Od 18.6.2009 do 6.9.2013

  1. Radovan Stonič, član

Od 1.7.2011 do 6.9.2013

  1. Jordan Kocjančič, član

Od 6.7.2013 do 6.9.2013

  1. Željko Puljić, član

* podatki o članstvu v organu ne predstavljajo podatka o tem ali je posamezna oseba soglašala z odobritvijo posameznega kredita

Vir: PROBANKA, D.D.