Nadzorni sveti, uprave, kreditni odbori Factor banka

ČLANI NADZORNEGA SVETA RAZŠIRJEN KREDITNI ODBOR BANKE  UPRAVA 
Naziv komitenta ŠT.POG. DATUM POGODBE PRIIMEK IME PRIIMEK IME FUNKCIJA PRIIMEK IME
ABA PLUS D.O.O. 7699 Dragonja Ciril predsednik uprave
Valenčič Dušan član uprave
ACH, D.D.LJUBLJANA 7140 03.09.2010 Falatov Peter, predsednik Dragonja Ciril, član uprave
Horvat Darko, Lipovšek Bogdan, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej,Potčnik Jožica Valenčič Dušan
ACH, D.D.LJUBLJANA 10881 24.01.2013 Falatov Peter predsednik, Lipovšek Bogdan, Milevoj Boris,  Dragonja Ciril predsednik uprave
Potočnik Jožica, Mihatovič Vera, Bajec Darko Valenčič Dušan član uprave
ACH, D.D.LJUBLJANA 10881016 24.07.2013 Falatov Peter predsednik, Lipovšek Bogdan, Milevoj Boris,  Dragonja Ciril predsednik uprave
Potočnik Jožica, Mihatovič Vera Valenčič Dušan član uprave
AHA PLASTIK D.O.O. 7330 Pesjak Boris, predsednik
Valenčič Dušan, član
Dragonja Ciril , član uprave
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 10415 14.06.2006 Falatov Peter, predsednik, Potočnik Jožica, Lozej Samo
Horvat Darko , Mihatovič Vera,  Lipovšek Bogdan
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 10415 15.02.2010 Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Pesjak Boris, predsednik
Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Valenčič Dušan, član
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 10415 12.06.2008 Dragonja Ciril , član uprave
Valenčič Dušan, član
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 6938 15.02.2010 Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Pesjak Boris, predsednik
Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Dušan Valenčič član , Ciril Dragonja član
Milevoj Boris član KO
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 6939 09.02.2010 Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Pesjak Boris, predsednik
Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Valenčič Dušan, član
Milevoj Boris, član kreditnega odb.
ALPOS, D.D.- V STEČAJU 6940 15.02.2010 Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Boris Pesjak, predsednik
Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Dušan Valenčič član , Ciril Dragonja član
Milevoj Boris član KO
BIO GORIVA D.O.O.-V STEČAJU 10858 08.05.2012 Milevoj Boris član KO Pesjak Boris, predsednik KO
Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Dušan Valenčič član , Ciril Dragonja član
Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi
CEING, d.o.o. 10446 Pesjak Boris, predsednik
Dragonja Ciril, član
CEING, d.o.o. 10446 07.01.2011 Pesjak Boris, predsednik
Valenčič Dušan član  
CG INVEST, D.D.- V STEČAJU 5987 26.05.2008 Falatov Peter predsednik, Potočnik Jožica, Kodrin Andreja Pesjak Boris, predsednik
Mihatovič Vera, Horvat Darko Dragonja Ciril, član
CG INVEST, D.D.- V STEČAJU 6074 30.07.2008 Falatov Peter predsednik, Potočnik Jožica, Kodrin Andreja Pesjak Boris, predsednik
Lipovšek Bogdan, Mihatovič Vera, Horvat Darko Polona Čeč pooblastilo uprave
MAKSIMA INVEST D.D. – V STEČAJU 7586 10.11.2011 Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Pesjak Boris, predsednik
Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Valenčič Dušan član,  Dragonja Ciril član
Milevoj Boris  član KO
MERKUR, D.D. – V STEČAJU 7494/6304 Falatov Peter, Lipovšek Bogdan, Kodrin Andreja, Potočnik Jožica
Mihatovič Vera, Horvat Darko
MERKUR, D.D. – V STEČAJU 7495/6387 11.6.2009 Falatov Peter, Horvat Darko, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica
7496/7082 26.5.2010 Falatov Peter, Mihatovič Vera, Potočnik Jožica,Horvat Darko
MERKUR, D.D. – V STEČAJU 10854 14.03.2012 Falatov Peter, predsednik Pesjak Boris, predsednik uprave
1085401 Lipovšek Bogdan, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej, Potočnik Jožica Dragonja Ciril, član uprave
MPM D.O.O. 6257 10.02.2009 Pesjak Boris, predsednik
Valenčič Dušan član , Dragonja Ciril član
MPM D.O.O. 6896 23.12.2009 Pesjak Boris, predsednik
Valenčič Dušan član  
MPM D.O.O. 7277 08.12.2010 Pesjak Boris, predsednik
Valenčič Dušan član,  Dragonja Ciril član
MPM D.O.O. 7606 09.01.2012 Pesjak Boris, predsednik ko
Valenčič Dušan član  
MPM D.O.O. 7872 01.12.2012 Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Ciril Dragonja, predsednik uprave
Peternelj Mojca Sektor obvladovanja tveganj in upravljanja tveganih naložb Valenčič Dušan, član uprave  
MPM D.O.O. 7873 01.12.2012 Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Ciril Dragonja, predsednik uprave
Peternelj Mojca Sektor obvladovanja tveganj in upravljanja tveganih naložb Valenčič Dušan, član uprave  
MPM D.O.O. 7874 01.12.2012 Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Ciril Dragonja, predsednik uprave
Peternelj Mojca Sektor obvladovanja tveganj in upravljanja tveganih naložb Valenčič Dušan, član uprave  
MPM D.O.O. 7875 01.12.2012 Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Ciril Dragonja, predsednik uprave
Peternelj Mojca Sektor obvladovanja tveganj in upravljanja t.naložb: Valenčič Dušan, član uprave  
OPIP D.O.O. 7652 Ciril Dragonja, član uprave
Valenčič Dušan član  
PC KOMENDA D.O.O. 6990 Pesjak Boris, predsednik
Valenčič Dušan član , Dragonja Ciril član
PETIN D.O.O. 6045 Pesjak Boris, predsednik pooblastilo Perme Kuželj Breda
Dragonja Ciril
PETIN D.O.O. 10578 Pesjak Boris – pooblastilo Lampret Kričej Mojca
Ciril Dragonja, član uprave
PETIN D.O.O. 10578013 02.11.2010 Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Valenčič Dušan član,  Dragonja Ciril član
Milevoj Boris član KO
PINUS TKI d.d. 7956 28.03.2013 Falatov Peter predsednik,  Ciril Dragonja, predsednik uprave
Milevoj Boris, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica, Mihatovič Vera Valenčič Dušan član  
PINUS TKI d.d. 10754 22.09.2009 Falatov Peter predsednik,    Dragonja Ciril član
Horvat Darko, Lipovšek, Mihatovič, Ručigaj, Potočnik Valenčič Dušan član
PINUS TKI d.d. 10754018 21.03.2011 Lampret Kričej Mojca Vodja Sektorja poslovanja v državi Pesjak Boris, predsednik kreditnega odbora
Žvipelj Elvira Vodja sektorja mednarodnega poslovanja Valenčič Dušan član,  Dragonja Ciril član
PRIMORJE D.D. – V STEČAJU 7340 09.02.2011 Falatov Peter, predsednik  Pesjak Boris, predsednik
Horvat Darko, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica Valenčič Dušan član , Dragonja Ciril član
PRIMORJE D.D. – V STEČAJU 7482 10.08.2011 Falatov Peter, predsednik  Ciril Dragonja, član uprave
Horvat Darko, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica Valenčič Dušan član  
PRIMORJE D.D. – V STEČAJU 7724 06.08.2012 Falatov Peter, predsednik  Ciril Dragonja, član uprave
Horvat Darko, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica Valenčič Dušan član  
PRIMORJE D.D. – V STEČAJU 7811 Falatov Peter, predsednik  Ciril Dragonja, član uprave
Horvat Darko, Mihatovič Vera, Ručigaj Andrej, Lipovšek Bogdan, Potočnik Jožica Valenčič Dušan član  
RUMAPLAST – INVEST, D.O.O.- V STEČAJU 7792 01.11.2012 Dragonja Cirli predsednik uprave / pooblastilo Perme Kuželj Breda Dragonja Cirli predsednik uprave / pooblastilo Perme Kuželj Breda
Valenčič Dušan, član Valenčič Dušan, član
TRENDES D.O.O. 7290 Valenčič Dušan član,  Dragonja Ciril član