Naložbeni odbori Abanka

Odbor za naložbe v posebni obravnavi Abanka Vipa d.d.

Od 1. 4. 2013

  1. Igor Stebernak, predsednik
  2. Jože Lenič, namestnik predsednika
  3. Kristijan Hvala, član
  4. Miha Štepec, član
  5. Matevž Zgaga, član

Od 24. 2. 2014

  1. Igor Stebernak, predsednik
  2. Jože Lenič, namestnik predsednika
  3. Kristijan Hvala, član
  4. Janja Podvršnik Vrabič, član
  5. Matevž Zgaga, član

* podatki o članstvu v organu ne predstavljajo podatka o tem ali je bila posamezna oseba prisotna ob glasovanju na seji oz. da je soglašala z odobritvijo posameznega kredita