Pogodbe Abanka

Seznam vseh pogodb:

Organ banke: Kreditni odbor banke*

vnosov
Naziv Kreditojemalca Sedež KREDITODAJALEC ŠT. POGODBE ZNESEK v EUR VRSTA POSLA DATUM POGODBE Zavarovanje Predmet
ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 383,333 369,632.57 € 131 DK-na podlagi obveznic ABA06 1/23/2003 Menice menice
ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 412,759 1,157,102.98 € 105 DK-na podlagi refinansiranja SID-a 5/9/2003 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 686,166 1,377,481.31 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 7/19/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 850,381 1,307,491.96 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/19/2006 12/19/2006 0:00 poslov.nepr.-notarski zapis, menice
ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 856,738 2,615,130.17 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/18/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 3,016,358 474,154.32 € 006 Dolgoročni kredit iz LDP-EUR 10/15/2003 Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
AC-MOBIL D.O.O. BARAGOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,510,673 829,875.86 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 10/12/2012 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
AC-MOBIL D.O.O. BARAGOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,510,703 525,562.52 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/19/2012 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana BARAGOVA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,241,095 4,202,999.89 € 199 DK za ostale namene-vir SID december 2009 6/1/2010 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana BARAGOVA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,425,331 2,828,885.69 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 10/5/2011 Vrednostni papirji, Menice Tržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana BARAGOVA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,465,945 13,222,941.51 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 3/28/2012 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice bank, Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AD, reciklaža, trgovina in zastopanje d.o.o. - v stečaju GLONARJEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,118,447 120,035.03 € 173 DK-dolgoročni SID EKO MSP-2008 4/2/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AD, reciklaža, trgovina in zastopanje d.o.o. - v stečaju GLONARJEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,158,210 79,689.00 € 185 DK-za invest. z gar. Slov.podj.sklada s subv.OM-2009 6/30/2009 Garancije, Hipoteka, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AD, reciklaža, trgovina in zastopanje d.o.o. - v stečaju GLONARJEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,251,864 118,826.50 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 3/31/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AD, reciklaža, trgovina in zastopanje d.o.o. - v stečaju GLONARJEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,406,469 169,741.95 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/3/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,191,551 415,426.56 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/14/2009 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,191,608 481,511.34 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/14/2009 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,191,624 769,036.85 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/14/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,191,640 892,123.10 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/14/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,479,016 141,322.32 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 5/24/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,509,080 1,901.39 € 241 KK- likvidnostni do 30 dni (NOM.OM) 10/5/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,513,710 101,293.74 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/9/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,521,888 871,882.08 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 12/21/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA ABANKA VIPA D.D. 897,116 622,258.09 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 7/5/2007 Zastava zalog zaloge-pogodba z notarskim zapisom
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA ABANKA VIPA D.D. 1,139,304 833,979.08 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/20/2009 Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Tržne delnice podjetij, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA ABANKA VIPA D.D. 1,139,398 46,593.33 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 5/20/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava zalog, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA ABANKA VIPA D.D. 1,523,503 1,469.64 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/19/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AGROSERVIS D.D. - v stečaju KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1,074,881 4,297.16 € 248 KK- okv. kredit za VISA kartico (NOM.OM) 11/15/2008 Menice menice-generalna izjava
AGROSERVIS D.D. - v stečaju KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1,499,246 387,847.59 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/20/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AGROSERVIS D.D. - v stečaju KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1,510,134 1,650,386.68 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/3/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ALMONT proizvodnja, montaža in storitve d.o.o. - V STEČAJU Kolodvorska ulica 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA ABANKA VIPA D.D. 1,338,030 220,548.90 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/16/2010 Zastava zalog, Menice zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1,134,213 4,209,790.12 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/21/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1,169,092 230,584.63 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 8/26/2009 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1,169,190 563,651.53 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/26/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1,189,085 1,276,964.09 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/22/2009 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1,189,115 2,475,042.25 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/22/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1,211,862 686,540.70 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 12/17/2009 Jamstva, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1,211,889 1,330,094.32 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 12/17/2009 Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1,258,303 523,260.30 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 4/22/2010 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1,258,338 1,013,795.96 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 4/22/2010 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1,341,430 1,368,112.37 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 12/29/2010 Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1,469,690 794,581.24 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/19/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ALPINUM HOTELI,TURISTIČNO PODJETJE, D.O.O. RIBČEV LAZ 51, 4265 BOHINJSKO JEZERO ABANKA VIPA D.D. 1,193,120 147,687.84 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 10/9/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
ALPINUM HOTELI,TURISTIČNO PODJETJE, D.O.O. RIBČEV LAZ 51, 4265 BOHINJSKO JEZERO ABANKA VIPA D.D. 1,258,591 20,202.45 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 4/23/2010 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
ALPINUM HOTELI,TURISTIČNO PODJETJE, D.O.O. RIBČEV LAZ 51, 4265 BOHINJSKO JEZERO ABANKA VIPA D.D. 1,258,605 39,216.54 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 4/23/2010 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
ALPINUM HOTELI,TURISTIČNO PODJETJE, D.O.O. RIBČEV LAZ 51, 4265 BOHINJSKO JEZERO ABANKA VIPA D.D. 1,440,713 84,618.22 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/25/2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
ALPINUM HOTELI,TURISTIČNO PODJETJE, D.O.O. RIBČEV LAZ 51, 4265 BOHINJSKO JEZERO ABANKA VIPA D.D. 1,462,377 194,810.16 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/9/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 456,853 1,142,487.37 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 10/14/2003 Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice, menice-generalna izjava
ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 650,854 1,104,514.54 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 4/4/2005 Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice stanov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 738,891 1,163,745.96 € 601 Nostro garanc.za vračilo finanč.kredita 1/9/2006 Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 878,090 6,350,806.35 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/27/2007 Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice stanov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 913,243 1,164,845.68 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/4/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1,005,634 831,820.31 € 505 GA za vračilo posojila - do 1 leta 4/24/2008 Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice stanov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1,149,296 695,249.26 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/11/2009 Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1,176,315 27,602.18 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 9/14/2009 Menice menice-generalna izjava
ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1,176,331 294,242.26 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 9/14/2009 Menice menice-generalna izjava
ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1,177,613 3,377,619.63 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/26/2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
ALUKOMEN Holding, podjetje A1 stavbnihin drugih konstrukcij d.d. KOMEN 129 A, 6223 KOMEN ABANKA VIPA D.D. 381,063 189,380.65 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/9/2003 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice, menice-generalna izjava
ALUKOMEN Holding, podjetje A1 stavbnihin drugih konstrukcij d.d. KOMEN 129 A, 6223 KOMEN ABANKA VIPA D.D. 521,833 431,031.39 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 4/19/2004 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
ANTONI Izvoz, uvoz, transport d.o.o. Ajdovščina - v stečaju VIPAVSKA CESTA 6/A, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 361,852 59,839.68 € 504 GA za pravočasno plačilo kupljenega blaga - do 1 leta 4/10/1997 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
ANTONI Izvoz, uvoz, transport d.o.o. Ajdovščina - v stečaju VIPAVSKA CESTA 6/A, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 550,760 195.29 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 2/13/2003 Menice menice
ANTONI Izvoz, uvoz, transport d.o.o. Ajdovščina - v stečaju VIPAVSKA CESTA 6/A, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 637,076 9,769.42 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 2/14/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
ANTONI Izvoz, uvoz, transport d.o.o. Ajdovščina - v stečaju VIPAVSKA CESTA 6/A, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,159,062 476,399.79 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/9/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ARGOLINA INVESTICIJSKI INŽENIRING D.O.O.G. UROŠ ŠUBER SLOVENSKA 58, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 433,799 6,703,966.73 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 7/15/2003 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ARGOLINA INVESTICIJSKI INŽENIRING D.O.O.G. UROŠ ŠUBER SLOVENSKA 58, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,582,267 3,864,204.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/17/2014 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ARMING, PODJETJE ZA GRADNJO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRINGD.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,217,615 51,541.64 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 12/23/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ARMING, PODJETJE ZA GRADNJO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRINGD.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,217,674 383,863.70 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 12/23/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ARMING, PODJETJE ZA GRADNJO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRINGD.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,258,273 21,910.83 € 302 KK-iz jamstvene sheme z jamstvom RS 4/22/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
ARMING, PODJETJE ZA GRADNJO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRINGD.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,258,311 545,756.12 € 303 KK-iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 4/22/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
ARMING, PODJETJE ZA GRADNJO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRINGD.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,321,080 78,078.90 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/19/2010 Zastava terjatev, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, menice-generalna izjava
ART DECOR 2000,D.O.O. CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,368,591 1,499,457.18 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/29/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 734,306 262,589.23 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 12/20/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,184,253 335,870.92 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 9/15/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,194,178 894.13 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/16/2009 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,194,208 480,747.85 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/16/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,225,669 1,246.88 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 1/12/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,225,685 294,232.36 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 1/12/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,250,183 65,447.80 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 3/26/2010 Depoziti, Menice Depozit pri Abanki, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,385,259 38,024.05 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 5/17/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,466,470 147,553.53 € 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 3/20/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,503,618 81,697.50 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 9/10/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,518,577 1,220,769.56 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 12/7/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,534,319 2,550,866.36 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 3/7/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,534,394 455,391.59 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/8/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,233,491 4,736.67 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 2/15/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,233,513 104,009.87 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 2/15/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,261,452 89,443.76 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 4/23/2010
AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,426,362 105,700.74 € 126 DK-za investicije vir SID/EIB-SME 10/7/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,460,897 67,658.47 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 3/13/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,474,588 235,189.78 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/26/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,474,596 213,397.78 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/26/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,499,602 233,018.24 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/20/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,524,283 111,289.55 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 12/10/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,524,356 114,866.26 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/4/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 284,289 3,101,813.79 € 114 DK-na podlagi obveznic ABA-04 12/19/2001 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 372,595 409,175.10 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/27/2002 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 372,676 2,829,236.94 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 12/27/2002 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 631,574 981,974.80 € 625 Nostro garancija za zaneslj.plačila blaga nad 1 leto 1/25/2005 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 871,575 132,043.78 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/6/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,342,690 1,619,906.82 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/24/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,360,787 479,994.91 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/4/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,024,016 26,723.61 € 002 Kratkoročni dev.kredit iz LDP-TUJI VIR 1/20/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,033,090 99,565.51 € 002 Kratkoročni dev.kredit iz LDP-TUJI VIR 1/27/2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOTEHNA, trgovina, proizvodnjain storitve, d.d. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE ABANKA VIPA D.D. 1,330,535 5,776,122.57 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 11/26/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
AVTOTEHNA, trgovina, proizvodnjain storitve, d.d. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE ABANKA VIPA D.D. 1,378,813 7,031,801.39 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 5/4/2011 Deleži v kapitalu, Menice zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
AVTOTEHNA, trgovina, proizvodnjain storitve, d.d. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE ABANKA VIPA D.D. 1,428,772 804,356.44 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 10/28/2011 Menice menice-generalna izjava
AVTOTEHNA, trgovina, proizvodnjain storitve, d.d. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE ABANKA VIPA D.D. 1,433,849 2,511,357.64 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 11/16/2011 Menice menice-generalna izjava
BEBENA gradbeništvo in prevozi d.o.o. Zgornje Pirniče 24G, 1215 MEDVODE ABANKA VIPA D.D. 1,211,005 791,662.31 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/9/2009 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, stanov.nepr.-notarski zapis, menice
BEBENA gradbeništvo in prevozi d.o.o. Zgornje Pirniče 24G, 1215 MEDVODE ABANKA VIPA D.D. 1,340,492 57,970.45 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/20/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
BETI TEKSTILNA INDUSTRIJA D.D. TOVARNIŠKA CESTA 002, 8330 METLIKA ABANKA VIPA D.D. 1,461,320 82,437.36 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 2/28/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BETI TEKSTILNA INDUSTRIJA D.D. TOVARNIŠKA CESTA 002, 8330 METLIKA ABANKA VIPA D.D. 1,500,708 96,987.58 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/22/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BETI TEKSTILNA INDUSTRIJA D.D. TOVARNIŠKA CESTA 002, 8330 METLIKA ABANKA VIPA D.D. 1,504,398 157,309.34 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/24/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BETI TEKSTILNA INDUSTRIJA D.D. TOVARNIŠKA CESTA 002, 8330 METLIKA ABANKA VIPA D.D. 1,515,462 1,355,259.62 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/7/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BETNAVA, TURIZEM, TISKARSTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, NAJEM, RAZISKOVANJE, FINANČNE IN DRUGE STORITVE D.O.O. - V STEČAJU STRELIŠKA CESTA 150, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,301,241 31,009.37 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/20/2010 Hipoteka, Menice, Patronatske izjave poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava, patronatska izjava
BETNAVA, TURIZEM, TISKARSTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, NAJEM, RAZISKOVANJE, FINANČNE IN DRUGE STORITVE D.O.O. - V STEČAJU STRELIŠKA CESTA 150, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,329,162 3,948,811.05 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/16/2010 Hipoteka, Menice, Patronatske izjave poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava, patronatska izjava
BIO PLINARNA, BRANKO ARNUŠ S.P. DOLIČ 42, 2253 DESTRNIK ABANKA VIPA D.D. 1,208,845 759,630.69 € 120 DP-Dolgor.kredit S.P. za osnovna sredstva 12/1/2009 Poroštvo, Hipoteka, Zastava premičnin, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
BIO PLINARNA, BRANKO ARNUŠ S.P. DOLIČ 42, 2253 DESTRNIK ABANKA VIPA D.D. 1,459,546 6,279,092.06 € 454 DK-SID vir raz.okolju prij.družbe in proiz.dec2011 3/15/2012 Poroštvo, Hipoteka, Zastava premičnin, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
BIO PLINARNA, BRANKO ARNUŠ S.P. DOLIČ 42, 2253 DESTRNIK ABANKA VIPA D.D. 1,492,160 320,438.65 € 234 KP - kratkoročni revolving kredit S.P. - NOMINALNA OBR.MERA 7/9/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 831,433 703.12 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 10/24/2006
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,052,292 20,973.96 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 9/5/2008 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,434,241 1,978.22 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 11/7/2011 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,439,871 90,372.23 € 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 11/28/2011 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,443,569 90,238.48 € 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 12/9/2011 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,468,588 93,326.57 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 4/5/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,476,254 192,423.10 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/4/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,493,329 12,747.70 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/13/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,499,289 211,962.22 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/31/2012 Hipoteka, Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,499,300 211,962.22 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 8/31/2012 Hipoteka, Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,503,391 100,118.62 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 9/10/2012 Hipoteka, Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,504,240 103,789.53 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 9/10/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,524,119 54,454.26 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 12/28/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,534,580 179,417.38 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 3/13/2013 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,536,362 309,157.36 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/2/2013 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CAFFE-TROPIC ŽALEC SAVINJSKA CESTA 087A, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,401,637 161,361.36 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 7/7/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
CAFFE-TROPIC ŽALEC SAVINJSKA CESTA 087A, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,450,670 12,884.41 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/12/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CARAT TECHNOLOGY D.O.O. Češča vas 40, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 916,234 2,848.03 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/10/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CARAT TECHNOLOGY D.O.O. Češča vas 40, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1,015,648 4,633.23 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/22/2008 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CARAT TECHNOLOGY D.O.O. Češča vas 40, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1,114,336 557,104.11 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/3/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CARAT TECHNOLOGY D.O.O. Češča vas 40, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 3,031,373 861,563.27 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 11/9/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 785,245 263,626.26 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 6/9/2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 848,212 2,244,862.86 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 12/29/2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 851,647 888,279.80 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 1/4/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 3,021,009 28,378.90 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 7/16/2004 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 3,024,580 129,672.37 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 2/10/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 3,035,271 268,903.54 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 4/24/2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,037,579 14,677.88 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 7/22/2008 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,043,943 142,374.02 € 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 8/11/2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,120,239 157,541.71 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/23/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,449,648 210,300.54 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 1/6/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,450,573 23,883.46 € 507 GA za plačilo carine - do 1 leta 1/10/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,459,457 5,257.52 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/21/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,487,302 60,979.44 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/22/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,494,660 85,509.15 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/27/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,502,565 123,025.84 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 9/7/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,509,411 104,483.91 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 10/8/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,048,414 1,042.34 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 4/9/2008
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,048,422 1,424.73 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 4/9/2008
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,142,151 4,174.92 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 4/21/2009
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,279,106 7,524.74 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 5/10/2010 Menice menice-generalna izjava
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,342,410 2,565.92 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 9/21/2010 Menice menice-generalna izjava
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,370,324 453,018.29 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 4/8/2011 Menice menice-generalna izjava
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,405,500 362,731.22 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 7/14/2011 Menice menice-generalna izjava
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,418,580 49,123.91 € 501 GA za vračilo avansa - do 1 leta 9/8/2011 Depoziti, Menice Depozit pri Abanki, menice-generalna izjava
CG INVEST, investiranje in upravljanje naložb, d.d.Ljubljana - v stečaju DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,427,172 4,148,704.47 € 238 KK DRUGIM FIN.ORG. OD 181 DO 1 LETA NOM.OBR.M. 10/14/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjoin vzdrževanje cest, d.d. LJUBLJANSKA CESTA 36, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1,550,748 12,278,968.67 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/1/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,171,275 3,578,373.52 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 8/18/2009 Jamstva, Cesija terjatev, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,171,283 6,580,416.71 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/18/2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,171,321 1,271,142.20 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 8/18/2009 Jamstva, Cesija terjatev, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,171,330 3,080,753.35 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/18/2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,250,280 2,034,387.00 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 6/29/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-navadna hipot., menice-generalna izjava
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,430,513 884,647.71 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/19/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,439,626 3,234,973.62 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/25/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,439,804 485,433.47 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/25/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,470,809 2,161,345.18 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/10/2012 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 791,121 63.74 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 6/22/2006
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 843,687 9,698.64 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/23/2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 843,709 9,920.25 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/23/2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 844,071 144,062.72 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/23/2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 844,306 8,859.86 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/23/2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 845,493 24,338.99 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/23/2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 869,538 568,082.11 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 3/2/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 938,920 26,856.64 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/20/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 974,200 128,093.31 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/20/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 981,435 4,379.44 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/20/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 994,731 5,510.44 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/20/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,024,981 9,648.85 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/20/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,036,866 2,371.25 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/17/2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,036,874 2,137.09 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/17/2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,051,911 19,705.05 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/17/2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,055,330 3,012.01 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/17/2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,062,220 18,428.05 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/17/2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,191,039 11,199.94 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/17/2009 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,194,135 6,387.86 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/12/2009 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,194,151 1,590,811.88 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/12/2009 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,214,284 8,829.36 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 12/4/2009 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,214,292 2,346,600.78 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 12/4/2009 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,218,557 4,258.90 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/17/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,274,546 2,549.20 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/17/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,289,004 4,219.84 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/22/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,296,892 233,379.90 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 6/22/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,298,666 74,218.16 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 6/22/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,303,660 130,168.88 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 6/22/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,317,555 18,019.13 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/22/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,317,628 18,068.61 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/22/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,335,006 4,779.25 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 10/21/2010 Depoziti, Hipoteka, Menice Depozit pri Abanki, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,376,683 26,579.32 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 6/22/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,402,943 40,544.81 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 7/4/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,462,911 43,620.68 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 7/4/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,463,420 58,949.94 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 7/4/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,475,070 637,117.84 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/30/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,475,274 2,839,369.78 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/30/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvoin druge poslovne storitve ULICA 15. MAJA 014, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,442,724 1,796,842.89 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/9/2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvoin druge poslovne storitve ULICA 15. MAJA 014, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,553,518 4,923,968.68 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/23/2013 Cesija terjatev, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija z ved.dolž.in notar.zapisom, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,013,203 163,150.98 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 5/15/2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,077,872 43,388.60 € 158 DK-za investicije z garancijo Slov.podj.sklada s subvencijam 11/20/2008 Garancije, Hipoteka GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-maksimal.hipot
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,084,895 5,316.65 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 12/15/2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,106,619 9,136.49 € 248 KK- okv. kredit za VISA kartico (NOM.OM) 3/3/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,157,841 143,293.16 € 185 DK-za invest. z gar. Slov.podj.sklada s subv.OM-2009 5/8/2009 Garancije, Hipoteka, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,397,214 181,216.16 € 439 DK-za ivesticije SID vir oktober 2010 6/20/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,423,819 271,792.07 € 433 DK-za investicije-vir SID MSP 2010 9/26/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,509,365 151,943.56 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/10/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,513,907 30,401.87 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 11/13/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,529,315 100,500.00 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 1/23/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,534,459 100,861.07 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 3/15/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,534,483 70,906.21 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/15/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
DAIMOND trgovina in zastopanje d.d. - v stečaju ŽNIDARČIČEVA ULICA 19, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI ABANKA VIPA D.D. 1,185,462 2,131,736.10 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/17/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
DAIMOND trgovina in zastopanje d.d. - v stečaju ŽNIDARČIČEVA ULICA 19, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI ABANKA VIPA D.D. 3,018,148 561,057.65 € 006 Dolgoročni kredit iz LDP-EUR 1/15/2004 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
DELIKATESA trgovina, proizvodnja in gostinstvo, d.d. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,330,152 181,055.07 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/17/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
DELIKATESA trgovina, proizvodnja in gostinstvo, d.d. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,419,595 434,466.90 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/16/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
DELIKATESA trgovina, proizvodnja in gostinstvo, d.d. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,444,301 296,821.18 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/14/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
DELO - REVIJE LJUBLJANA- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,173,308 1,273,498.31 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/11/2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
DELO - REVIJE LJUBLJANA- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,324,829 4,030.82 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/29/2010 Depoziti, Poroštvo, Menice Depozit pri Abanki, Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
DELO - REVIJE LJUBLJANA- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,343,300 994.58 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/29/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
DELO - REVIJE LJUBLJANA- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,374,788 936,561.03 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/26/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
DELO - TČR d.o.o. BRNČIČEVA ULICA 31, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 1,483,021 1,075,142.89 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/8/2012 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
DELO - TČR d.o.o. BRNČIČEVA ULICA 31, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 1,547,860 200,513.94 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 6/26/2013 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
DELO - TČR d.o.o. BRNČIČEVA ULICA 31, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 3,041,409 1,587,968.84 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 11/23/2006 Poroštvo, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
DELO PRODAJA D.D. LJUBLJANA DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,530,410 2,275,460.07 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/26/2013 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
DERMA TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. - v stečaju OPEKARNIŠKA CESTA 15A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,299,476 1,430,011.98 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 8/25/2010 Zastava terjatev, Hipoteka, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
DINO D.O.O. - v stečaju CESTA NA OSTROŽNO 78A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,453,475 7,990.75 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/19/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
DINO D.O.O. - v stečaju CESTA NA OSTROŽNO 78A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,497,693 566,405.66 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/24/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
DINO D.O.O. - v stečaju CESTA NA OSTROŽNO 78A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 3,028,526 165,606.20 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 7/8/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1,185,365 73,999.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/18/2009 Poroštvo, Zastava terjatev, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice
DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1,216,724 66,677.90 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 12/15/2009 Menice menice
DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1,249,967 66,266.85 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/25/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice
DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1,274,295 45,000.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/1/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice
DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1,305,140 131,639.47 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 8/31/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava premičnin Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom
DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1,315,552 81,000.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/30/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice
DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1,331,027 82,352.36 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/22/2010 Zastava premičnin premič.-pogodba z notar.zapisom
DURAL PROIZVODNO PODJETJE D.O.O. - V STEČAJU CELJSKA CESTA 039, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1,361,155 6.83 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/7/2011 Menice menice-generalna izjava
DURAL PROIZVODNO PODJETJE D.O.O. - V STEČAJU CELJSKA CESTA 039, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1,415,557 209,563.60 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/26/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
DURAL PROIZVODNO PODJETJE D.O.O. - V STEČAJU CELJSKA CESTA 039, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1,416,952 42,247.78 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/2/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D. DALMATINOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,429,949 14,434,268.31 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 11/3/2011 Vrednostni papirji, Hipoteka, Hipoteka, Menice Tržne delnice podjetij, poslov.nepr.-notarski zapis, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D. DALMATINOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,497,871 7,982,323.16 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/2/2012 Vrednostni papirji, Hipoteka, Hipoteka, Menice Tržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D. DALMATINOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,497,898 2,577,620.02 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/2/2012 Vrednostni papirji, Hipoteka, Hipoteka, Menice Tržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
E.T.C. D.O.O. BRATUŽEVA ULICA 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI ABANKA VIPA D.D. 1,524,216 882,250.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/24/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Deleži v kapitalu, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice
ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o. BEGUNJE NA GORENJSKEM 001, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM ABANKA VIPA D.D. 1,273,833 4,039,628.04 € 425 DK-sindicirani krediti za ostale namene 5/26/2010 Poroštvo, Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ELEKTROSERVISI, energetika, merilni labaratorij innepremičnine, d.d. DOBRAVE 6, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1,373,030 6,241,663.94 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 4/7/2011 Poroštvo, Vrednostni papirji, Zastava terjatev, Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ELEKTROSERVISI, energetika, merilni labaratorij innepremičnine, d.d. DOBRAVE 6, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1,540,378 857,955.87 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/30/2013
ELRO, D.O.O., LJUBLJANA- v stečaju TRŽAŠKA CESTA 122, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,059,629 624.18 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/25/2008
ELRO, D.O.O., LJUBLJANA- v stečaju TRŽAŠKA CESTA 122, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,086,723 62,357.33 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/12/2008
ELRO, D.O.O., LJUBLJANA- v stečaju TRŽAŠKA CESTA 122, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,114,360 66,250.93 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/11/2009
ELRO, D.O.O., LJUBLJANA- v stečaju TRŽAŠKA CESTA 122, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,150,553 742,025.12 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/10/2009 Jamstva, Poroštvo, Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ELVEL, ELEKTROSTROJNI INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O PREŠERNOVA C. 1A, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,171,526 41,186.09 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 8/10/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ELVEL, ELEKTROSTROJNI INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O PREŠERNOVA C. 1A, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,171,542 76,031.25 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/10/2009 Poroštvo, Vrednostni papirji, Zastava terjatev, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ELVEL, ELEKTROSTROJNI INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O PREŠERNOVA C. 1A, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,569,171 4,571,738.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/25/2013 Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
EMO-TECH D.O.O. LOČICA OB SAVINJI 49 C, 3313 POLZELA ABANKA VIPA D.D. 933,201 303,792.82 € 167 Dolgoročni MSP SID banka - 2007 9/6/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EMO-TECH D.O.O. LOČICA OB SAVINJI 49 C, 3313 POLZELA ABANKA VIPA D.D. 939,390 190,228.29 € 167 Dolgoročni MSP SID banka - 2007 9/26/2007 Jamstva, Poroštvo, Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EMO-TECH D.O.O. LOČICA OB SAVINJI 49 C, 3313 POLZELA ABANKA VIPA D.D. 1,176,455 307,968.60 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 9/15/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EMO-TECH D.O.O. LOČICA OB SAVINJI 49 C, 3313 POLZELA ABANKA VIPA D.D. 1,176,471 621,735.89 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 9/15/2009 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EMO-TECH D.O.O. LOČICA OB SAVINJI 49 C, 3313 POLZELA ABANKA VIPA D.D. 1,564,927 2,743,690.35 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/25/2013 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EMONA - FARMA IHAN DRUŽBA POOBLAŠČENKA, D.D. BREZNIKOVA C. 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 1,303,252 7,182,304.71 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/13/2010 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,190,369 26,957.90 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/14/2009 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,190,377 32,760.00 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/14/2009 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,204,122 884,703.17 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 11/12/2009 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,213,059 927,255.28 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 12/7/2009 Menice menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,218,379 6,266,320.34 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 12/21/2009 Menice menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,233,386 9,879,557.37 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 2/5/2010 Menice menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,294,423 447,784.04 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 8/12/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,303,520 22,695.83 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/24/2010 Menice menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,341,618 7,965.28 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/4/2011 Menice menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,348,850 718.45 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 2/4/2011 Menice menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,360,841 576,358.27 € 520 GA za vračilo avansa - nad 1 leto 4/1/2011 Menice menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,381,474 125,884.84 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 8/4/2010 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,392,883 639,400.38 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 6/24/2011 Menice menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,396,064 18,561.83 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 8/3/2010 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,409,310 320,645.93 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 8/2/2011 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,415,930 1,273,230.99 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/26/2011 Menice menice-generalna izjava
EPI-PACK Consulting, oprema in materializa pakiranje d.o.o. - v stečaju MIREN 137 B, 5291 MIREN ABANKA VIPA D.D. 1,131,869 5,866.78 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/17/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA GOOD trgovina, storitve d.o.o. Prešernova 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,261,177 176,915.81 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 4/23/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA GOOD trgovina, storitve d.o.o. Prešernova 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,261,207 343,424.57 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 4/23/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA GOOD trgovina, storitve d.o.o. Prešernova 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,425,188 64,177.94 € 433 DK-za investicije-vir SID MSP 2010 9/29/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA GOOD trgovina, storitve d.o.o. Prešernova 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,498,576 125,205.87 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 8/7/2012 Jamstva, Poroštvo, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,234,161 537,345.30 € 185 DK-za invest. z gar. Slov.podj.sklada s subv.OM-2009 2/5/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,425,110 121,568.01 € 433 DK-za investicije-vir SID MSP 2010 9/30/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,507,818 415,667.23 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 10/3/2012 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,514,954 425,805.19 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 11/2/2012 Garancije, Hipoteka GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-maksimal.hipot
ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,533,584 278,535.00 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 3/6/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,536,214 287,806.50 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 3/22/2013 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,548,077 121,007.02 € 126 DK-za investicije vir SID/EIB-SME 6/14/2013 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA, družba za upravljanje, financiranje in storitve,d.o.o. PREŠERNOVA CESTA 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,490,311 271,446.32 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/5/2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA, družba za upravljanje, financiranje in storitve,d.o.o. PREŠERNOVA CESTA 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,517,082 1,948,040.64 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/13/2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA, družba za upravljanje, financiranje in storitve,d.o.o. PREŠERNOVA CESTA 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,517,104 1,688,198.02 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/13/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ERA, družba za upravljanje, financiranje in storitve,d.o.o. PREŠERNOVA CESTA 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,517,112 853,044.79 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/31/2012 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,212,303 47,688.97 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 11/30/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,212,354 91,725.31 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 11/30/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,469,150 219,499.15 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 3/28/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,469,665 412,579.53 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/12/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,482,696 215,050.23 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/5/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,493,191 237,360.43 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/17/2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,505,432 186,317.51 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/14/2012 Poroštvo, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
EURO FOTO, D.O.O.,KRANJ Poslovna cona A 20, 4208 ŠENČUR ABANKA VIPA D.D. 1,351,168 1,667,850.07 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 1/20/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EURO FOTO, D.O.O.,KRANJ Poslovna cona A 20, 4208 ŠENČUR ABANKA VIPA D.D. 1,524,500 141,893.44 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/18/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EURO FOTO, D.O.O.,KRANJ Poslovna cona A 20, 4208 ŠENČUR ABANKA VIPA D.D. 1,555,871 83,030.13 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 8/9/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 763,012 27.00 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 3/27/2006
EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1,239,821 8,805.17 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 2/16/2010 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1,239,856 212,694.60 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 2/16/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1,342,355 54,130.31 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 12/23/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1,382,799 146,990.52 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 5/27/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1,437,259 55,623.82 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 11/18/2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1,480,723 88,531.71 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 5/21/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 5, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,433,237 1,049.27 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/7/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 5, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,475,886 205,151.83 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/4/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,478,133 31,981.86 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/15/2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,485,849 213,212.49 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/8/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,492,268 319,818.74 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/29/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,492,284 271,845.95 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/6/2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,495,038 801,692.49 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/20/2012 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,506,641 325,059.32 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 9/26/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,515,705 353,884.33 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/9/2012 Poroštvo, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
F2M, trgovina in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. -V STEČAJU Kuršinci 3, 9243 MALA NEDELJA ABANKA VIPA D.D. 1,223,488 15,199.29 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/5/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
F2M, trgovina in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. -V STEČAJU Kuršinci 3, 9243 MALA NEDELJA ABANKA VIPA D.D. 1,223,720 292,197.48 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/31/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
F2M, trgovina in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. -V STEČAJU Kuršinci 3, 9243 MALA NEDELJA ABANKA VIPA D.D. 1,277,480 101,085.83 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/11/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
F2M, trgovina in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. -V STEČAJU Kuršinci 3, 9243 MALA NEDELJA ABANKA VIPA D.D. 1,277,677 118,845.11 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/11/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
F2M, trgovina in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. -V STEČAJU Kuršinci 3, 9243 MALA NEDELJA ABANKA VIPA D.D. 1,391,194 35,797.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/10/2011 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
FACTOR družba za svetovanje, trgovino in leasing, d.o.o. -v stečaju TIVOLSKA CESTA 48, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,369,237 168,926.66 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/4/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
FARME IHAN - MPR, MESNA PROIZVODNJAIN RAZSEKOVALNICA D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 15, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1,358,014 678,116.31 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/28/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
FARME IHAN d.d. BREZNIKOVA 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 459,739 1,278,499.96 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 11/11/2003 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
FARME IHAN d.d. BREZNIKOVA 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 1,037,501 5,300,209.80 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 7/18/2008 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis
FARME IHAN d.d. BREZNIKOVA 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 1,232,738 546,583.11 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 2/5/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FARME IHAN d.d. BREZNIKOVA 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 1,232,797 581,043.90 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 2/5/2010 Menice menice-generalna izjava
FARME IHAN d.d. BREZNIKOVA 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 3,042,499 6,350,806.43 € 006 Dolgoročni kredit iz LDP-EUR 12/20/2006 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FIBET trgovina z lesom d.o.o. OIC - HRPELJE 8, 6240 KOZINA ABANKA VIPA D.D. 922,676 491,706.10 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 8/6/2007 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FIBET trgovina z lesom d.o.o. OIC - HRPELJE 8, 6240 KOZINA ABANKA VIPA D.D. 1,404,857 123,711.40 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/15/2011 Menice menice-generalna izjava
FIBET trgovina z lesom d.o.o. OIC - HRPELJE 8, 6240 KOZINA ABANKA VIPA D.D. 1,440,292 680,167.94 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/30/2011 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FIDINA, finančne in nepremičninske storitv d.o.o.- v stečaju DUNAJSKA C.22, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,213,202 5,788,823.14 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/8/2009 Menice menice-generalna izjava
FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 1/F, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,232,533 2,504.48 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 2/9/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 1/F, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,232,550 45,555.52 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 2/9/2010 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis
FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 1/F, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,320,980 96,417.93 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 10/18/2010 Zastava terjatev, Menice zastava terjatev do RS, menice-generalna izjava
FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 1/F, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,398,121 531,480.56 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 6/28/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FINETOL D.D. - V STEČAJU ŠKOFJA VAS 39, 3211 ŠKOFJA VAS ABANKA VIPA D.D. 1,388,258 14,439,099.41 € 239 KK-drugim finančnim organizacijam od 91 do 180 dni 5/31/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,105,779 6,263.84 € 248 KK- okv. kredit za VISA kartico (NOM.OM) 3/9/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,105,981 464.00 € 184 DK-za ost.namene SID vir-obveznice II.del 366 dni-3 leta 2/11/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,143,050 1,038.58 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/21/2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,155,040 103,319.13 € 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 6/19/2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,196,553 832.18 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/15/2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,196,596 108,448.01 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/15/2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,260,685 79,992.18 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 4/23/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,282,131 22.35 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/21/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,313,525 19,315.62 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 9/27/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,355,562 576.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/17/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,355,635 1,850.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/17/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,374,494 218,535.73 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/20/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,378,040 202,133.78 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/21/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,390,287 218,011.83 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/1/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,391,461 163,489.74 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/3/2011 Poroštvo, Zastava terjatev, Menice Solidarno poroštvo, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,392,956 155,715.20 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/20/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,418,840 64,923.82 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/8/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,419,730 164,473.69 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/9/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,420,844 216,299.43 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/20/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,448,803 158,916.08 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/29/2011 Poroštvo Solidarno poroštvo
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,448,838 215,996.69 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/30/2011 Poroštvo Solidarno poroštvo
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,451,677 191,710.55 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/13/2012 Poroštvo Solidarno poroštvo
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1,452,053 129,192.87 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/13/2012 Poroštvo Solidarno poroštvo
FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 3,040,690 110,977.86 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 10/25/2006 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,175,556 2,744.43 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 8/21/2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,175,645 157,908.13 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/21/2009 Poroštvo, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,209,515 3,531.39 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 11/20/2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,209,540 294,523.72 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 11/20/2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,370,090 6,559.61 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/31/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,403,443 445,669.17 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/15/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,412,183 227,508.65 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/10/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,415,506 207,954.19 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/26/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,432,974 232,577.18 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/28/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,439,359 204,382.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/24/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,441,876 220,006.80 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/2/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,447,670 87,710.45 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/23/2011 Poroštvo, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,447,688 205,588.04 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/23/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-navadna hipot., menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,449,273 208,939.32 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/5/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,449,338 176,329.33 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 1/6/2012 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,451,227 204,421.29 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/12/2012 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,476,114 319,476.58 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/3/2012 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FLAMMA DRUŽBA ZA TRGOVINO, STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju KAJUHOVA 32, 1000 LJUBJANA ABANKA VIPA D.D. 902,721 168,862.58 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 6/5/2007 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FLAMMA DRUŽBA ZA TRGOVINO, STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju KAJUHOVA 32, 1000 LJUBJANA ABANKA VIPA D.D. 1,522,345 431,712.35 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/24/2012 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FLOORING TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,362,577 1,084,754.92 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/18/2011 Poroštvo Solidarno poroštvo
FLOORING TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,368,885 2,646,894.25 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/29/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FLOORING TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,397,257 1,045,760.74 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/27/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FLOORING TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,410,008 176,962.08 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/3/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
FLOORING TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,448,510 525,108.60 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/22/2011 Menice menice-generalna izjava
FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,165,062 4,861.39 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/4/2009 Menice menice-generalna izjava
FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,165,585 445.13 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 8/5/2009 Jamstva, Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,165,615 271,176.88 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/5/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,197,304 280,079.10 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 10/28/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,210,602 329,767.36 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/26/2009 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,230,328 206,875.58 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/29/2010 Poroštvo, Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Tržne delnice podjetij, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FORI D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,171,569 318,979.33 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 8/12/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
FORI D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,171,585 590,182.54 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/10/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
FORI D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,437,003 99,491.43 € 442 DK regionalni in družbeni razvoj 11/15/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
FORI D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,478,249 1,103,698.95 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 5/8/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, zemljiški dolg-stan.neprem., menice-generalna izjava
FORI D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,564,293 6,226,233.10 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/25/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
FORI SKUPINA, D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,548,581 896,253.88 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/24/2013 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
G-M &M GROSUPLJE BRVACE 011, 1290 GROSUPLJE ABANKA VIPA D.D. 1,172,689 61,256.46 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 9/8/2009 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
G-M &M GROSUPLJE BRVACE 011, 1290 GROSUPLJE ABANKA VIPA D.D. 1,172,697 149,972.69 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 9/8/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
G-M &M GROSUPLJE BRVACE 011, 1290 GROSUPLJE ABANKA VIPA D.D. 1,314,777 2,566,333.24 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 10/4/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
G-M &M GROSUPLJE BRVACE 011, 1290 GROSUPLJE ABANKA VIPA D.D. 1,355,422 50,446.13 € 439 DK-za ivesticije SID vir oktober 2010 2/15/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
G-M &M GROSUPLJE BRVACE 011, 1290 GROSUPLJE ABANKA VIPA D.D. 1,503,014 253,942.87 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/28/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
G-M &M GROSUPLJE BRVACE 011, 1290 GROSUPLJE ABANKA VIPA D.D. 1,556,096 232,603.65 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 8/12/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GABERŠEK STANISLAVA S.P. GDS-TRADE ŠEŠČE 13A, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,020,196 130,071.04 € 120 DP-Dolgor.kredit S.P. za osnovna sredstva 5/30/2008 Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis
GABERŠEK STANISLAVA S.P. GDS-TRADE ŠEŠČE 13A, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,044,575 238,971.33 € 158 DK-za investicije z garancijo Slov.podj.sklada s subvencijam 8/14/2008 Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis
GABERŠEK STANISLAVA S.P. GDS-TRADE ŠEŠČE 13A, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,496,417 65.62 € 246 KK- za fin.primanklj.giblj. sredstev-SP (NOM.OM) 7/25/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
GABERŠEK STANISLAVA S.P. GDS-TRADE ŠEŠČE 13A, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,567,322 179,775.21 € 123 DP- Ostali dolg.krediti samost.podjetnikom 11/28/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
GALEX, PROIZVODNJA IN PROMET S FARMACEVTSKIMI IN DRUGIMI PROIZVODID.D. TIŠINSKA ULICA 029 G, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1,429,930 142,536.22 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/18/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
GALEX, PROIZVODNJA IN PROMET S FARMACEVTSKIMI IN DRUGIMI PROIZVODID.D. TIŠINSKA ULICA 029 G, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1,446,118 232,414.73 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/20/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
GALEX, PROIZVODNJA IN PROMET S FARMACEVTSKIMI IN DRUGIMI PROIZVODID.D. TIŠINSKA ULICA 029 G, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1,461,460 232,591.64 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/24/2012 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
GALEX, PROIZVODNJA IN PROMET S FARMACEVTSKIMI IN DRUGIMI PROIZVODID.D. TIŠINSKA ULICA 029 G, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1,467,468 233,645.95 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/20/2012 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
GEOT D.O.O. - V STEČAJU DIMIČEVA 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,017,748 55,021.68 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 5/27/2008
GEOT D.O.O. - V STEČAJU DIMIČEVA 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,235,273 127,400.00 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 3/1/2010 Menice menice-generalna izjava
GEOT D.O.O. - V STEČAJU DIMIČEVA 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,279,793 2,233.78 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 6/16/2010 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
GEOT D.O.O. - V STEČAJU DIMIČEVA 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,367,005 50,000.00 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 3/25/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
GIZ GRADIS - v likvidaciji ŠMARTINSKA 134 A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 401,463 114,754.46 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 4/1/2003 Menice menice-generalna izjava
GIZ GRADIS - v likvidaciji ŠMARTINSKA 134 A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 446,130 11,135.05 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 9/4/2003 Menice menice-generalna izjava
GIZ GRADIS - v likvidaciji ŠMARTINSKA 134 A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 490,296 18,917.27 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 1/29/2004
GIZ GRADIS - v likvidaciji ŠMARTINSKA 134 A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,204,475 9,896.15 € 503 GA za odpravo napak v garancijskem roku - do 1 leta 11/11/2009 Menice menice-generalna izjava
GIZ GRADIS - v likvidaciji ŠMARTINSKA 134 A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,204,505 16,139.40 € 503 GA za odpravo napak v garancijskem roku - do 1 leta 11/11/2009 Menice menice-generalna izjava
GORIČANE MEDVODE LADJA 010, 1215 MEDVODE ABANKA VIPA D.D. 1,230,646 6,660,023.50 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 1/29/2010 Hipoteka, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
GORIČANE MEDVODE LADJA 010, 1215 MEDVODE ABANKA VIPA D.D. 1,390,473 12,729,884.44 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/6/2011 Depoziti, Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Depozit pri Abanki, Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
GORIČANE MEDVODE LADJA 010, 1215 MEDVODE ABANKA VIPA D.D. 1,415,077 2,121,469.01 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 9/2/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
GORIČANE MEDVODE LADJA 010, 1215 MEDVODE ABANKA VIPA D.D. 3,034,585 7,502,174.67 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 3/16/2006 Zastava premičnin, Menice premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
GORIŠKE OPEKARNE d.d. RENČE MERLJAKI 7, 5292 RENČE ABANKA VIPA D.D. 795,968 751,973.37 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 7/7/2006 Hipoteka, Hipoteka, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
GORIŠKE OPEKARNE d.d. RENČE MERLJAKI 7, 5292 RENČE ABANKA VIPA D.D. 1,190,580 439,003.07 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/7/2009 Jamstva, Hipoteka, Hipoteka, Zastava premičnin, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
GORIŠKE OPEKARNE d.d. RENČE MERLJAKI 7, 5292 RENČE ABANKA VIPA D.D. 1,190,601 816,640.04 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/7/2009 Hipoteka, Hipoteka, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
GORIŠKE OPEKARNE d.d. RENČE MERLJAKI 7, 5292 RENČE ABANKA VIPA D.D. 1,455,451 240,623.13 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 2/7/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GORIŠKE OPEKARNE d.d. RENČE MERLJAKI 7, 5292 RENČE ABANKA VIPA D.D. 1,483,080 1,131,223.74 € 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 6/5/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GORIŠKE OPEKARNE d.d. RENČE MERLJAKI 7, 5292 RENČE ABANKA VIPA D.D. 1,526,090 3,200.32 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 1/14/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GORIŠKE OPEKARNE d.d. RENČE MERLJAKI 7, 5292 RENČE ABANKA VIPA D.D. 1,540,327 171,200.81 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 4/25/2013 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GORIŠKE OPEKARNE d.d. RENČE MERLJAKI 7, 5292 RENČE ABANKA VIPA D.D. 1,573,152 281,577.81 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 12/17/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD d.d.,LJUBLJANA - v stečaju PODMILŠČAKOVA ULICA 024, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,012,061 141,156.39 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 5/12/2008
GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD d.d.,LJUBLJANA - v stečaju PODMILŠČAKOVA ULICA 024, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,213,610 325,936.88 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 9/15/2009
GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD d.d.,LJUBLJANA - v stečaju PODMILŠČAKOVA ULICA 024, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,248,545 461,638.41 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/22/2010 Menice menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,065,068 452.49 € 248 KK- okv. kredit za VISA kartico (NOM.OM) 10/10/2008 Menice menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,174,860 51,506.70 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 8/18/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,331,965 11,696.55 € 535 GA za zanesljivost plačila - nad 1 letom 11/23/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,332,120 57,094.77 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/23/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,332,139 83,566.56 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/23/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,368,311 5,750.00 € 528 GA - za odpravo napak za stanovanja 5/12/2010 Menice menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,384,244 20,790.90 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 9/3/2010 Menice menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,402,765 297,535.81 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/20/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,432,818 38,221.40 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 7/20/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,471,252 37,117.57 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 1/20/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,484,540 1,986,000.41 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 6/12/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,484,567 65,520.00 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 6/12/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,487,647 1,963,000.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/7/2012 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,514,539 173,742.57 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 7/25/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADBENO PODJETJE RADLJE D.D. - v stečaju MARIBORSKA CESTA 040, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,514,695 76,145.47 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 7/25/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADIS -ENERGOPLAN, Gradbene storitvein inženiring d.o.o. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,327,178 19,816,462.89 € 429 DK-sindicirani krediti za investicije 7/6/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, cesija z ved.dolž.in notar.zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,030,698 203,773.77 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 7/1/2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,038,761 62,014.34 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 7/17/2008
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,069,950 349,642.51 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 3/3/2008
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,116,266 6,088.46 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/11/2009 Cesija terjatev cesija brez ved.dolž.z notar zapisom
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,116,339 17,771.45 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/18/2009 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,116,924 7,733.33 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/12/2009 Cesija terjatev, Hipoteka cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,128,604 31,344.09 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/22/2009 Cesija terjatev, Hipoteka cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,134,620 294,771.32 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 4/23/2009 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,136,984 16,638.13 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 5/5/2009
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,144,820 75,729.54 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/29/2009 Cesija terjatev, Hipoteka cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,144,863 34,959.43 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/17/2009 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,144,979 29,746.53 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/18/2009 Cesija terjatev cesija brez ved.dolž.z notar zapisom
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,145,746 60,643.44 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 5/26/2009
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,146,955 74,662.07 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/2/2009 Cesija terjatev, Hipoteka cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,163,752 10,573.35 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/15/2009 Cesija terjatev, Hipoteka cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,167,391 24,692.51 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 8/10/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,167,405 3,384,518.75 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/10/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,179,187 10,770.53 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/28/2009 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,212,400 891,697.23 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/9/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,212,427 2,145,646.47 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/9/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.- v stečaju BUKOVŽLAK 71, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,239,295 297,981.47 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/24/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADIS SKUPINA G D.D. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 480,479 2,806,228.30 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/24/2003 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADIS SKUPINA G D.D. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 743,763 457,469.06 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/24/2006 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADIS SKUPINA G D.D. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 744,026 642,408.49 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/25/2006 Menice menice-generalna izjava
GRADIS SKUPINA G D.D. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,410,024 1,733,811.12 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/10/2011 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
GRADIS SKUPINA G D.D. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,410,423 1,421,133.42 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/8/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
HIMONT, INDUSTRIJSKA OPREMA, HIDRAVLIKA,STROJEGRADNJA, TRGOVINA, SERVIS, D.O.O. OTOČE 005 A, 4244 PODNART ABANKA VIPA D.D. 1,157,728 316,057.84 € 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 6/30/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice
HOTEL JELOVICA BLED, D.O.O. CESTA SVOBODE 005, 4260 BLED ABANKA VIPA D.D. 1,315,811 300,095.82 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 10/1/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
HOTEL JELOVICA BLED, D.O.O. CESTA SVOBODE 005, 4260 BLED ABANKA VIPA D.D. 1,440,691 184,986.05 € 126 DK-za investicije vir SID/EIB-SME 11/25/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
HOTEL JELOVICA BLED, D.O.O. CESTA SVOBODE 005, 4260 BLED ABANKA VIPA D.D. 1,452,703 34,987.32 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/19/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
HOTEL MARITA D.O.O. PORTOROŽ OBALA 89, 6320 PORTOROŽ ABANKA VIPA D.D. 852,007 2,239,321.24 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 1/15/2007 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
HOTEL MARITA D.O.O. PORTOROŽ OBALA 89, 6320 PORTOROŽ ABANKA VIPA D.D. 1,322,389 3,002.52 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/27/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
HOTEL MARITA D.O.O. PORTOROŽ OBALA 89, 6320 PORTOROŽ ABANKA VIPA D.D. 1,347,306 12,989.79 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/4/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
HOTEL MARITA D.O.O. PORTOROŽ OBALA 89, 6320 PORTOROŽ ABANKA VIPA D.D. 1,394,436 4,249.88 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/28/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
HOTEL MARITA D.O.O. PORTOROŽ OBALA 89, 6320 PORTOROŽ ABANKA VIPA D.D. 1,411,047 328.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/3/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
HOTEL MARITA D.O.O. PORTOROŽ OBALA 89, 6320 PORTOROŽ ABANKA VIPA D.D. 1,534,815 3,966,149.93 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/12/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
HOTELI BERNARDIN D.D. OBALA 002, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 594,989 248,810.76 € 115 DK-za trajna obratna sred. (pretvorba ob vstopu v EMU) 10/21/2004 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
HOTELI BERNARDIN D.D. OBALA 002, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 690,821 1,925,846.60 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 8/31/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
HOTELI BERNARDIN D.D. OBALA 002, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 854,387 130,400.00 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 1/16/2007 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-navadna hipot., menice
HOTELI BERNARDIN D.D. OBALA 002, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 1,000,799 140,000.00 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 4/10/2008 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
HOTELI BERNARDIN D.D. OBALA 002, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 1,133,977 1,710,000.00 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 4/20/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
HOTELI BERNARDIN D.D. OBALA 002, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 1,243,411 1,937,519.97 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 3/5/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
HOTELI BERNARDIN D.D. OBALA 002, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 1,371,649 2,250,000.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/11/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
HOTELI BERNARDIN D.D. OBALA 002, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 3,017,150 533,428.58 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 11/26/2003 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
IMOS d.d., Ljubljana Fajfarjeva ulica 33, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,341,006 515,055.13 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 11/2/2010 Menice menice-generalna izjava
IMOS d.d., Ljubljana Fajfarjeva ulica 33, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,425,676 28,395.73 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 3/8/2011 Menice menice-generalna izjava
IMOS d.d., Ljubljana Fajfarjeva ulica 33, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,522,574 7,962,403.41 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/21/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
IMOS d.d., Ljubljana Fajfarjeva ulica 33, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,534,190 112,099.81 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 3/15/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
IMOS d.d., Ljubljana Fajfarjeva ulica 33, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,535,137 405,889.57 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 1/31/2012 Menice menice-generalna izjava
IMOS-G,NEPREMIČNINE IN INŽENIRING, D.O.O. FAJFARJEVA ULICA 33, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,130,315 4,215,693.68 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/15/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
IMOS-G,NEPREMIČNINE IN INŽENIRING, D.O.O. FAJFARJEVA ULICA 33, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,249,460 547,561.38 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/30/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
IMPAKTA HOLDING D.O.O. LESKOVŠKOVA CESTA 9E, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,556,436 90,158.65 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 8/19/2013 Menice menice-generalna izjava
IMPAKTA HOLDING D.O.O. LESKOVŠKOVA CESTA 9E, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,029,549 202,711.72 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 8/23/2005 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-navadna hipot., menice-generalna izjava
IMPARO gradbeništvo in trgovina d.o.o. LESKOŠKOVA CESTA 9E, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,339,257 73,730.92 € 304 KK-za gradbene projekte 12/21/2010 Poroštvo, Zastava terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
IMPARO gradbeništvo in trgovina d.o.o. LESKOŠKOVA CESTA 9E, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,445,979 15,249,159.82 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/21/2011 Poroštvo, Zastava terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
INDA INŽENIRING D.O.O. TOVORNA UL. 9, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,220,896 119,826.48 € 167 Dolgoročni MSP SID banka - 2007 12/18/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
INDA INŽENIRING D.O.O. TOVORNA UL. 9, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,256,947 126,433.69 € 535 GA za zanesljivost plačila - nad 1 letom 4/19/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
INDA INŽENIRING D.O.O. TOVORNA UL. 9, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,302,671 98,755.82 € 126 DK-za investicije vir SID/EIB-SME 8/23/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
INDA INŽENIRING D.O.O. TOVORNA UL. 9, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,388,630 340.91 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 6/3/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
INDA INŽENIRING D.O.O. TOVORNA UL. 9, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,459,082 18,174.14 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/17/2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
INDA INŽENIRING D.O.O. TOVORNA UL. 9, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,468,022 410.05 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/23/2012 Zastava terjatev, Hipoteka, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
INDA INŽENIRING D.O.O. TOVORNA UL. 9, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,482,726 60,517.35 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 6/1/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
INSTALACIJE d.d. MONTAŽA IN TRGOVINA - v stečaju GORIŠKA CESTA 66, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 354,783 290,192.07 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/27/2001 Hipoteka, Menice, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice, menice-generalna izjava
INSTALACIJE d.d. MONTAŽA IN TRGOVINA - v stečaju GORIŠKA CESTA 66, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 369,187 200,358.55 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/31/2002 Hipoteka, Menice, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice, menice-generalna izjava
INSTALACIJE d.d. MONTAŽA IN TRGOVINA - v stečaju GORIŠKA CESTA 66, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 427,829 468,912.89 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/27/2003 Hipoteka, Menice, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice, menice-generalna izjava
INSTALACIJE d.d. MONTAŽA IN TRGOVINA - v stečaju GORIŠKA CESTA 66, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 805,203 264,219.65 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 7/27/2006 Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis
INSTALACIJE d.d. MONTAŽA IN TRGOVINA - v stečaju GORIŠKA CESTA 66, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 805,262 288,186.92 € 154 DK-dolgoročni krediti na podlagi obveznic ABA 08 7/27/2006 Hipoteka, Menice, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice, menice-generalna izjava
INSTALACIJE d.d. MONTAŽA IN TRGOVINA - v stečaju GORIŠKA CESTA 66, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 805,270 350,298.22 € 154 DK-dolgoročni krediti na podlagi obveznic ABA 08 7/27/2006 Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis
ISTRABENZ D.D. ZORE PERELLO GODINA 2, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,537,075 9,229,271.52 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 7/23/2008 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-notarski zapis, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice
ISTRABENZ D.D. ZORE PERELLO GODINA 2, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,537,091 6,283,138.17 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 7/23/2008 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-notarski zapis, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice
ISTRABENZ TURIZEM d.d.,turizem in storitve OBALA 33, 6320 PORTOROŽ ABANKA VIPA D.D. 1,190,040 1,192,869.12 € 319 KK-sindicirani za ostale namene 9/25/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-navadna hipot., menice-generalna izjava
IVA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, ENERGETSKI MANAGMENTIN TURIZEM, D.O.O. - V STEČAJU Cesta na Brdo 85, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,140,795 348,637.43 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/5/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
IVA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, ENERGETSKI MANAGMENTIN TURIZEM, D.O.O. - V STEČAJU Cesta na Brdo 85, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,323,830 182,842.95 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/26/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
JAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d.- v likvidaciji KOLODVORSKA 9A, 6257 PIVKA ABANKA VIPA D.D. 1,174,118 2,025,510.89 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 9/4/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
JAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d.- v likvidaciji KOLODVORSKA 9A, 6257 PIVKA ABANKA VIPA D.D. 1,258,214 26,925.55 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 4/30/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
JAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d.- v likvidaciji KOLODVORSKA 9A, 6257 PIVKA ABANKA VIPA D.D. 1,258,257 759,810.23 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 4/30/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPIS D.O.O. - v stečaju TEHARJE 1 B, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,134,329 517.02 € 248 KK- okv. kredit za VISA kartico (NOM.OM) 5/9/2009 Menice menice-generalna izjava
KAPIS D.O.O. - v stečaju TEHARJE 1 B, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,200,844 204,646.87 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 11/4/2009 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot
KAPIS D.O.O. - v stečaju TEHARJE 1 B, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,336,169 172,048.91 € 423 DK-za inv.TP z gar.Slov.podj.Skl. z ugodno OM-2010 11/2/2010 Garancije, Hipoteka, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
KAPIS D.O.O. - v stečaju TEHARJE 1 B, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,517,490 587,495.64 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 11/14/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPIS D.O.O. - v stečaju TEHARJE 1 B, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,545,981 294,629.92 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 5/21/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPIS D.O.O. - v stečaju TEHARJE 1 B, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,546,678 1,843,073.84 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/21/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,234,404 1,106.03 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 2/15/2010 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,234,412 69,245.96 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 2/15/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,237,756 351,277.83 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 3/3/2010 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,410,806 107.33 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/8/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,419,048 1,355.96 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/20/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,457,217 182,027.37 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/10/2012 Menice menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,461,079 9,501.03 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/1/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,461,710 177,007.75 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/8/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,464,787 228.80 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 3/16/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,486,977 92,521.61 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 6/18/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,497,162 82,554.81 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/7/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,504,029 328,065.72 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/5/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O. BEŽIGRAJSKA C.7, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,504,045 163,062.08 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/11/2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KER 12 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU D.O.O. - v stečaju BERGANTOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,209,221 27,804.96 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 12/1/2009 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot
KER 12 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU D.O.O. - v stečaju BERGANTOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,209,248 932,527.11 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 12/1/2009 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot
KER 12 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU D.O.O. - v stečaju BERGANTOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,223,607 5,700,869.94 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/31/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
KER 12 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU D.O.O. - v stečaju BERGANTOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,234,927 2,562.11 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 2/14/2010 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KER 12 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU D.O.O. - v stečaju BERGANTOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,234,935 109,158.62 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 2/14/2010 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KER 12 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU D.O.O. - v stečaju BERGANTOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,261,533 222,440.77 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 8/21/2009
KER 12 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU D.O.O. - v stečaju BERGANTOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,437,240 19,188.50 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 8/20/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
KER 12 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU D.O.O. - v stečaju BERGANTOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,465,376 3,253.44 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 8/20/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
KER 12 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU D.O.O. - v stečaju BERGANTOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,484,745 729,754.86 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/8/2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KER 12 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU D.O.O. - v stečaju BERGANTOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,043,770 979,974.23 € 021 TV Kratk.dev.kredit iz LDP - v USD, CHF 8/21/2008 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 905,887 27,819.41 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 6/13/2007 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 920,665 235,642.21 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 7/26/2007 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,013,718 524,236.15 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 5/22/2008 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,148,311 935,118.19 € 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 6/10/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,188,542 38,691.31 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/2/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,188,585 822,852.75 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/2/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,242,318 930.62 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/5/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,242,342 496,188.23 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 3/17/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,244,906 1,064,746.65 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/18/2010 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,257,404 1,094,380.01 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/23/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,282,077 397,368.33 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/21/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,312,618 299,097.43 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/22/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,312,790 283,599.03 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 9/24/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,361,643 141,635.53 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/4/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KEROS,proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina,d.o.o. Tržišče 12/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 3,030,202 396,597.91 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 9/23/2005 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KIOMATIC DRUŽBA ZA PROIZVODNJO,TRGOVINO,POSREDNIŠTVO,PROMET,GOSTINSTVO,NAJEM IN STORITVE D.O.O. VODNIKOVA CESTA 211, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,170,899 289,993.52 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/10/2009 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
KIOMATIC DRUŽBA ZA PROIZVODNJO,TRGOVINO,POSREDNIŠTVO,PROMET,GOSTINSTVO,NAJEM IN STORITVE D.O.O. VODNIKOVA CESTA 211, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,235,451 132,796.12 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/12/2010 Poroštvo, Menice, Menice Solidarno poroštvo, menice, menice-generalna izjava
KIOMATIC DRUŽBA ZA PROIZVODNJO,TRGOVINO,POSREDNIŠTVO,PROMET,GOSTINSTVO,NAJEM IN STORITVE D.O.O. VODNIKOVA CESTA 211, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,242,903 265,279.17 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/16/2010 Poroštvo, Menice, Menice Solidarno poroštvo, menice, menice-generalna izjava
KIOMATIC DRUŽBA ZA PROIZVODNJO,TRGOVINO,POSREDNIŠTVO,PROMET,GOSTINSTVO,NAJEM IN STORITVE D.O.O. VODNIKOVA CESTA 211 , 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,259,881 132,382.79 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/28/2010
KIOMATIC DRUŽBA ZA PROIZVODNJO,TRGOVINO,POSREDNIŠTVO,PROMET,GOSTINSTVO,NAJEM IN STORITVE D.O.O. VODNIKOVA CESTA 211, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,309,161 37,048.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/10/2010 Poroštvo, Menice, Menice Solidarno poroštvo, menice, menice-generalna izjava
KIOMATIC DRUŽBA ZA PROIZVODNJO,TRGOVINO,POSREDNIŠTVO,PROMET,GOSTINSTVO,NAJEM IN STORITVE D.O.O. VODNIKOVA CESTA 211, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,343,718 103,318.11 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/29/2010 Poroštvo, Menice, Menice Solidarno poroštvo, menice, menice-generalna izjava
KLET BISTRICA D.O.O. - v stečaju VINARSKA ULICA 3, 2310 SLOVENSKA BISTRICA ABANKA VIPA D.D. 1,207,458 2,130.10 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 12/15/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KLET BISTRICA D.O.O. - v stečaju VINARSKA ULICA 3, 2310 SLOVENSKA BISTRICA ABANKA VIPA D.D. 1,207,466 101,994.64 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 12/15/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KLET BISTRICA D.O.O. - v stečaju VINARSKA ULICA 3, 2310 SLOVENSKA BISTRICA ABANKA VIPA D.D. 3,034,984 1,573,907.48 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 3/28/2006 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST PSIHOTERAPEVT MAG.HERMINA MERC KRPANOVA ULICA 19, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,537,784 666,821.27 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/4/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST PSIHOTERAPEVT MAG.HERMINA MERC KRPANOVA ULICA 19, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,565,494 13,119.24 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 10/2/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
KOROŠKE GRADNJE, družba za gradbeništvo, d.o.o.- v stečaju CELJSKA CESTA 7, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1,368,346 116,873.64 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 6/23/2010 Menice menice-generalna izjava
KOROŠKE GRADNJE, družba za gradbeništvo, d.o.o.- v stečaju CELJSKA CESTA 7, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1,419,722 582.34 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 7/1/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
KOROŠKE GRADNJE, družba za gradbeništvo, d.o.o.- v stečaju CELJSKA CESTA 7, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1,474,766 173,187.89 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/20/2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
KOVAL D.O.O. LOKA PRI ŽUSMU 9, 3223 LOKA PRI ŽUSMU ABANKA VIPA D.D. 1,173,472 3,857.74 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 8/20/2009 Jamstva, Cesija terjatev, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
KOVAL D.O.O. LOKA PRI ŽUSMU 9, 3223 LOKA PRI ŽUSMU ABANKA VIPA D.D. 1,173,499 90,510.73 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/20/2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
KOVAL D.O.O. LOKA PRI ŽUSMU 9, 3223 LOKA PRI ŽUSMU ABANKA VIPA D.D. 1,173,502 52,797.07 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 8/20/2009 Jamstva Jamstva RS-izrecna-na1.poziv
KOVAL D.O.O. LOKA PRI ŽUSMU 9, 3223 LOKA PRI ŽUSMU ABANKA VIPA D.D. 1,173,510 121,867.20 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/20/2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
KOVAL D.O.O. LOKA PRI ŽUSMU 9, 3223 LOKA PRI ŽUSMU ABANKA VIPA D.D. 1,422,197 43,970.11 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/7/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KOVAL D.O.O. LOKA PRI ŽUSMU 9, 3223 LOKA PRI ŽUSMU ABANKA VIPA D.D. 1,460,471 126,253.44 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/24/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KOVAL D.O.O. LOKA PRI ŽUSMU 9, 3223 LOKA PRI ŽUSMU ABANKA VIPA D.D. 1,460,978 67,929.68 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 2/24/2012 Zastava terjatev, Hipoteka, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KOVAL D.O.O. LOKA PRI ŽUSMU 9, 3223 LOKA PRI ŽUSMU ABANKA VIPA D.D. 1,475,592 172,877.54 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/25/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KOVINOPLASTIKA PISKAR MP D.O.O.- v stečaju GORENJSKA C.9, 1234 MENGEŠ ABANKA VIPA D.D. 1,369,938 410,492.02 € 439 DK-za ivesticije SID vir oktober 2010 4/14/2011 Hipoteka, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
KOVINOPLASTIKA PISKAR MP D.O.O.- v stečaju GORENJSKA C.9, 1234 MENGEŠ ABANKA VIPA D.D. 1,370,200 198,179.54 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/14/2011 Hipoteka, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
KOVINOPLASTIKA PISKAR MP D.O.O.- v stečaju GORENJSKA C.9, 1234 MENGEŠ ABANKA VIPA D.D. 1,377,582 1,687.28 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/14/2011 Hipoteka, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
KOVINOPLASTIKA PISKAR MP D.O.O.- v stečaju GORENJSKA C.9, 1234 MENGEŠ ABANKA VIPA D.D. 1,446,088 276,346.67 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/15/2011 Hipoteka, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
KOVINOTEHNA MKI D.O.O. - v stečaju PODBEVŠKOVA ULICA 15, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1,094,432 546,696.02 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 1/20/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
KOVINOTEHNA MKI D.O.O. - v stečaju PODBEVŠKOVA ULICA 15, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1,142,496 34,979.39 € 248 KK- okv. kredit za VISA kartico (NOM.OM) 5/20/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KOVINOTEHNA MKI D.O.O. - v stečaju PODBEVŠKOVA ULICA 15, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1,413,619 2,837.43 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/25/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KOVINOTEHNA MKI D.O.O. - v stečaju PODBEVŠKOVA ULICA 15, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1,417,002 5,851.89 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/8/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KOVINOTEHNA MKI D.O.O. - v stečaju PODBEVŠKOVA ULICA 15, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1,424,688 70,911.54 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/6/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KOVINOTEHNA MKI D.O.O. - v stečaju PODBEVŠKOVA ULICA 15, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1,466,275 931,402.94 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/20/2012 Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
KRANJSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA D.O.O. ZALOŠKA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,336,584 3,920,298.78 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/13/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
KRANJSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA D.O.O. ZALOŠKA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,516,833 647,104.11 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/7/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRANJSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA D.O.O. ZALOŠKA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,516,876 1,547,650.56 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/10/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRANJSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA D.O.O. ZALOŠKA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,516,965 2,517,137.93 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/16/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 541,800 15,337.74 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 5/24/2004
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 613,312 246,420.90 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 11/24/2004 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 646,318 17,936.66 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 3/16/2005 Depoziti Depozit pri Abanki
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 732,486 1,357,249.02 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/20/2005 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 1,200,780 1,832.01 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 11/10/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 1,200,828 1,015,012.98 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 11/10/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 1,200,852 1,781.10 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 11/10/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 1,200,860 409,106.59 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 11/10/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 1,307,703 130,000.00 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 9/7/2010 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 1,362,585 3,000.00 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 10/14/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 1,432,958 5,025.63 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/27/2011 Menice menice-generalna izjava
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 1,447,211 2,335,139.77 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/20/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 1,447,262 522,373.40 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/20/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRAŠKI ZIDAR D.D. - V STEČAJUPODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 3,028,046 344,717.03 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 6/16/2005 Zastava terjatev ZT do držav.skladov(posred.proračun.uporabniki)
KRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanjedružb, trgovino in posredništvo, d.d. Mariborska c. 46, 2352 SELNICA OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 952,672 82,395.37 € 167 Dolgoročni MSP SID banka - 2007 11/5/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
KRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanjedružb, trgovino in posredništvo, d.d. Mariborska c. 46, 2352 SELNICA OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,155,989 154,503.68 € 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 6/30/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
KRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanjedružb, trgovino in posredništvo, d.d. Mariborska c. 46, 2352 SELNICA OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,280,074 98,720.00 € 129 DK za investicije-vir SID december 2009 6/18/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-navadna hipot., menice-generalna izjava
KRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanjedružb, trgovino in posredništvo, d.d. Mariborska c. 46, 2352 SELNICA OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,280,090 337,835.24 € 306 KK vir SID december 2009 6/18/2010 Zastava terjatev, Hipoteka, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-navadna hipot., menice-generalna izjava
KRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanjedružb, trgovino in posredništvo, d.d. Mariborska c. 46, 2352 SELNICA OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,318,691 392,254.03 € 433 DK-za investicije-vir SID MSP 2010 10/21/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-navadna hipot., menice-generalna izjava
KRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanjedružb, trgovino in posredništvo, d.d. Mariborska c. 46, 2352 SELNICA OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,427,903 226.29 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 10/10/2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
KRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanjedružb, trgovino in posredništvo, d.d. Mariborska c. 46, 2352 SELNICA OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,517,015 736,414.33 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/20/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LESIMPEX Proizvodnja žaganega lesa in končnih lesenihizdelkov d.o.o.- v stečaju OREHOVLJE 2F, 5291 MIREN ABANKA VIPA D.D. 742,457 137,329.37 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 1/20/2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
LESIMPEX Proizvodnja žaganega lesa in končnih lesenihizdelkov d.o.o.- v stečaju OREHOVLJE 2F, 5291 MIREN ABANKA VIPA D.D. 796,506 50,442.69 € 115 DK-za trajna obratna sred. (pretvorba ob vstopu v EMU) 7/11/2006
LESNINA INŽENIRING D.D. LJUBLJANA PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 995,860 3,097,804.80 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/28/2008 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
LESNINA INŽENIRING D.D. LJUBLJANA PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,403,168 442,540.73 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/18/2011 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LESNINA INŽENIRING D.D. LJUBLJANA PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,407,970 2,206,173.68 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/12/2011 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LION STYLE PROIZVODNJA, TRGOVINAIN OBLIKOVANJE D.O.O., KAMNIK - v stečaju STELETOVA CESTA 8, 1241 KAMNIK ABANKA VIPA D.D. 1,155,296 268,827.27 € 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 6/19/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis, menice
LION STYLE PROIZVODNJA, TRGOVINAIN OBLIKOVANJE D.O.O., KAMNIK - v stečaju STELETOVA CESTA 8, 1241 KAMNIK ABANKA VIPA D.D. 1,155,334 384,394.93 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 6/19/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis, menice
LION STYLE PROIZVODNJA, TRGOVINAIN OBLIKOVANJE D.O.O., KAMNIK - v stečaju STELETOVA CESTA 8, 1241 KAMNIK ABANKA VIPA D.D. 1,234,048 23,166.46 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 2/1/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, menice
LION STYLE PROIZVODNJA, TRGOVINAIN OBLIKOVANJE D.O.O., KAMNIK - v stečaju STELETOVA CESTA 8, 1241 KAMNIK ABANKA VIPA D.D. 1,244,817 55,796.61 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/10/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija z ved.dolž.brez notar.zapisa, menice
LION STYLE PROIZVODNJA, TRGOVINAIN OBLIKOVANJE D.O.O., KAMNIK - v stečaju STELETOVA CESTA 8, 1241 KAMNIK ABANKA VIPA D.D. 1,376,691 238,235.65 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 4/14/2011 Poroštvo, Zastava terjatev, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice
LITIJSKA MESARIJA D.D. - v stečaju SLATNA 1, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI ABANKA VIPA D.D. 889,156 968,551.92 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 4/26/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
LITIJSKA MESARIJA D.D. - v stečaju SLATNA 1, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI ABANKA VIPA D.D. 1,296,671 4,931.02 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 7/30/2010 Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
LITIJSKA MESARIJA D.D. - v stečaju SLATNA 1, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI ABANKA VIPA D.D. 1,296,973 245,413.62 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/30/2010 Poroštvo, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
LITIJSKA MESARIJA D.D. - v stečaju SLATNA 1, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI ABANKA VIPA D.D. 1,341,375 490,149.06 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 12/24/2010 Poroštvo, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
LITIJSKA MESARIJA D.D. - v stečaju SLATNA 1, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI ABANKA VIPA D.D. 3,027,260 138,213.83 € 006 Dolgoročni kredit iz LDP-EUR 5/17/2005 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,269,399 1,584,394.01 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 5/18/2010 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice bank, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,314,289 384,209.46 € 183 DK-za investicije SID vir-obveznice II.del 366 dni-3 leta 9/27/2010 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice bank, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,391,631 905,368.11 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/3/2011 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice bank, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,425,242 1,537,376.33 € 189 DK-za ostale namene SID vir-junij 2009 10/12/2011 Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Netržne delnice bank, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,428,608 822,891.56 € 306 KK vir SID december 2009 10/11/2011 Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Netržne delnice bank, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,432,338 2,086,531.64 € 189 DK-za ostale namene SID vir-junij 2009 11/4/2011 Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Netržne delnice bank, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,438,808 6,893,171.02 € 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 11/29/2011 Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Netržne delnice bank, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,453,076 825,852.22 € 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 1/20/2012 Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Netržne delnice bank, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,473,697 1,225,371.19 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 4/23/2012 Garancije, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Zavaroval.polica SID(posred.jamstvo države), cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,474,669 311,521.47 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 4/23/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,521,527 33,589.35 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 3/6/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ JEKLO, IZDELAVA KAKOVOSTNIH JEKLENIH ULITKOV D.O.O. LITOSTROJSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,533,444 41,807.47 € 501 GA za vračilo avansa - do 1 leta 3/6/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ RAVNE D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE ABANKA VIPA D.D. 806,927 85,043.39 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 8/17/2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
LITOSTROJ RAVNE D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE ABANKA VIPA D.D. 905,461 227,976.22 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/12/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
LITOSTROJ RAVNE D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE ABANKA VIPA D.D. 907,952 1,584,272.71 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/20/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ RAVNE D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE ABANKA VIPA D.D. 948,780 564,139.35 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/23/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
LITOSTROJ RAVNE D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE ABANKA VIPA D.D. 1,485,253 330,629.13 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 6/11/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ RAVNE D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE ABANKA VIPA D.D. 1,487,485 330,873.70 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/15/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LITOSTROJ RAVNE D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE ABANKA VIPA D.D. 1,522,329 1,120,685.85 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/9/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LIZ-INŽENIRING, d.d., Ljubljana - v stečaju VURNIKOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 712,841 902,024.23 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/28/2005 Menice menice-generalna izjava
LIZ-INŽENIRING, d.d., Ljubljana - v stečaju VURNIKOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,204,599 277,912.90 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 11/30/2009 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LIZ-INŽENIRING, d.d., Ljubljana - v stečaju VURNIKOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,222,139 330,390.70 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/13/2010 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LIZ-INŽENIRING, d.d., Ljubljana - v stečaju VURNIKOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,222,201 2,284.19 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/13/2010 Menice menice-generalna izjava
LIZ-INŽENIRING, d.d., Ljubljana - v stečaju VURNIKOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,228,269 164,337.40 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 1/22/2010 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
LIZ-INŽENIRING, d.d., Ljubljana - v stečaju VURNIKOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,289,292 178,352.23 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/12/2010 Menice menice-generalna izjava
LOHNKO-INŽENIRING D.O.O.- v stečaju CESTA V GORICE 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,523,104 555,221.54 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/13/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
LOHNKO-INŽENIRING D.O.O.- v stečaju CESTA V GORICE 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,534,467 201,664.12 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 3/15/2013 Menice menice-generalna izjava
LOHNKO-INŽENIRING D.O.O.- v stečaju CESTA V GORICE 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,534,947 131,043.61 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/25/2013 Menice menice-generalna izjava
LOHNKO-INŽENIRING D.O.O.- v stečaju CESTA V GORICE 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,541,790 67,348.68 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/15/2013 Zastava zalog, Menice zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
LOHNKO-INŽENIRING D.O.O.- v stečaju CESTA V GORICE 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,548,760 201,711.10 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/19/2013 Zastava zalog, Menice zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
M.A. & L. D.O.O. - v stečaju V MURGLAH 67 A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 809,721 467,935.77 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 8/22/2006 Zastava zalog, Menice zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice
M.A. & L. D.O.O. - v stečaju V MURGLAH 67 A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 886,505 122,157.43 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 4/20/2007 Menice menice
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 787,744 20,233.60 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 6/13/2006
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 796,000 25.04 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 6/30/2006
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 812,277 22,382.16 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 8/29/2006 Hipoteka, Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,129,511 8,506.27 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/24/2009 Hipoteka, Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,174,800 93,339.36 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/25/2009
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,194,062 1,906.71 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/9/2009 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,194,089 240,112.91 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/9/2009 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,215,663 229.63 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 12/14/2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,252,178 8,505.55 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/12/2010 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,252,356 2,579.04 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/12/2010 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,283,073 166,372.84 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/24/2010 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAB TRANSPORT D.O.O. - V STEČAJU KIDRIČEVA 052A, 3250 ROGAŠKA SLATINA ABANKA VIPA D.D. 1,283,162 545,111.99 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/24/2010 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAHER d.o.o. - v stečaju TRNAVA 1, 3303 GOMILSKO ABANKA VIPA D.D. 1,310,585 1,093.98 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/17/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAHER d.o.o. - v stečaju TRNAVA 1, 3303 GOMILSKO ABANKA VIPA D.D. 1,333,070 3,613.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/26/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAHER d.o.o. - v stečaju TRNAVA 1, 3303 GOMILSKO ABANKA VIPA D.D. 1,337,297 2,941.26 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/17/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAHER d.o.o. - v stečaju TRNAVA 1, 3303 GOMILSKO ABANKA VIPA D.D. 1,358,464 50,458.74 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/22/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAHER d.o.o. - v stečaju TRNAVA 1, 3303 GOMILSKO ABANKA VIPA D.D. 1,369,482 44,098.58 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/30/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAHER d.o.o. - v stečaju TRNAVA 1, 3303 GOMILSKO ABANKA VIPA D.D. 1,422,030 122,493.49 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 9/20/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAHER d.o.o. - v stečaju TRNAVA 1, 3303 GOMILSKO ABANKA VIPA D.D. 1,440,608 163,798.47 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/25/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAHER d.o.o. - v stečaju TRNAVA 1, 3303 GOMILSKO ABANKA VIPA D.D. 1,442,066 116,575.39 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/16/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MAHER d.o.o. - v stečaju TRNAVA 1, 3303 GOMILSKO ABANKA VIPA D.D. 3,034,178 126,565.21 € 006 Dolgoročni kredit iz LDP-EUR 2/28/2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
MAKSIMA INVEST,FINANČNA DRUŽBA D.D. - V STEČAJU TRDINOVA ULICA 4, 1000 Ljubljana ABANKA VIPA D.D. 949,680 72.43 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 10/23/2007
MAKSIMA INVEST,FINANČNA DRUŽBA D.D. - V STEČAJU TRDINOVA ULICA 4, 1000 Ljubljana ABANKA VIPA D.D. 1,389,190 585,339.42 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 5/24/2011 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Deleži v kapitalu, Menice Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
MAKSIMA INVEST,FINANČNA DRUŽBA D.D. - V STEČAJU TRDINOVA ULICA 4, 1000 Ljubljana ABANKA VIPA D.D. 1,389,238 1,671,420.44 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/27/2011 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Deleži v kapitalu, Menice Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
MARC GRADBENO PODJETJE D.O.O. VIPAVSKA CESTA 4J, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,045,717 116,250.73 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/3/2008 Hipoteka, Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
MARC GRADBENO PODJETJE D.O.O. VIPAVSKA CESTA 4J, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,174,649 2,330.01 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 9/2/2009 Jamstva, Hipoteka, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, stanov.nepr.-notarski zapis, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MARC GRADBENO PODJETJE D.O.O. VIPAVSKA CESTA 4J, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,174,657 162,763.98 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 9/2/2009 Hipoteka, Hipoteka, Menice stanov.nepr.-notarski zapis, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MARC GRADBENO PODJETJE D.O.O. VIPAVSKA CESTA 4J, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,387,804 370,940.42 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 5/25/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
MARC GRADBENO PODJETJE D.O.O. VIPAVSKA CESTA 4J, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,392,085 21,660.81 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 6/7/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MARC GRADBENO PODJETJE D.O.O. VIPAVSKA CESTA 4J, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,410,032 236,777.60 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/3/2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MARC GRADBENO PODJETJE D.O.O. VIPAVSKA CESTA 4J, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,411,527 98,349.77 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 8/10/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
MARC GRADBENO PODJETJE D.O.O. VIPAVSKA CESTA 4J, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,437,623 193,199.95 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/24/2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MARC GRADBENO PODJETJE D.O.O. VIPAVSKA CESTA 4J, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,470,469 690,442.04 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 4/16/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. OREŠKO NABREŽJE 009, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 593,052 1,350,924.65 € 524 GA za vračilo posojila - nad 1 leto 10/5/2004 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. OREŠKO NABREŽJE 009, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 690,538 1,188,135.53 € 535 GA za zanesljivost plačila - nad 1 letom 7/29/2005 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. OREŠKO NABREŽJE 009, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 691,933 3,247.26 € 524 GA za vračilo posojila - nad 1 leto 8/3/2005 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. OREŠKO NABREŽJE 009, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 796,034 1,191,546.78 € 524 GA za vračilo posojila - nad 1 leto 7/10/2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. OREŠKO NABREŽJE 009, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 903,302 1,240,676.03 € 524 GA za vračilo posojila - nad 1 leto 6/6/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. OREŠKO NABREŽJE 009, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 986,682 562,383.67 € 524 GA za vračilo posojila - nad 1 leto 3/17/2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. OREŠKO NABREŽJE 009, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,186,698 2,405,228.27 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 9/25/2009 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. OREŠKO NABREŽJE 009, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,188,453 4,662,464.50 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 9/25/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. OREŠKO NABREŽJE 009, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,467,727 673,782.69 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/23/2012 Hipoteka, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. OREŠKO NABREŽJE 009, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,582,151 423,600.76 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 11/11/2010 Hipoteka, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. OREŠKO NABREŽJE 009, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 3,022,242 17.80 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 9/29/2004 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MARINA LAPORNIK S.P. TRG 25. MAJA 10, 5212 DOBROVO V BRDIH ABANKA VIPA D.D. 1,240,897 521,656.91 € 123 DP- Ostali dolg.krediti samost.podjetnikom 2/26/2010 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, stanov.nepr.-notarski zapis, menice
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,028,782 322,007.89 € 167 Dolgoročni MSP SID banka - 2007 6/24/2008 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,028,839 329,008.01 € 167 Dolgoročni MSP SID banka - 2007 6/24/2008 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,028,944 61,682.85 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 6/27/2008 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,098,152 335,341.61 € 158 DK-za investicije z garancijo Slov.podj.sklada s subvencijam 1/5/2009 Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,207,202 190,750.78 € 194 DK-za investicije iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 11/16/2009 Poroštvo, Zastava premičnin, Menice Solidarno poroštvo, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,339,990 37,117.35 € 422 DK-za obr.sr.z gar.Slov.podj.Sklada s subv.OM-2010 11/2/2010 Garancije, Poroštvo, Cesija terjatev, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,341,634 102,502.52 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/22/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,356,828 15,942.14 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 2/21/2011 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,357,280 61,804.81 € 535 GA za zanesljivost plačila - nad 1 letom 2/21/2011 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,372,319 36.22 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/12/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,376,063 77,206.83 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/18/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,397,834 269.16 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/24/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,399,497 1,208.76 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/11/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,410,237 143,279.56 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/3/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
MAROLES izdelava pohištva, inženiring,trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju CESTA LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1,410,830 60,792.80 € 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 8/5/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
MARRIBA, predelava in trgovina, d.o.o. - V STEČAJU TOVARNIŠKA ULICA 13, 6310 IZOLA-ISOLA ABANKA VIPA D.D. 1,137,018 57,500.03 € 185 DK-za invest. z gar. Slov.podj.sklada s subv.OM-2009 5/7/2009 Garancije, Cesija terjatev, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice
MARRIBA, predelava in trgovina, d.o.o. - V STEČAJU TOVARNIŠKA ULICA 13, 6310 IZOLA-ISOLA ABANKA VIPA D.D. 1,163,523 15,048.88 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 7/15/2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
MAXINA trgovina d.d. - V STEČAJU Tržaška c. 37 , 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 856,177 283.39 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 1/16/2007
MAXINA trgovina d.d. - V STEČAJU Tržaška c. 37 , 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 972,126 256,155.24 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/9/2008
MAXINA trgovina d.d. - V STEČAJU Tržaška c. 37 , 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,005,731 971,309.92 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/25/2008
MEBLO HOLDING D.O.O. NOVA GORICA INDUSTRIJSKA CESTA 5, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 913,782 83,318.01 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 7/13/2007 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
MEBLO HOLDING D.O.O. NOVA GORICA INDUSTRIJSKA CESTA 5, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,488,490 1,383,214.54 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/3/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MECUM, podjetje za proizvodnjo, trgovanje insvetovanje, d.o.o., Ljubljana - v stečaju Litijska c. 43, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,367,382 38,638.52 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/18/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
MEJA ŠENTJUR D.D. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1,523,198 1,859,018.99 € 454 DK-SID vir raz.okolju prij.družbe in proiz.dec2011 12/14/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MEMO AB d.o.o. proizvodnja in trgovina Podpeč 53, 1352 Preserje ABANKA VIPA D.D. 449,563 283,361.36 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 9/17/2003 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice
MEMO AB d.o.o. proizvodnja in trgovina Podpeč 53, 1352 Preserje ABANKA VIPA D.D. 1,103,024 260,064.44 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 2/2/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
MEMO AB d.o.o. proizvodnja in trgovina Podpeč 53, 1352 Preserje ABANKA VIPA D.D. 1,103,318 252,982.28 € 165 DK-za investicije z garancijo Slovenskega podj. sklada 1/29/2009 Garancije, Hipoteka, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-notarski zapis, menice
MEMO AB d.o.o. proizvodnja in trgovina Podpeč 53, 1352 Preserje ABANKA VIPA D.D. 1,162,098 119,629.43 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 7/17/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
MEMO AB d.o.o. proizvodnja in trgovina Podpeč 53, 1352 Preserje ABANKA VIPA D.D. 1,162,250 371,272.19 € 185 DK-za invest. z gar. Slov.podj.sklada s subv.OM-2009 7/15/2009 Garancije, Hipoteka, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-notarski zapis, menice
MEMO AB d.o.o. proizvodnja in trgovina Podpeč 53, 1352 Preserje ABANKA VIPA D.D. 1,218,395 246,951.10 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 12/18/2009 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
MEMO AB d.o.o. proizvodnja in trgovina Podpeč 53, 1352 Preserje ABANKA VIPA D.D. 1,497,758 680,935.86 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/20/2012 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
MEMO AB d.o.o. proizvodnja in trgovina Podpeč 53, 1352 Preserje ABANKA VIPA D.D. 1,527,932 718,930.34 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/1/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,217,356 1,003,882.83 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/15/2009 Menice menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,242,385 303,586.83 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/12/2010 Menice menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,254,189 51,033.77 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/9/2010 Menice menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,254,421 275,821.86 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/9/2010 Menice menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,297,848 3,199.34 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 8/12/2010 Menice menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,299,450 1,114,509.87 € 241 KK- likvidnostni do 30 dni (NOM.OM) 8/20/2010 Menice menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,300,318 1,555,344.88 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 8/31/2010 Menice menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 007, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,350,862 2,322,813.77 € 425 DK-sindicirani krediti za ostale namene 12/28/2010 Menice menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,401,823 1,011,774.07 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/30/2011 Menice menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,401,904 577.25 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/30/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,421,450 7,161,964.09 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 3/31/2011 Zastava zalog, Menice zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,421,476 3,472,851.22 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 3/31/2011 Zastava zalog, Menice zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,421,522 5,326,703.11 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 3/31/2011 Vrednostni papirji, Menice Tržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,421,530 3,523,437.37 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 3/31/2011 Zastava zalog, Menice zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,421,573 9,846,447.60 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 3/31/2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija z ved.dolž.in notar.zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
MERKUR D.D. CESTA NA OKROGLO 7, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,464,469 481,880.75 € 323 KK-sindiciran revolving kratkoročni kredit 3/14/2012 Cesija terjatev, Hipoteka cesija z ved.dolž.in notar.zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis
MERSTEEL, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. CESTA NA OKROGLO 007, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,253,875 1,959.85 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 4/14/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
MERSTEEL, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. CESTA NA OKROGLO 007, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,254,936 3,439,022.09 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/30/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
MERSTEEL, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. CESTA NA OKROGLO 007, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,300,334 1,193,408.91 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 8/31/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
MERSTEEL, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. CESTA NA OKROGLO 007, 4202 NAKLO ABANKA VIPA D.D. 1,401,785 2,975,270.32 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/30/2011 Zastava zalog, Menice zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. - v stečaju KROMBERK, PANOVŠKA CESTA 1, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 486,876 856,002.73 € 243 KK- na podlagi refinanciranja SID-a do 12 mes.(NOM.OM) 1/22/2004
MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. - v stečaju KROMBERK, PANOVŠKA CESTA 1, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 552,887 2,219.55 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 3/18/2004
MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. - v stečaju KROMBERK, PANOVŠKA CESTA 1, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 578,703 937,273.82 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/25/2004
MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. - v stečaju KROMBERK, PANOVŠKA CESTA 1, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 607,959 1,385,193.57 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 11/22/2004 Zastava zalog zaloge-pogodba z notarskim zapisom
MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. - v stečaju KROMBERK, PANOVŠKA CESTA 1, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 686,115 3,394,406.97 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 7/19/2005
MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. - v stečaju KROMBERK, PANOVŠKA CESTA 1, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,038,184 2,156,566.89 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/12/2008 Zastava zalog zaloge-pogodba z notarskim zapisom
MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. - v stečaju KROMBERK, PANOVŠKA CESTA 1, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 3,011,755 1,871,794.31 € 002 Kratkoročni dev.kredit iz LDP-TUJI VIR 12/18/2002 Zastava zalog zaloge-pogodba z notarskim zapisom
MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. - v stečaju KROMBERK, PANOVŠKA CESTA 1, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 3,021,645 607,616.44 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 8/25/2004 Zastava zalog zaloge-pogodba z notarskim zapisom
MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. - v stečaju KROMBERK, PANOVŠKA CESTA 1, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 3,026,809 1,303,549.42 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 5/6/2005 Zastava zalog zaloge-pogodba z notarskim zapisom
MESO KAMNIK MESNA INDUSTRIJA D.D. KORENOVA CESTA 9, PODGORJE, 1241 KAMNIK ABANKA VIPA D.D. 1,244,388 234,012.54 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 3/15/2010 Jamstva, Poroštvo, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MESO KAMNIK MESNA INDUSTRIJA D.D. KORENOVA CESTA 9, PODGORJE, 1241 KAMNIK ABANKA VIPA D.D. 1,244,396 234,047.65 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 3/15/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,207,130 19,311.05 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 11/30/2009 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,207,245 142,241.99 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 11/30/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,340,271 2,403,550.01 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/3/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,346,717 1,981,070.93 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 1/20/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,372,106 403,341.67 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/11/2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,388,053 592,283.70 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/30/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,424,343 33,656.62 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/28/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,437,534 29,842.56 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/21/2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,463,349 4,337.01 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 3/9/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,484,940 267,757.56 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 6/13/2012 Garancije, Cesija terjatev, Menice Zavaroval.polica SID(posred.jamstvo države), cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,504,703 232,675.76 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 9/12/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,521,675 796,570.54 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/14/2012 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
METEORIT D.O.O. - v stečaju MIKLAVŠKA C.82, 2311 HOČE ABANKA VIPA D.D. 1,521,683 753,000.99 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/14/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
METRA D.O.O. CESTA NA LENIVEC 37, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 1,523,635 1,599,473.25 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/19/2012 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
METRA D.O.O. CESTA NA LENIVEC 37, 6210 SEŽANA ABANKA VIPA D.D. 1,526,774 45,537.89 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 1/17/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MFC.2 d.o.o. Arhiviranje dokumentov,podatkov in informacij Litostrojska cesta 44B, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,334,182 797,280.76 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 12/6/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MFC.2 d.o.o. Arhiviranje dokumentov,podatkov in informacij Litostrojska cesta 44B, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,419,536 63,992.52 € 174 DK-dolgoročni SID RRI MSP-2008 9/14/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MFC.2 d.o.o. Arhiviranje dokumentov,podatkov in informacij Litostrojska cesta 44B, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,484,354 33,511.79 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/11/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MFC.2 d.o.o. Arhiviranje dokumentov,podatkov in informacij Litostrojska cesta 44B, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,493,620 28,339.67 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/3/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MFC.2 d.o.o. Arhiviranje dokumentov,podatkov in informacij Litostrojska cesta 44B, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,538,780 163,392.60 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/12/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MONTAVAR METALNA NOVA proizvodno,gradbeno,trgovsko instoritveno podjetje d.o.o. - v stečaju ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,337,890 398,125.09 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/15/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MORRIS D.O.O. CESTA V KLEČE 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 257,214 46,378.78 € 605 Nostro garanc.za zanesljiv.plačila blaga 7/19/2001 Poroštvo, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
MORRIS D.O.O. CESTA V KLEČE 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 441,510 55,642.31 € 605 Nostro garanc.za zanesljiv.plačila blaga 8/19/2003 Poroštvo, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
MORRIS D.O.O. CESTA V KLEČE 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 574,872 1,100,961.16 € 605 Nostro garanc.za zanesljiv.plačila blaga 8/12/2004 Poroštvo, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
MORRIS D.O.O. CESTA V KLEČE 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,438,034 384,985.66 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/29/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
MORRIS D.O.O. CESTA V KLEČE 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,438,042 305,620.80 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/15/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MORRIS D.O.O. CESTA V KLEČE 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,452,630 313,307.56 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/17/2012 Poroštvo, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
MORRIS D.O.O. CESTA V KLEČE 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,457,128 261,251.84 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/6/2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
MORRIS D.O.O. CESTA V KLEČE 12, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,477,595 1,623,055.08 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/18/2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
MOTUS CEE d.o.o. LINHARTOVA ULICA 017A, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,236,105 14,652.92 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 2/16/2010 Jamstva, Poroštvo, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MOTUS CEE d.o.o. LINHARTOVA ULICA 017A, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,239,848 211,869.26 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 2/16/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MOTUS CEE d.o.o. LINHARTOVA ULICA 017A, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,429,710 220,350.13 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 10/18/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MOTUS CEE d.o.o. LINHARTOVA ULICA 017A, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,429,779 176,238.07 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/17/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MOTUS CEE d.o.o. LINHARTOVA ULICA 017A, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,433,245 231,892.19 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/28/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MTT TEKSTIL d.o.o. - v stečajuMTT TEKSTIL d.o.o. Kraljeviča Marka 19, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,471,210 83,443.70 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/10/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MURA D.D. - v stečaju PLESE 002, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1,130,544 1,519,990.42 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/22/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MURA D.D. - v stečaju PLESE 002, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1,130,773 932,248.94 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 4/21/2009 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
MURA D.D. - v stečaju PLESE 002, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1,153,595 1,300,000.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/23/2009 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava premičnin, Menice Solidarno poroštvo, cesija z ved.dolž.in notar.zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
MURA D.D. - v stečaju PLESE 002, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1,174,347 480,855.59 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 8/25/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
NFD HOLDING, FINANČNA DRUŽBA D.D., LJUBLJANA TRDINOVA 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,273,825 11,704,827.67 € 319 KK-sindicirani za ostale namene 6/3/2010 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Menice Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, menice
NIVO, D.D. GRADNJE IN EKOLOGIJA LAVA 11, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,197,363 971,488.52 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/15/2009 Jamstva, Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
NIVO, D.D. GRADNJE IN EKOLOGIJA LAVA 11, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,197,525 1,895,505.12 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/15/2009 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
NIVO, D.D. GRADNJE IN EKOLOGIJA LAVA 11, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,404,814 1,217,714.04 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/27/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
NIVO, D.D. GRADNJE IN EKOLOGIJA LAVA 11, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,441,124 25,683.43 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/5/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
NIVO, D.D. GRADNJE IN EKOLOGIJA LAVA 11, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,475,819 74,582.07 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 4/30/2012 Depoziti, Menice Depozit pri Abanki, menice-generalna izjava
NIVO, D.D. GRADNJE IN EKOLOGIJA LAVA 11, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,482,939 766,303.28 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/1/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
OBRTNA ZADRUGA UNITEHNA Z.O.O. - V STEČAJU RIMSKA CESTA 8A, 8210 TREBNJE ABANKA VIPA D.D. 1,108,735 501,958.37 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/27/2009 Menice menice-generalna izjava
OBRTNA ZADRUGA UNITEHNA Z.O.O. - V STEČAJU RIMSKA CESTA 8A, 8210 TREBNJE ABANKA VIPA D.D. 1,146,904 658,995.04 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/5/2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
OPIP, družba za opremljanjein proizvodnjo, d.o.o. BLATNICA 1, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1,378,449 34,678.23 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/20/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
OPIP, družba za opremljanjein proizvodnjo, d.o.o. BLATNICA 1, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1,409,085 630,528.82 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/20/2011 Poroštvo, Zastava premičnin, Menice Solidarno poroštvo, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
ORKA Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju DVORAKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 804,371 64,753.24 € 513 GA za zanesljivost plačila ( valuta ) do 1 leta 7/26/2006 Menice menice-generalna izjava
ORKA Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju DVORAKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 918,776 11,403.98 € 507 GA za plačilo carine - do 1 leta 7/18/2007 Menice menice-generalna izjava
ORKA Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju DVORAKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,173,111 1,485,054.94 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 9/8/2009 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
ORKA Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju DVORAKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,210,831 835.47 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 11/24/2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
ORKA Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju DVORAKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,270,460 296,530.40 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 5/18/2010 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
ORKA Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju DVORAKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,286,048 21,896.92 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/5/2010 Menice menice-generalna izjava
ORKA Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju DVORAKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,319,531 824.45 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 10/15/2010 Menice menice-generalna izjava
ORKA Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju DVORAKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,338,536 8,639,286.34 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/15/2010 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
ORKA Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju DVORAKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,346,350 100,029.72 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 1/11/2011 Menice menice-generalna izjava
PAPIGOR, HOLDING, d.o.o. LADJA 010, 1215 MEDVODE ABANKA VIPA D.D. 1,318,349 6,052,673.34 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 10/5/2010 Depoziti, Vrednostni papirji, Menice Depozit pri Abanki, Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
PAPIR SERVIS d.o.o.,Družba za ravnanje z odpadki, Podružnica GRAFIK POD JEŽAMI 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,190,032 272,066.17 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/7/2009 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PAPIR SERVIS d.o.o.,Družba za ravnanje z odpadki, Podružnica GRAFIK POD JEŽAMI 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,190,075 528,128.48 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/7/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PAPIR SERVIS d.o.o.,Družba za ravnanje z odpadki, Podružnica GRAFIK POD JEŽAMI 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,383,230 2,122,732.79 € 440 DK razvoj okolju prijazne družbe, vir SID 5/16/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
PAPIR SERVIS d.o.o.,Družba za ravnanje z odpadki, Podružnica GRAFIK POD JEŽAMI 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,506,056 2,676,562.78 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/21/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PAPIR SERVIS d.o.o.,Družba za ravnanje z odpadki, Podružnica GRAFIK POD JEŽAMI 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,546,244 206,063.21 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 6/26/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PAPIR SERVIS d.o.o.,Družba za ravnanje z odpadki, Podružnica GRAFIK POD JEŽAMI 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,546,376 514,180.50 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 7/4/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PAPIR SERVIS d.o.o.,Družba za ravnanje z odpadki, Podružnica GRAFIK POD JEŽAMI 3, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,041,328 1,632,302.49 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 11/20/2006 Poroštvo, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
PAPIRUS, HOLDING, D.O.O. Goričane 38, 1215 MEDVODE ABANKA VIPA D.D. 1,318,977 2,410,981.55 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 10/5/2010 Depoziti, Vrednostni papirji, Deleži v kapitalu, Menice Depozit pri Abanki, Netržne delnice podjetij, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
PLANET SPORT, D.O.O., TRZIN- v stečaju Brodišče 5, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1,387,979 538,122.07 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 5/26/2011 Menice menice-generalna izjava
PLANET SPORT, D.O.O., TRZIN- v stečaju Brodišče 5, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1,400,045 386,870.55 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/29/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
PLANET SPORT, D.O.O., TRZIN- v stečaju Brodišče 5, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1,417,959 25,756.58 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 9/1/2011 Menice menice-generalna izjava
POSLOVNA CONA KOMENDA, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O. GLAVARJEVA CESTA 061 A, 1218 KOMENDA ABANKA VIPA D.D. 1,246,631 4,870,457.19 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 3/22/2010 Zastava terjatev, Hipoteka, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
POSLOVNI CENTER RADLJE družba za vzpodbujanje in razvojgospodarskih dejavnosti d.o.o. - v stečaju KOROŠKA CESTA 61A, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,245,198 1,753,575.12 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 11/1/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
POSLOVNI CENTER RADLJE družba za vzpodbujanje in razvojgospodarskih dejavnosti d.o.o. - v stečaju KOROŠKA CESTA 61A, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,423,860 207,338.87 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/26/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
POSLOVNI CENTER RADLJE družba za vzpodbujanje in razvojgospodarskih dejavnosti d.o.o. - v stečaju KOROŠKA CESTA 61A, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,461,257 208,646.24 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 2/22/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
POSLOVNI CENTER RADLJE družba za vzpodbujanje in razvojgospodarskih dejavnosti d.o.o. - v stečaju KOROŠKA CESTA 61A, 2360 RADLJE OB DRAVI ABANKA VIPA D.D. 1,481,584 210,769.95 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/22/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PRALNICA LUCIJA D.O.O. LIMINJANSKA CESTA 102, 6320 PORTOROŽ ABANKA VIPA D.D. 1,267,280 401,952.65 € 167 Dolgoročni MSP SID banka - 2007 5/13/2010 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PREVENT GLOBAL DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE,INVESTICIJE IN RAZVOJ D.D. - V STEČAJU KIDRIČEVA 6, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1,113,380 2,111.11 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 3/4/2009 Menice menice-generalna izjava
PREVENT GLOBAL DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE,INVESTICIJE IN RAZVOJ D.D. - V STEČAJU KIDRIČEVA 6, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1,148,010 2,543,738.36 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/4/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PREVENT GLOBAL DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE,INVESTICIJE IN RAZVOJ D.D. - V STEČAJU KIDRIČEVA 6, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1,168,657 510,293.90 € 241 KK- likvidnostni do 30 dni (NOM.OM) 7/30/2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PREVOZI IN SPLOŠNA GRADBENA DELA, EMIL GROBELNIK S.P. PERNOVO 017 A, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,361,112 233,833.55 € 123 DP- Ostali dolg.krediti samost.podjetnikom 3/2/2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, stanov.nepr.-notarski zapis, menice
PREVOZI IN SPLOŠNA GRADBENA DELA, EMIL GROBELNIK S.P. PERNOVO 017 A, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,455,575 103,183.25 € 246 KK- za fin.primanklj.giblj. sredstev-SP (NOM.OM) 1/10/2012
PREVOZI IN SPLOŠNA GRADBENA DELA, EMIL GROBELNIK S.P. PERNOVO 017 A, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,456,385 235,489.57 € 246 KK- za fin.primanklj.giblj. sredstev-SP (NOM.OM) 1/20/2012
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 360,716 26,688.63 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 4/15/2002 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,130,102 4,596.05 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 4/15/2009 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,145,320 32,448.75 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 5/28/2009 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,178,687 4,783,712.82 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 9/9/2009 Vrednostni papirji, Hipoteka, Deleži v kapitalu Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,226,231 63,477.82 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 1/19/2010 Vrednostni papirji, Hipoteka, Deleži v kapitalu Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,226,258 5,972,728.49 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 1/19/2010 Vrednostni papirji, Hipoteka, Deleži v kapitalu Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,303,040 1,574,879.91 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 8/24/2010 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,336,410 124,752.09 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/10/2010 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,336,509 2,166,845.18 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/13/2010 Vrednostni papirji, Hipoteka Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,350,978 6,391.04 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 2/11/2011 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,404,962 2,577,329.04 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/22/2011 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
PRIMORJE D.D. DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN DRUGEPOSLOVNE STORITVE - v stečaju VIPAVSKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,408,380 684,326.18 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/22/2011 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
PROFECTUS D.O.O. - v stečaju TRG LEONA ŠTUKLJA 5, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,320,246 7,343,107.28 € 238 KK DRUGIM FIN.ORG. OD 181 DO 1 LETA NOM.OBR.M. 10/15/2010 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Menice Tržne delnice bank, Netržne delnice bank, Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
PROLINK trgovina in storitve d.o.o., Prebold - v stečaju TRG 008, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,226,770 8,320.84 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 1/15/2010 Menice menice-generalna izjava
PROLINK trgovina in storitve d.o.o., Prebold - v stečaju TRG 008, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,226,843 33,425.67 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 1/14/2010 Menice menice-generalna izjava
PROLINK trgovina in storitve d.o.o., Prebold - v stečaju TRG 008, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,465,228 3,286,438.27 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/21/2012 Zastava terjatev, Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-notarski zapis, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
PSL STORITVE, FINANČNA DRUŽBA, D.D. - V STEČAJU PRISTANIŠKA ULICA 012, 6000 KOPER - CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1,332,732 2,715,810.16 € 238 KK DRUGIM FIN.ORG. OD 181 DO 1 LETA NOM.OBR.M. 11/30/2010 Vrednostni papirji, Menice Tržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
PSZ, poslovni sistem d.d. OPEKARNIŠKA CESTA 15B, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,468,766 1,041,793.51 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/27/2012 Poroštvo, Vrednostni papirji, Zastava terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PSZ, poslovni sistem d.d. OPEKARNIŠKA CESTA 15B, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,505,505 7,973,983.12 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/14/2012 Poroštvo, Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PSZ, poslovni sistem d.d. OPEKARNIŠKA CESTA 15B, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,505,750 1,107,275.15 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/14/2012 Poroštvo, Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
PSZ, poslovni sistem d.d. OPEKARNIŠKA CESTA 15B, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,505,769 760,552.60 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/14/2012 Poroštvo, Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
R-MIZAR,PROIZVODNJA STAVBNEGA POHIŠTVA, D.O.O. VOLČJA DRAGA 42, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 735,396 842,901.80 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 12/27/2005 Poroštvo, Hipoteka, Zastava premičnin, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice
R-MIZAR,PROIZVODNJA STAVBNEGA POHIŠTVA, D.O.O. VOLČJA DRAGA 42, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,157,515 100,624.01 € 185 DK-za invest. z gar. Slov.podj.sklada s subv.OM-2009 7/8/2009 Garancije, Hipoteka, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
R-MIZAR,PROIZVODNJA STAVBNEGA POHIŠTVA, D.O.O. VOLČJA DRAGA 42, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,229,745 1,437.21 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 2/12/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
R-MIZAR,PROIZVODNJA STAVBNEGA POHIŠTVA, D.O.O. VOLČJA DRAGA 42, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,229,753 62,324.91 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 2/12/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
R-MIZAR,PROIZVODNJA STAVBNEGA POHIŠTVA, D.O.O. VOLČJA DRAGA 42, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,307,940 628.03 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/13/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
R-MIZAR,PROIZVODNJA STAVBNEGA POHIŠTVA, D.O.O. VOLČJA DRAGA 42, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,340,662 132,518.83 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/21/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RADEČE PAPIR proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.- v stečaju NJIVICE 7, 1433 RADEČE ABANKA VIPA D.D. 572,454 798,731.79 € 625 Nostro garancija za zaneslj.plačila blaga nad 1 leto 8/5/2004 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RADEČE PAPIR proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.- v stečaju NJIVICE 7, 1433 RADEČE ABANKA VIPA D.D. 624,837 1,500.00 € 519 GA za plačilo trošarine 1/3/2005 Menice menice-generalna izjava
RADEČE PAPIR proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.- v stečaju NJIVICE 7, 1433 RADEČE ABANKA VIPA D.D. 897,523 2,176,239.49 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 5/22/2007 Menice menice-generalna izjava
RADEČE PAPIR proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.- v stečaju NJIVICE 7, 1433 RADEČE ABANKA VIPA D.D. 1,398,725 49,663.97 € 517 GA za plačilo carine - nad 1 letom 6/9/2011
RADEČE PAPIR proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.- v stečaju NJIVICE 7, 1433 RADEČE ABANKA VIPA D.D. 1,398,806 805,363.50 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/19/2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
RAZVEDRILO D.O.O. - V STEČAJU BRNČIČEVA UL. 31, 1231 LJUBLANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 995,452 5,441.65 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 3/25/2008
RAZVEDRILO D.O.O. - V STEČAJU BRNČIČEVA UL. 31, 1231 LJUBLANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 1,223,054 119.76 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 1/11/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RAZVEDRILO D.O.O. - V STEČAJU BRNČIČEVA UL. 31, 1231 LJUBLANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 1,223,127 448,083.09 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 1/11/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RAZVEDRILO D.O.O. - V STEČAJU BRNČIČEVA UL. 31, 1231 LJUBLANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 1,223,313 554,124.05 € 199 DK za ostale namene-vir SID december 2009 12/28/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RAZVEDRILO D.O.O. - V STEČAJU BRNČIČEVA UL. 31, 1231 LJUBLANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 1,353,241 616,705.39 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/25/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RAZVEDRILO D.O.O. - V STEČAJU BRNČIČEVA UL. 31, 1231 LJUBLANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 1,353,268 318,062.32 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/4/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RAZVEDRILO D.O.O. - V STEČAJU BRNČIČEVA UL. 31, 1231 LJUBLANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 1,357,344 555.93 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 2/28/2011 Menice menice-generalna izjava
RAZVEDRILO D.O.O. - V STEČAJU BRNČIČEVA UL. 31, 1231 LJUBLANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 1,415,883 21,529.93 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 8/26/2011 Menice menice-generalna izjava
REC TRADE D.O.O. CELJE SKALETOVA 12 A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 870,463 77,847.75 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 3/1/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
REC TRADE D.O.O. CELJE SKALETOVA 12 A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,114,441 98,048.60 € 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 3/9/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
REC TRADE D.O.O. CELJE SKALETOVA 12 A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,464,582 234,704.83 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 3/14/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
REC TRADE D.O.O. CELJE SKALETOVA 12 A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,467,379 302,019.20 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/20/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
REC TRADE D.O.O. CELJE SKALETOVA 12 A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,498,150 113,278.56 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 8/6/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
REC TRADE D.O.O. CELJE SKALETOVA 12 A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,500,880 83,207.06 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 8/22/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
REC TRADE D.O.O. CELJE SKALETOVA 12 A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,512,250 194,274.65 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/19/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
REC TRADE D.O.O. CELJE SKALETOVA 12 A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,522,965 52,042.77 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/14/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
REC TRADE D.O.O. CELJE SKALETOVA 12 A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,522,990 330,983.82 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/13/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
REC TRADE D.O.O. CELJE SKALETOVA 12 A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,533,738 98,034.10 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/5/2013 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RG HAUPTMAN d.o.o. - V STEČAJU PARTIZANSKA ULICA 17, 2319 POLJČANE ABANKA VIPA D.D. 696,862 46,691.04 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 8/24/2005 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
RG HAUPTMAN d.o.o. - V STEČAJU PARTIZANSKA ULICA 17, 2319 POLJČANE ABANKA VIPA D.D. 1,117,181 47,613.04 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/12/2009
RIMA D.O.O. - v stečaju Cesta 30.avgusta 4, 1260 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 920,088 18,799.00 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 10/26/2006 Depoziti Depozit pri Abanki
RIMA D.O.O. - v stečaju Cesta 30.avgusta 4, 1260 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,117,882 61.65 € 248 KK- okv. kredit za VISA kartico (NOM.OM) 4/11/2009 Menice menice-generalna izjava
RIMA D.O.O. - v stečaju Cesta 30.avgusta 4, 1260 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,215,108 248,420.36 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 12/22/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RIMA D.O.O. - v stečaju Cesta 30.avgusta 4, 1260 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,413,546 15,522.30 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 4/15/2011 Menice menice-generalna izjava
RIMA D.O.O. - v stečaju Cesta 30.avgusta 4, 1260 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,486,845 2,624.54 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 6/18/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RIMA D.O.O. - v stečaju Cesta 30.avgusta 4, 1260 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,500,066 11,930.77 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 8/8/2012 Depoziti, Hipoteka, Menice Depozit pri Abanki, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RIMA D.O.O. - v stečaju Cesta 30.avgusta 4, 1260 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,518,437 144,946.25 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 12/14/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ROBIT D.O.O. - v stečaju ŠPRUHA 001, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1,471,341 2,143,224.41 € 304 KK-za gradbene projekte 4/24/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ROBIT D.O.O. - v stečaju ŠPRUHA 001, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1,508,075 5,614.89 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 9/25/2012 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
ROBIT D.O.O. - v stečaju ŠPRUHA 001, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1,535,919 198,123.17 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/22/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 728,276 8,233.63 € 147 DK-dolgoročni krediti za investicije (val. klavzula)-vir SID 12/7/2005 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 787,833 52.56 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 6/13/2006 Menice menice-generalna izjava
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,108,565 437,166.10 € 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 3/10/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,108,573 100,179.23 € 158 DK-za investicije z garancijo Slov.podj.sklada s subvencijam 3/10/2009 Garancije, Hipoteka, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,195,808 220,066.42 € 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 10/16/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,239,511 36,127.10 € 421 DK-za inv. z gar.Slov.podj.Sklada s subv.OM-2010 5/14/2010 Garancije, Hipoteka, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,358,189 300,256.96 € 126 DK-za investicije vir SID/EIB-SME 2/25/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,444,530 162,614.31 € 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 12/13/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,478,672 13,457.34 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/15/2012 Poroštvo, Menice, Menice Solidarno poroštvo, menice, menice-generalna izjava
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,496,484 334,569.58 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 8/8/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,513,842 166,866.49 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/25/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
RR INTERNATIONAL, INŽENIRING IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,037,460 53,934.96 € 008 Dolgoročni kredit iz vira KFW/SID-EUR 6/22/2006 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ŠAMOT G D.O.O., PODJETJE ZA ŠAMOTERSTVO, INŽENIRING, MARKETING,ORGANIZACIJO IN PROIZVODNJO, LJUBLJANA KOPRSKA ULICA 094, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,416,774 589,577.42 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 9/2/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ŠAMOT G D.O.O., PODJETJE ZA ŠAMOTERSTVO, INŽENIRING, MARKETING,ORGANIZACIJO IN PROIZVODNJO, LJUBLJANA KOPRSKA ULICA 094, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,475,878 101,647.80 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/26/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SAVA TURIZEM - TMC, PODJETJE ZA UPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURIZEM, D.O.O. DUNAJSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,497,529 10,794,050.20 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 9/28/2012 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice bank, Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
SAVA TURIZEM D.D. DUNAJSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,027,848 4,248,021.26 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 6/9/2005 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice bank, Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
SAVA TURIZEM D.D. DUNAJSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,038,963 1,679,182.83 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 8/7/2006 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice bank, Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152/ Ga. Bevk, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,325,973 4,612,570.98 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 11/12/2010 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Zastava terjatev, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice Netržne delnice bank, Netržne delnice podjetij, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152/ Ga. Bevk, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,374,630 10,199,542.09 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/28/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152/ Ga. Bevk, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,521,098 1,507,154.22 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 11/29/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SAVABETON splošna gradbena dejavnost intrgovina d.o.o. Boštanj, Ruše - v stečaju DOBROVA 21, 2342 RUŠE ABANKA VIPA D.D. 1,420,399 349,040.66 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/23/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice, menice-generalna izjava
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 894,087 403,361.29 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 7/1/2007 Menice menice-generalna izjava
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,232,282 9,589.95 € 540 GA za odpravo skritih napak - nad 1 letom 12/4/2009
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,233,009 28,169.48 € 540 GA za odpravo skritih napak - nad 1 letom 12/4/2009
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,236,512 9,587.50 € 540 GA za odpravo skritih napak - nad 1 letom 12/4/2009
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,247,662 9,225.70 € 540 GA za odpravo skritih napak - nad 1 letom 12/4/2009
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,287,524 20,356.48 € 540 GA za odpravo skritih napak - nad 1 letom 12/4/2009 Menice menice-generalna izjava
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,287,559 9,487.10 € 540 GA za odpravo skritih napak - nad 1 letom 6/14/2010
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,287,567 7,975.10 € 540 GA za odpravo skritih napak - nad 1 letom 12/4/2009
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,294,415 26,496.05 € 540 GA za odpravo skritih napak - nad 1 letom 12/4/2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,316,478 8,651.60 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 12/4/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,359,649 7,996.04 € 503 GA za odpravo napak v garancijskem roku - do 1 leta 12/4/2009 Menice menice-generalna izjava
SCT STANOVANJSKI INŽENIRING D.O.O. - v stečaju ŠTIHOVA ULICA 026, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,360,477 8,116.40 € 503 GA za odpravo napak v garancijskem roku - do 1 leta 12/4/2009 Menice menice-generalna izjava
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija - v stečaju SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 385,107 152,991.15 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 12/12/2002
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija - v stečaju SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 469,700 7,322.08 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 12/12/2002
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija - v stečaju SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 503,940 3,411.32 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 12/12/2003 Menice menice-generalna izjava
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija - v stečaju SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 585,793 24,149.61 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 12/12/2003 Menice menice-generalna izjava
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija - v stečaju SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 619,825 16,967.99 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 12/10/2004 Menice menice-generalna izjava
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija - v stečaju SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 773,921 380,703.60 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 12/15/2005 Menice menice-generalna izjava
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija - v stečaju SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 944,386 969,151.42 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 1/4/2007 Menice menice-generalna izjava
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija - v stečaju SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 987,972 89,971.15 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 12/31/2007 Menice menice-generalna izjava
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija - v stečaju SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,178,202 7,228,909.16 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 9/2/2009 Menice menice-generalna izjava
SEAM D.O.O. ŠLAJMERJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 892,572 600,027.84 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 5/10/2007 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-navadna hipot., poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SEAM D.O.O. ŠLAJMERJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,277,030 88,180.38 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 6/9/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SEAM D.O.O. ŠLAJMERJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,310,046 398,480.60 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 9/17/2010 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SEAM D.O.O. ŠLAJMERJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,482,181 377,912.54 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/24/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SEAM D.O.O. ŠLAJMERJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,486,306 132,601.56 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/12/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SEMENARNA LJUBLJANA D.D. DOLENJSKA CESTA 242, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 910,813 760,963.43 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 6/28/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SEMENARNA LJUBLJANA D.D. DOLENJSKA CESTA 242, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,309,250 3,003,457.00 € 199 DK za ostale namene-vir SID december 2009 9/9/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SEMENARNA LJUBLJANA D.D. DOLENJSKA CESTA 242, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,394,886 3,003,833.00 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 6/10/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SEMENARNA LJUBLJANA D.D. DOLENJSKA CESTA 242, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,395,050 1,996,547.67 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 6/14/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SET D.O.O. VEVŠKA CESTA 052, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,506,021 1,754,754.17 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/21/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SIMER D.O.O. IPAVČEVA ULICA 22, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 997,706 39.02 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 4/4/2008 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Hipoteka, Hipoteka, Menice Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
SIMER D.O.O. IPAVČEVA ULICA 22, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,163,922 4,610.72 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 7/17/2009 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Hipoteka, Hipoteka, Menice Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
SIMER D.O.O. IPAVČEVA ULICA 22, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,481,533 10,312.80 € 572 GA za vračilo zadržanih zneskov - nad 1 leto 5/31/2012 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Hipoteka, Hipoteka, Menice Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
SIMER D.O.O. IPAVČEVA ULICA 22, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,521,179 663,320.78 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 12/4/2012 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Hipoteka, Hipoteka, Menice Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
SISTEMSKA TEHNIKA D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM ABANKA VIPA D.D. 831,476 1,365,930.97 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 11/6/2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SISTEMSKA TEHNIKA D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM ABANKA VIPA D.D. 957,399 4,400,854.23 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 11/23/2007 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SISTEMSKA TEHNIKA D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM ABANKA VIPA D.D. 1,436,210 4,375,637.30 € 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 11/17/2011 Hipoteka, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
SISTEMSKA TEHNIKA D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM ABANKA VIPA D.D. 1,513,788 2,004,445.47 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 11/2/2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SISTEMSKA TEHNIKA D.O.O. KOROŠKA C. 14, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM ABANKA VIPA D.D. 1,514,032 781,820.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/2/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SITEEP D.D.- v stečaju PIVOVARNIŠKA ULICA 6 , 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 481,513 2,100,870.74 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/31/2003
SITEEP D.D.- v stečaju PIVOVARNIŠKA ULICA 6 , 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 481,548 1,847,524.63 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/31/2003
SITEEP D.D.- v stečaju PIVOVARNIŠKA ULICA 6 , 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 805,041 175,162.41 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/3/2006
SITEEP D.D.- v stečaju PIVOVARNIŠKA ULICA 6 , 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,524,925 2,258,854.25 € 324 KK-sodna odločba-vračilo pobotanega depozita 12/18/2012
SITEEP D.D.- v stečaju PIVOVARNIŠKA ULICA 6 , 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,030,172 91,919.62 € 002 Kratkoročni dev.kredit iz LDP-TUJI VIR 9/20/2005
SITEEP D.D.- v stečaju PIVOVARNIŠKA ULICA 6 , 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,034,593 72,085.67 € 002 Kratkoročni dev.kredit iz LDP-TUJI VIR 3/15/2006
SKIRO D.O.O. PREBOLD - v stečaju REŠKA CESTA 27, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,396,757 105.35 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/16/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SKIRO D.O.O. PREBOLD - v stečaju REŠKA CESTA 27, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,407,783 506.25 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/12/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SKIRO D.O.O. PREBOLD - v stečaju REŠKA CESTA 27, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,424,076 2,196.56 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/29/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SKIRO D.O.O. PREBOLD - v stečaju REŠKA CESTA 27, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,457,365 72,457.26 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 2/9/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SKIRO D.O.O. PREBOLD - v stečaju REŠKA CESTA 27, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1,501,658 120,428.86 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/23/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SKIRO D.O.O. PREBOLD - v stečaju REŠKA CESTA 27, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 3,042,340 166,845.94 € 006 Dolgoročni kredit iz LDP-EUR 12/18/2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
SKIRO D.O.O. PREBOLD - v stečaju REŠKA CESTA 27, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 3,042,359 123,502.37 € 006 Dolgoročni kredit iz LDP-EUR 12/21/2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
SKUPINA CLAAS d.d. Ljubljana - V STEČAJU ZALOŠKA C. 171,LJUBLJANA, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,091,964 113,078.39 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 12/22/2008 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
SKUPINA CLAAS d.d. Ljubljana - V STEČAJU ZALOŠKA C. 171,LJUBLJANA, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,108,190 29,054.27 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 2/10/2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
SKUPINA CLAAS d.d. Ljubljana - V STEČAJU ZALOŠKA C. 171,LJUBLJANA, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,305,212 1,508,368.59 € 241 KK- likvidnostni do 30 dni (NOM.OM) 8/31/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,173,855 45,257.37 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 9/9/2009 Poroštvo, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,173,880 5,379,675.76 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 9/9/2009 Poroštvo, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,195,034 473,784.98 € 300 KK-SID vir - junij 2009 10/20/2009 Poroštvo, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,252,429 2,697.22 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 4/2/2010 Menice menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,253,794 3,439.70 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 4/14/2010 Menice menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,310,968 2,305,104.35 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/17/2010 Poroštvo, Hipoteka, Zastava premičnin, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,314,637 575,323.65 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 9/29/2010 Menice menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,318,632 5,306.53 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 10/8/2010 Menice menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,322,273 10,230.93 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 11/5/2010 Menice menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,334,484 315,809.95 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/6/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,352,580 564,120.35 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 2/3/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,360,469 53,133.68 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/7/2011 Zastava terjatev, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, menice-generalna izjava
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. - V STEČAJU DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,027,520 8,784,353.24 € 428 DK-sindicirani krediti za ostale namene iz LDP 5/24/2005 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis
SLO-CAR d.o.o. Transport in marketing Ajdovščina MIRCE 20, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,310,879 209,006.99 € 431 DK-za investicije - Občina Ajdovščina 2010 9/17/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SLO-CAR d.o.o. Transport in marketing Ajdovščina MIRCE 20, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,339,702 289,370.63 € 431 DK-za investicije - Občina Ajdovščina 2010 12/20/2010 Poroštvo, Hipoteka, Zastava premičnin, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
SLO-CAR d.o.o. Transport in marketing Ajdovščina MIRCE 20, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,363,867 127,804.55 € 433 DK-za investicije-vir SID MSP 2010 3/16/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SLO-CAR d.o.o. Transport in marketing Ajdovščina MIRCE 20, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,365,746 17,622.50 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/21/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SLO-CAR d.o.o. Transport in marketing Ajdovščina MIRCE 20, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1,533,304 202,940.21 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/6/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SONČNA ENERGIJA, PODJETJE ZA APLIKACIJO SONČNE ENERGIJE V ENERGETSKENAMENE D.O.O. KIDRIČEVA ULICA 025, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,147,404 181,602.06 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 5/22/2009 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot
SONČNA ENERGIJA, PODJETJE ZA APLIKACIJO SONČNE ENERGIJE V ENERGETSKENAMENE D.O.O. KIDRIČEVA ULICA 025, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,241,745 444,313.11 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 2/24/2010 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot
SONČNA ENERGIJA, PODJETJE ZA APLIKACIJO SONČNE ENERGIJE V ENERGETSKENAMENE D.O.O. KIDRIČEVA ULICA 025, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,298,003 2,438.53 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 8/27/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
SONČNA ENERGIJA, PODJETJE ZA APLIKACIJO SONČNE ENERGIJE V ENERGETSKENAMENE D.O.O. KIDRIČEVA ULICA 025, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,357,794 85,697.63 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 2/23/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
T - 2 DRUŽBA ZA USTVARJANJE, RAZVOJ IN TRŽENJE ELEKTRONSKIHKOMUNIKACIJ IN OPREME D.O.O. - V STEČAJU Verovškova 64/a, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,509,276 11,312,892.69 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 10/16/2012 Zastava premičnin, Menice premič.-pogodba brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
TAPETNIŠTVO TR d.o.o.- V STEČAJU ULICA HEROJA VERDNIKA 22, 4270 JESENICE ABANKA VIPA D.D. 1,154,273 165,978.93 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 6/19/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
TAPETNIŠTVO TR d.o.o.- V STEČAJU ULICA HEROJA VERDNIKA 22, 4270 JESENICE ABANKA VIPA D.D. 1,379,178 233,309.93 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 4/15/2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
TAPETNIŠTVO TR d.o.o.- V STEČAJU ULICA HEROJA VERDNIKA 22, 4270 JESENICE ABANKA VIPA D.D. 1,398,040 276,574.54 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 6/8/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
TAPETNIŠTVO TR d.o.o.- V STEČAJU ULICA HEROJA VERDNIKA 22, 4270 JESENICE ABANKA VIPA D.D. 1,448,820 66,300.69 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/30/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
TAPETNIŠTVO TR d.o.o.- V STEČAJU ULICA HEROJA VERDNIKA 22, 4270 JESENICE ABANKA VIPA D.D. 1,448,846 35.30 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 12/30/2011 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
TAPETNIŠTVO TR d.o.o.- V STEČAJU ULICA HEROJA VERDNIKA 22, 4270 JESENICE ABANKA VIPA D.D. 1,490,150 82,058.82 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 6/28/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D. DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 707,716 504,905.54 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 9/30/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D. DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,170,600 12,126.31 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 8/20/2009 Jamstva, Poroštvo, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D. DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,170,660 66,490.44 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/20/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D. DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,191,179 8,899.48 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/8/2009 Jamstva, Poroštvo, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D. DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,191,241 41,163.48 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/8/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D. DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,394,088 865,552.81 € 441 DK razvoj konkurenčnega podjetništva, vir SID 6/15/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D. DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,474,723 323,493.84 € 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 4/23/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D. DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,500,309 227,546.78 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 8/20/2012 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 790,028 27.00 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 6/19/2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 900,311 135,842.78 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 5/29/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 912,050 65,958.26 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 6/29/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 946,311 6,384.02 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 10/15/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 964,131 27,391.43 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/10/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,234,030 755.43 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 2/19/2010 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,234,056 61,541.25 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 2/19/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,365,215 97,728.56 € 441 DK razvoj konkurenčnega podjetništva, vir SID 3/18/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,423,045 323,934.91 € 441 DK razvoj konkurenčnega podjetništva, vir SID 9/23/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,450,190 38,971.16 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 1/11/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,453,980 1,920.83 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/26/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERMOTEHNA, proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju CESTA XIV DIVIZIJE 062, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,458,582 263,892.62 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 2/16/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERRA FUTURA Trgovina s športno opremo inkonfekcijo d.o.o. - v stečaju BRNČIČEVA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,267,469 350,733.08 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 5/11/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TERRA FUTURA Trgovina s športno opremo inkonfekcijo d.o.o. - v stečaju BRNČIČEVA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,303,635 487,635.62 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 8/27/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERRA FUTURA Trgovina s športno opremo inkonfekcijo d.o.o. - v stečaju BRNČIČEVA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,425,552 298,219.19 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/3/2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TERRA-R.B., d.o.o. Žagarska ulica 11, 1291 ŠKOFLJICA ABANKA VIPA D.D. 1,193,210 3,127,101.97 € 188 DK-za investicije SID vir-junij 2009 10/9/2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERRA-R.B., d.o.o. Žagarska ulica 11, 1291 ŠKOFLJICA ABANKA VIPA D.D. 1,238,574 933,721.72 € 199 DK za ostale namene-vir SID december 2009 2/24/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERRA-R.B., d.o.o. Žagarska ulica 11, 1291 ŠKOFLJICA ABANKA VIPA D.D. 1,349,775 2,573,670.18 € 439 DK-za ivesticije SID vir oktober 2010 1/21/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERRA-R.B., d.o.o. Žagarska ulica 11, 1291 ŠKOFLJICA ABANKA VIPA D.D. 1,367,951 815,613.27 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 3/22/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TERRA-R.B., d.o.o. Žagarska ulica 11, 1291 ŠKOFLJICA ABANKA VIPA D.D. 1,537,016 2,505,945.41 € 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 3/28/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
THERMANA D.D. ZDRAVILIŠKA CESTA 6, 3270 LAŠKO ABANKA VIPA D.D. 3,039,676 22,753,030.58 € 006 Dolgoročni kredit iz LDP-EUR 10/2/2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
TIB TRANSPORT D.D., ILIRSKA BISTRICA ŠERCERJEVA 17, 6250 ILIRSKA BISTRICA ABANKA VIPA D.D. 1,529,714 1,316,904.34 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/27/2013 Zastava terjatev, Hipoteka, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TIB TRANSPORT D.D., ILIRSKA BISTRICA ŠERCERJEVA 17, 6250 ILIRSKA BISTRICA ABANKA VIPA D.D. 1,529,765 281,301.86 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/13/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TINK D.O.O., CELJE KOSOVELOVA ULICA 16, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,509,179 458,234.92 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/2/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TINK D.O.O., CELJE KOSOVELOVA ULICA 16, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,516,540 512,384.50 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11/9/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TINK D.O.O., CELJE KOSOVELOVA ULICA 16, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,532,898 446,546.91 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/7/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TINK D.O.O., CELJE KOSOVELOVA ULICA 16, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 3,029,328 68,934.43 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 8/12/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TINK TRGOVINA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. KOSOVELOVA ULICA 016, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,432,346 1,152,051.26 € 439 DK-za ivesticije SID vir oktober 2010 10/28/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TINK TRGOVINA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. KOSOVELOVA ULICA 016, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,440,004 57,524.31 € 126 DK-za investicije vir SID/EIB-SME 11/25/2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TINK TRGOVINA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. KOSOVELOVA ULICA 016, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,492,985 372,758.27 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/17/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TINK TRGOVINA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. KOSOVELOVA ULICA 016, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,497,200 159,753.57 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/31/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TINK TRGOVINA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. KOSOVELOVA ULICA 016, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,499,408 209,499.56 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 8/17/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TINK TRGOVINA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. KOSOVELOVA ULICA 016, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,508,326 531,614.58 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/12/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 890,502 75.87 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 4/26/2007
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,189,808 4,386.02 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/15/2009 Menice menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,189,816 699,798.64 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/15/2009 Menice menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,224,000 3,230.05 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/7/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,227,408 2,948.03 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 1/18/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,227,513 4,104.14 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/21/2010 Menice menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,231,626 10,440.00 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/28/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,247,972 2,595,840.83 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/26/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,248,448 23,540.62 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/19/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,252,658 11,408.41 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/7/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,261,185 3,707.16 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/28/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,282,468 15,863.72 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/24/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,295,543 106,752.93 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 7/30/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,296,345 3,408.44 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/30/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,296,469 16,928.43 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/30/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,296,744 4,265.20 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/30/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,305,638 424,060.39 € 241 KK- likvidnostni do 30 dni (NOM.OM) 8/31/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,305,670 530,089.36 € 241 KK- likvidnostni do 30 dni (NOM.OM) 8/31/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju STARI TRG 36, 8230 MOKRONOG ABANKA VIPA D.D. 1,305,735 2,296,347.16 € 241 KK- likvidnostni do 30 dni (NOM.OM) 8/31/2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
TOMANIČ ROMAN S.P., TOMANIČ VULKANIZERSTVO LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 23C, 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU ABANKA VIPA D.D. 708,674 348,608.06 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 10/3/2005 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
TOMANIČ ROMAN S.P., TOMANIČ VULKANIZERSTVO LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 23C, 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU ABANKA VIPA D.D. 1,164,252 151,154.54 € 185 DK-za invest. z gar. Slov.podj.sklada s subv.OM-2009 7/24/2009 Garancije, Poroštvo, Hipoteka, Zastava zalog, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
TOMANIČ ROMAN S.P., TOMANIČ VULKANIZERSTVO LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 23C, 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU ABANKA VIPA D.D. 1,296,299 89,687.83 € 123 DP- Ostali dolg.krediti samost.podjetnikom 8/3/2010 Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
TOMANIČ ROMAN S.P., TOMANIČ VULKANIZERSTVO LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 23C, 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU ABANKA VIPA D.D. 1,296,329 90,029.08 € 246 KK- za fin.primanklj.giblj. sredstev-SP (NOM.OM) 8/2/2010 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
TRANSING d.o.o. LJUBLJANA ŠLANDROVA 10, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,443,763 11,939.03 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/9/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TRANSING d.o.o. LJUBLJANA ŠLANDROVA 10, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,450,557 183,380.48 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/11/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TRANSING d.o.o. LJUBLJANA ŠLANDROVA 10, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,459,481 60,861.67 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/17/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TRANSING d.o.o. LJUBLJANA ŠLANDROVA 10, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,459,538 48,724.79 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 2/17/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TRANSING d.o.o. LJUBLJANA ŠLANDROVA 10, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,461,427 84,750.16 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/27/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TRANSING d.o.o. LJUBLJANA ŠLANDROVA 10, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,475,339 120,985.44 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/25/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TRIO, TRŽIŠKA INDUSTRIJA OBUTVEIN KONFEKCIJE TRŽIČ, D.D. MLAKA 010, 4290 TRŽIČ ABANKA VIPA D.D. 1,040,316 89,119.45 € 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 7/23/2008 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TRIO, TRŽIŠKA INDUSTRIJA OBUTVEIN KONFEKCIJE TRŽIČ, D.D. MLAKA 010, 4290 TRŽIČ ABANKA VIPA D.D. 1,368,761 291,900.94 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 10/20/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TRIO, TRŽIŠKA INDUSTRIJA OBUTVEIN KONFEKCIJE TRŽIČ, D.D. MLAKA 010, 4290 TRŽIČ ABANKA VIPA D.D. 1,460,927 93,521.77 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 2/24/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
TRIO, TRŽIŠKA INDUSTRIJA OBUTVEIN KONFEKCIJE TRŽIČ, D.D. MLAKA 010, 4290 TRŽIČ ABANKA VIPA D.D. 1,492,101 58,805.45 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 7/5/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
TRIO, TRŽIŠKA INDUSTRIJA OBUTVEIN KONFEKCIJE TRŽIČ, D.D. MLAKA 010, 4290 TRŽIČ ABANKA VIPA D.D. 1,502,549 14,899.11 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/31/2012 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot
TSO, razvoj in proizvodnja strojne opreme, d.o.o.- v stečaju DOLENJI SUHOR 17, 8343 DRAGATUŠ ABANKA VIPA D.D. 397,237 23,613.16 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 3/17/2003 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
TSO, razvoj in proizvodnja strojne opreme, d.o.o.- v stečaju DOLENJI SUHOR 17, 8343 DRAGATUŠ ABANKA VIPA D.D. 397,260 32,098.49 € 147 DK-dolgoročni krediti za investicije (val. klavzula)-vir SID 3/17/2003 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
TSO, razvoj in proizvodnja strojne opreme, d.o.o.- v stečaju DOLENJI SUHOR 17, 8343 DRAGATUŠ ABANKA VIPA D.D. 709,522 113,231.33 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 10/5/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
TSO, razvoj in proizvodnja strojne opreme, d.o.o.- v stečaju DOLENJI SUHOR 17, 8343 DRAGATUŠ ABANKA VIPA D.D. 735,825 261,156.50 € 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 12/27/2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
TSO, razvoj in proizvodnja strojne opreme, d.o.o.- v stečaju DOLENJI SUHOR 17, 8343 DRAGATUŠ ABANKA VIPA D.D. 1,072,994 86,706.06 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 10/30/2008 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
TSO, razvoj in proizvodnja strojne opreme, d.o.o.- v stečaju DOLENJI SUHOR 17, 8343 DRAGATUŠ ABANKA VIPA D.D. 1,092,537 295,396.11 € 179 DK-dolgoročni SID 2008 MPS obratna sredstva 12/23/2008 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot
URSUS trgovina d.o.o. - V STEČAJU Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 780,448 826.22 € 271 EU - poslovna karica EUROCARD 5/23/2006 Menice menice-generalna izjava
URSUS trgovina d.o.o. - V STEČAJU Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,182,250 373,724.26 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 9/7/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
URSUS trgovina d.o.o. - V STEČAJU Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,190,539 578.21 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10/7/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
URSUS trgovina d.o.o. - V STEČAJU Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,190,555 41,314.56 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10/7/2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
URSUS trgovina d.o.o. - V STEČAJU Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,242,172 146,222.52 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 3/3/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
URSUS trgovina d.o.o. - V STEČAJU Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,351,532 918,022.77 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/25/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
URSUS trgovina d.o.o. - V STEČAJU Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,374,478 1,500,816.91 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/13/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
URSUS trgovina d.o.o. - V STEČAJU Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,375,067 85,791.70 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 4/22/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
URSUS trgovina d.o.o. - V STEČAJU Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,375,172 283,886.40 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/8/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
URSUS trgovina d.o.o. - V STEČAJU Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,379,160 324,010.55 € 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 4/28/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
URSUS trgovina d.o.o. - V STEČAJU Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,389,548 190,094.26 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/13/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 832,170 166,610.53 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/2/2006
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 833,576 42,884.86 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/7/2006
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 867,950 4,561.93 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 2/20/2007
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 913,219 58,110.37 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 7/3/2007 Menice menice-generalna izjava
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 953,130 111,350.93 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/6/2007 Menice menice-generalna izjava
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 980,528 451,905.44 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 10/30/2007
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 981,770 21,687.48 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 2/11/2008
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 993,069 1,594,046.69 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 3/18/2008
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,016,270 375,771.64 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 10/30/2007
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,039,440 146,511.99 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 10/30/2007
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,053,540 29,540.13 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 10/30/2007
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,064,452 407,934.07 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 10/30/2007
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,065,670 315,323.19 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 10/30/2007
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,070,991 25,116.33 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 10/30/2007
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,074,318 41,866.79 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 10/30/2007
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,146,386 1,198,177.86 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 5/28/2009
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,147,501 316,574.47 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 5/19/2009
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,153,765 82,913.17 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 6/16/2009 Menice menice-generalna izjava
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,167,251 3,596,352.91 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 8/10/2009 Cesija terjatev cesija brez ved.dolž.z notar zapisom
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,170,414 721,017.24 € 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 8/5/2009
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,207,474 26,477.88 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 11/17/2009
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,214,772 342,748.72 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 12/8/2009
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,215,795 323,972.94 € 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 12/8/2009
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,241,389 927,720.89 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/29/2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,273,477 375,552.86 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/17/2010 Poroštvo, Cesija terjatev Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijskopodjetje - v stečaju STARI TRG 35, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1,273,485 621,817.80 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/17/2010 Menice menice-generalna izjava
VIATOR & VEKTOR LOGISTIKA družba za transport in logistikod.o.o. - v stečaju Cvetkova ulica 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 922,480 3,633,868.55 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 8/14/2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
VIATOR & VEKTOR LOGISTIKA družba za transport in logistikod.o.o. - v stečaju Cvetkova ulica 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,031,686 274,372.12 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 7/1/2008 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
VIATOR & VEKTOR LOGISTIKA družba za transport in logistikod.o.o. - v stečaju Cvetkova ulica 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,369,695 1,243,991.98 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/30/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
VIATOR & VEKTOR LOGISTIKA družba za transport in logistikod.o.o. - v stečaju Cvetkova ulica 1, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3,035,140 14,315.70 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 3/31/2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d.- likvidaciji Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina ABANKA VIPA D.D. 1,380,176 25,926,407.25 € 290 KK-drugim finančnim organizacijam od 31 do 90 dni 5/6/2011 Poroštvo, Vrednostni papirji, Menice Solidarno poroštvo, Tržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d.- likvidaciji Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina ABANKA VIPA D.D. 1,380,737 5,463,217.16 € 290 KK-drugim finančnim organizacijam od 31 do 90 dni 5/11/2011 Poroštvo, Vrednostni papirji, Menice Solidarno poroštvo, Tržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d.- likvidaciji Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina ABANKA VIPA D.D. 1,380,800 1,368,446.54 € 268 KK-revolving drugim fin.organizacijam od 181 dni - 1 L 5/6/2011 Poroštvo, Vrednostni papirji, Menice Solidarno poroštvo, Tržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d.- likvidaciji Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina ABANKA VIPA D.D. 1,382,560 1,242,814.19 € 268 KK-revolving drugim fin.organizacijam od 181 dni - 1 L 5/16/2011 Poroštvo, Vrednostni papirji, Menice Solidarno poroštvo, Tržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d. Dunajska c.156, 1000 Ljubljana ABANKA VIPA D.D. 1,447,971 10,315,467.17 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/27/2011 Poroštvo, Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Menice Solidarno poroštvo, Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d. Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana ABANKA VIPA D.D. 1,448,188 10,315,467.17 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 12/27/2011 Poroštvo, Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Menice Solidarno poroštvo, Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
VIZING Izvedbeni inženiring d.o.o. - v stečaju POLJUBINJ 89H, 5220 TOLMIN ABANKA VIPA D.D. 1,475,800 57,527.91 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/30/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
VK NEPREMIČNINE, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O. VELIKA PIREŠICA 001, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1,093,045 591,262.72 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 12/18/2008 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis
VODI GORICA D.D. KROMBERK - v stečaju CESTA 25.JUNIJA 001B, KROMBERK,, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,341,693 196,849.23 € 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 12/22/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
VODI GORICA D.D. KROMBERK - v stečaju CESTA 25.JUNIJA 001B, KROMBERK,, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,420,178 21,188.88 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 9/15/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
VODI GORICA D.D. KROMBERK - v stečaju CESTA 25.JUNIJA 001B, KROMBERK,, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,445,995 1,426.27 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 12/30/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
VODI GORICA D.D. KROMBERK - v stečaju CESTA 25.JUNIJA 001B, KROMBERK,, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,446,061 419,829.95 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/30/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
VODI GORICA D.D. KROMBERK - v stečaju CESTA 25.JUNIJA 001B, KROMBERK,, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,461,478 36,972.18 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/29/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
VODI GORICA D.D. KROMBERK - v stečaju CESTA 25.JUNIJA 001B, KROMBERK,, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,473,328 158,448.27 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/18/2012 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
VODI GORICA D.D. KROMBERK - v stečaju CESTA 25.JUNIJA 001B, KROMBERK,, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1,491,474 237,276.11 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 7/4/2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ZAVOD ZA IZGRADNJO SOCIALNEGA CENTRA VRTOJBA TRG IVANA ROBA 3A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI ABANKA VIPA D.D. 1,249,495 2,028,269.38 € 129 DK za investicije-vir SID december 2009 4/29/2010 Zastava terjatev, Hipoteka, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ZAVOD ZA IZGRADNJO SOCIALNEGA CENTRA VRTOJBA TRG IVANA ROBA 3A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI ABANKA VIPA D.D. 1,249,975 3,479,166.05 € 127 DK-za investicije vir SID/EIB-OBČINE 4/29/2010 Zastava terjatev, Hipoteka, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ZAVOD ZA IZGRADNJO SOCIALNEGA CENTRA VRTOJBA TRG IVANA ROBA 3A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI ABANKA VIPA D.D. 1,250,248 3,941,704.95 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 4/29/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ZAVOD ZA IZGRADNJO SOCIALNEGA CENTRA VRTOJBA TRG IVANA ROBA 3A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI ABANKA VIPA D.D. 1,401,629 65,701.71 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 7/4/2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ZIL INŽENIRING D.D. KERSNIKOVA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,231,103 4,490,278.79 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 1/26/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ZIL INŽENIRING D.D. KERSNIKOVA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,231,634 66,547.25 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 2/12/2010 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ZIL INŽENIRING D.D. KERSNIKOVA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,231,693 123,212.98 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 2/12/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ZIL INŽENIRING D.D. KERSNIKOVA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,531,239 645,017.80 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/18/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ZIL INŽENIRING D.D. KERSNIKOVA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,531,280 103,636.42 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/18/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ZIL INŽENIRING D.D. KERSNIKOVA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,542,761 2,588,201.42 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 5/10/2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ŽIVEX TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. VOLČJA DRAGA VOLČJA DRAGA 40, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,225,219 214,683.44 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 1/14/2010 Jamstva, Hipoteka, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
ŽIVEX TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. VOLČJA DRAGA VOLČJA DRAGA 40, 5293 VOLČJA DRAGA ABANKA VIPA D.D. 1,225,227 407,651.80 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 1/14/2010 Hipoteka, Hipoteka, Zastava zalog, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
ZOJA IN LARA, NEPREMIČNINE, GRADBENIŠTVO IN STORITVE, D.O.O. - V STEČAJU STEGNE 007, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,156,225 92,315.39 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 6/22/2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
ZOJA IN LARA, NEPREMIČNINE, GRADBENIŠTVO IN STORITVE, D.O.O. - V STEČAJU STEGNE 007, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,226,860 143,967.78 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 1/13/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ZOJA IN LARA, NEPREMIČNINE, GRADBENIŠTVO IN STORITVE, D.O.O. - V STEČAJU STEGNE 007, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,236,733 338,894.95 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 2/12/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ZOJA IN LARA, NEPREMIČNINE, GRADBENIŠTVO IN STORITVE, D.O.O. - V STEČAJU STEGNE 007, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1,245,716 317,286.06 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 3/11/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ŽONTA D.O.O. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,150,030 45,204.93 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 6/11/2009 Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis
ŽONTA D.O.O. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,263,463 57,758.25 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 4/22/2010 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ŽONTA D.O.O. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,263,480 104,049.37 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 4/22/2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ŽONTA D.O.O. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,375,296 248,428.76 € 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 4/15/2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ŽONTA D.O.O. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,500,317 158.02 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 8/28/2012 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
ŽONTA D.O.O. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,501,879 228,975.94 € 250 KK- revolving (NOM.OM) 8/29/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ŽONTA D.O.O. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,509,390 207,296.66 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10/19/2012 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
ŽONTA D.O.O. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,520,210 207,618.54 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/5/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
ŽONTA D.O.O. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,520,318 280,823.59 € 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12/5/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, zemljiški dolg-stan.neprem., menice-generalna izjava
ŽONTA D.O.O. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,534,998 146,760.05 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 3/12/2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, zemljiški dolg-stan.neprem., menice-generalna izjava
ŽONTA MARJAN S.P. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,343,700 317,158.93 € 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 12/29/2010 Jamstva, Poroštvo, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ŽONTA MARJAN S.P. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,343,726 329,451.85 € 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 12/29/2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ŽONTA MARJAN S.P. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,514,318 103,041.96 € 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 10/29/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ŽONTA MARJAN S.P. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,515,640 154,562.92 € 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 10/26/2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
ŽONTA MARJAN S.P. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1,523,520 911,129.68 € 123 DP- Ostali dolg.krediti samost.podjetnikom 12/19/2012 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, zemljiški dolg-stan.neprem., menice-generalna izjava
ŽONTA MARJAN S.P. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 3,028,607 97,562.66 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 7/5/2005 Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis
ŽONTA MARJAN S.P. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 3,042,707 133,952.79 € 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 12/29/2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
ŽONTA MARJAN S.P. GAJI 44, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 3,043,274 364,366.28 € 026 TV Dolg.dev.kredit iz LDP - v USD, CHF 11/14/2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,042,270 3,643,153.73 € 239 KK-drugim finančnim organizacijam od 91 do 180 dni 8/5/2008 Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,045,628 3,646,715.56 € 267 KK-revolving drugim fin.organizacijam od 91 do 180 dni 8/20/2008 Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,072,854 4,399,789.91 € 239 KK-drugim finančnim organizacijam od 91 do 180 dni 11/12/2008 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Menice Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,128,230 2,077,449.77 € 239 KK-drugim finančnim organizacijam od 91 do 180 dni 4/15/2009 Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,211,633 979,521.61 € 290 KK-drugim finančnim organizacijam od 31 do 90 dni 11/30/2009 Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,220,586 4,908,717.87 € 238 KK DRUGIM FIN.ORG. OD 181 DO 1 LETA NOM.OBR.M. 12/18/2009 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Menice Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,231,677 30,596.38 € 239 KK-drugim finančnim organizacijam od 91 do 180 dni 2/12/2010 Menice menice-generalna izjava
ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,295,802 3,094,208.33 € 290 KK-drugim finančnim organizacijam od 31 do 90 dni 7/29/2010 Menice menice-generalna izjava
ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 900,672 7,682,168.05 € 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 5/30/2007 Menice menice-generalna izjava
ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,098,110 3,643,687.36 € 267 KK-revolving drugim fin.organizacijam od 91 do 180 dni 1/16/2009 Menice menice-generalna izjava
ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,098,136 7,616,368.52 € 241 KK- likvidnostni do 30 dni (NOM.OM) 1/16/2009 Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,217,941 2,311,410.72 € 238 KK DRUGIM FIN.ORG. OD 181 DO 1 LETA NOM.OBR.M. 12/15/2009 Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,221,124 2,776,931.41 € 238 KK DRUGIM FIN.ORG. OD 181 DO 1 LETA NOM.OBR.M. 12/24/2009 Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,222,856 221,459.33 € 239 KK-drugim finančnim organizacijam od 91 do 180 dni 1/8/2010 Deleži v kapitalu, Menice zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,277,634 1,681,207.27 € 239 KK-drugim finančnim organizacijam od 91 do 180 dni 6/28/2010 Menice menice-generalna izjava
ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,285,548 11,376,742.31 € 239 KK-drugim finančnim organizacijam od 91 do 180 dni 7/5/2010 Deleži v kapitalu, Menice zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1,287,907 3,192.89 € 290 KK-drugim finančnim organizacijam od 31 do 90 dni 7/6/2010 Menice menice-generalna izjava